ERKEK KADIN GENEL
Medicana * 40 Yaş Altı Erkek Check-up Medicana * 40 Yaş Altı Kadın Check-up Medicana * Ekonomik Check-up
Check-up Muayene Check-up Muayene Check-up Muayene
Açlık Kan Şekeri Kadın Hastalıklar Muayene Açlık Kan Şekeri
Albumin Açlık Kan Şekeri ALT (SGPT)
Alkalen fosfataz (ALP) Albumin HDL- Kolesterol
ALT (SGPT) Alkalen fosfataz (ALP) Kan sayımı
Anti-HBs ALT (SGPT) Kreatinin
Anti-HCV Anti-HBs LDL-Kolesterol
AST(SGOT) Anti-HCV Sedimentasyon 1h
CRP AST(SGOT) Tam idrar analizi
Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) CRP Total Kolesterol
HBs Ag Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
HDL- Kolesterol HBs Ag Elektrokardiyogram (EKG)
HIV Ag/Ab Combo HDL- Kolesterol
Kan sayımı HIV Ag/Ab Combo
Kreatinin Kan saym Medicana * Standart Check-up
LDH Kreatinin Check-up Muayene
LDL-Kolesterol LDH Açlık Kan Şekeri
Sedimentasyon 1h LDL-Kolesterol Alkalen fosfataz (ALP)
Tam idrar analizi Sedimentasyon 1h ALT (SGPT)
Total Kolesterol Tam idrar analizi Anti-HBs
Trigliserid Total Kolesterol AST(SGOT)
TSH Trigliserid HBs Ag
Üre TSH HDL- Kolesterol
Ürik asit Üre Kan sayımı
Elektrokardiyogram (EKG) Ürik asit Kreatinin
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar (PAP smear) ile LDL-Kolesterol
Tüm abdomen US Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Sedimentasyon 1h
Elektrokardiyogram (EKG) Serbest T4 (FT4)
Tüm abdomen US Tam idrar analizi
Medicana * Yönetici Erkek Check-up Total Kolesterol
Check-up Muayene Trigliserid
Üroloji Muayene Medicana * Yönetici Kadın Check-up TSH
Göz Muayene Check-up Muayene Üre
Kardiyoloji Muayene Kadın Hastalıklar Muayene Ürik asit
Açlık Kan Şekeri Kardiyoloji Muayene Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Albumin Göz Muayene Elektrokardiyogram (EKG)
Alkalen fosfataz (ALP) Açlık Kan Şekeri Tüm abdomen US
ALT (SGPT) Albumin
Anti-HBs Alkalen fosfataz (ALP)
Anti-HCV ALT (SGPT)
AST(SGOT) Anti-HBs
Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Anti-HCV Medicana * Okul Çağı Sağlık Taraması (Junior Check-up)
HbA1C AST(SGOT) Poliklinik muayene (Çocuk Hastalıkları)
HBs Ag Ferritin Poliklinik muayene (Göz Hastalıkları)
HDL- Kolesterol Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Poliklinik muayene (KBB)
HIV Ag/Ab Combo HbA1C Poliklinik muayene (Diş ve Ağız Sağlığı)
Kan sayımı HBs Ag Poliklinik muayene (Çocuk Kardiyolojisi)
Kreatinin HDL- Kolesterol Kan sayımı
LDH HIV Ag/Ab Combo Açlık Kan Şekeri
LDL-Kolesterol Kalsiyum (Total) Üre
PSA serbest Kalsiyum (Total) Kreatinin
PSA total Kan saym ALT
Sedimentasyon 1h Kreatinin AST
Serbest T3 (FT3) LDH Potasyum
Serbest T4 (FT4) LDL-Kolesterol Na
Tam idrar analizi Serbest T3 (FT3) Ca
Total Kolesterol Serbest T4 (FT4) İdrar Kültürü
Trigliserid Tam idrar analizi Gaitada Parazit Aranmas
TSH Total Kolesterol Tam idrar analizi
Üre Trigliserid Transtorasik Ekokardiyografi
Ürik asit TSH Tüm abdomen US
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Üre
Elektrokardiyogram (EKG) Ürik asit Medicana * Kardiyoloji Check-up
Transtorasik Ekokardiyografi Vitamin B12 Kardiyoloji Muayene
Kardiyovasküler Efor Testi Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar (PAP smear) ile Açlık Kan Şekeri
Tüm abdomen US Mamografi (iki tarafl) CRP
Meme US (bilateral) HDL- Kolesterol
Tüm abdomen US Homosistein
Medicana * 40 Yaş Üstü Erkek Check-up Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Kan sayımı
Check-up Muayene Elektrokardiyogram (EKG) Kreatin kinaz (CK)
Üroloji Muayene Transtorasik Ekokardiyografi Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
Kardiyoloji Muayene Kardiyovasküler Efor Testi Kreatinin
Göz Muayene LDL-Kolesterol
Açlk Kan Şekeri Sedimentasyon 1h
Albumin Medicana * 40 Yaş Üstü Kadın Check-up Total Kolesterol
Alkalen fosfataz (ALP) Check-up Muayene Trigliserid
ALT (SGPT) Kadın Hastalklar Muayene TSH
Anti-HBs Kardiyoloji Muayene Üre
Anti-HCV Göz Muayene Elektrokardiyogram (EKG)
aPTT Açlk Kan Şekeri Transtorasik ekokardiyografi
AST(SGOT) Albumin Kardiyovasküler stres test
CRP Alkalen fosfataz (ALP)
Gaitada gizli kan ALT (SGPT)
Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Anti-HBs Medicana * Kardiyoloji Check-up (Koroner BT Anjio İlaveli)
HbA1C Anti-HCV Kardiyoloji Muayene
HBs Ag AST(SGOT) Açlık Kan Şekeri
HDL- Kolesterol CRP CRP
HIV Ag/Ab Combo Ferritin HDL- Kolesterol
Homosistein Folik Asit Homosistein
Kan sayımı Fosfor Kan sayımı
Kan ekeri (tokluk) 2 saatlik Gaitada gizli kan Kreatin kinaz (CK)
Kreatinin Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
LDH HbA1C Kreatinin
LDL-Kolesterol HBs Ag LDL-Kolesterol
Potasyum HDL- Kolesterol Sedimentasyon 1h
Protrombin Zaman HIV Ag/Ab Combo Total Kolesterol
PSA serbest Homosistein Trigliserid
PSA total Kalsiyum (Total) TSH
Sedimentasyon 1h Kan sayımı Üre
Serbest T3 (FT3) Kan Şekeri (tokluk) 2 saatlik Elektrokardiyogram (EKG)
Serbest T4 (FT4) Kreatinin Transtorasik ekokardiyografi
Tam idrar analizi LDH Kardiyovasküler stres test
Trigliserid LDL-Kolesterol BT koroner anjiografisi
TSH Potasyum
Total Kolesterol Sedimentasyon 1h
Üre Serbest T3 (FT3)
Ürik asit Serbest T4 (FT4)
Tiroid US Tam idrar analizi
Tüm abdomen US Total Kolesterol
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Trigliserid
Elektrokardiyogram (EKG) TSH
Transtorasik Ekokardiyografi Üre
Kardiyovasküler Efor Testi Ürik asit
Vitamin B12
Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar (PAP smear) ile
Medicana * VIP Executive Erkek Check-up Mamografi (iki tarafl)
Check-up Muayene Meme US (bilateral)
Üroloji Muayene Tiroid US
Göz Muayene Tüm abdomen US
Kardiyoloji Muayene Akciger grafisi P.A. (tek yön)
Açlk Kan Şekeri Elektrokardiyogram (EKG)
AFP Transtorasik Ekokardiyografi
Albumin Kardiyovasküler Efor Testi
Alkalen fosfataz (ALP)
ALT (SGPT)
Anti-HBs Medicana * VIP Executive Kadın Check-up
Anti-HCV Check-up Muayene
aPTT Kadın Hastalklar Muayene
AST(SGOT) Kardiyoloji Muayene
CA 19-9 Göz Muayene
CEA Açlık Kan Şekeri
CRP AFP
Ferritin Albumin
Gaitada gizli kan Alkalen fosfataz (ALP)
Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) ALT (SGPT)
HbA1C Anti-HBs
HBs Ag Anti-HCV
HDL- Kolesterol aPTT
HIV Ag/Ab Combo AST(SGOT)
Homosistein CA 125
Kalsiyum (Total) CA 15-3
Kan sayımı CA 19-9
Kan Şekeri (tokluk) 2 saatlik CEA
Kreatinin CRP
LDH Ferritin
LDL-Kolesterol Gaitada gizli kan
Potasyum HbA1C
Protrombin Zaman HBs Ag
PSA serbest HDL- Kolesterol
PSA total HIV Ag/Ab Combo
Sedimentasyon 1h Kalsiyum (Total)
Serbest T3 (FT3) Kan saym
Serbest T4 (FT4) Kan ekeri (tokluk) 2 saatlik
Sodyum Kreatinin
Tam idrar analizi LDH
Total Kolesterol LDL-Kolesterol
Trigliserid Protrombin Zaman
TSH Sedimentasyon 1h
Üre Serbest T3 (FT3)
Ürik asit Serbest T4 (FT4)
Vitamin B12 Sodyum
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Tam idrar analizi
Tiroid US Total Kolesterol
Tüm abdomen US Trigliserid
Elektrokardiyogram (EKG) TSH
Transtorasik Ekokardiyografi Üre
BT koroner anjiografisi Ürik asit
Normal oda ücreti 1. snf Vitamin B12
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar (PAP smear) ile
65 YAŞ ÜSTÜ ERKEK GERİATİ CHECK-UP Elektrokardiyogram (EKG)
İç Hastalıklar Muayene Transtorasik ekokardiyografi
Üroloji Muayene BT koroner anjiografisi
Göz Hastalklar Muayene Mamografi (iki tarafl)
Nöroloji Muayene Meme US (bilateral)
Kardiyoloji Muayene Tiroid US
Kan sayımı Tüm abdomen US
Sedimentasyon 1h Normal oda ücreti 1. snf
Protrombin Zaman
aPTT
Açlk Kan Şekeri 65 YAŞ ÜSTÜ KADIN GERİATRİ CHECK-UP
Kan Şekeri (tokluk) 2 saatlik İç Hastalıklar Muayene
HbA1C Kadn Hast. Ve Dogum Muayene
İnsulin (Bazal) Göz Muayene
Üre Genel Cerrahi Muayene
Kreatinin Kardiyoloji Muayene
Ürik asit Nöroloji Muayene
Protein total Kan sayımı
Albumin Sedimentasyon 1h
Total Kolesterol Protrombin Zaman
HDL- Kolesterol aPTT
LDL-Kolesterol Açlk Kan Şekeri
Trigliserid Kan Şekeri (tokluk) 2 saatlik
Alkalen fosfataz (ALP) HbA1C
LDH insulin (Bazal)
AST(SGOT) Üre
ALT (SGPT) Kreatinin
Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT) Ürik asit
Sodyum Protein total
Potasyum Albumin
Fosfor Total Kolesterol
Kalsiyum (Total) HDL- Kolesterol
Magnezyum LDL-Kolesterol
Demir Trigliserid
Demir bağlama kapasitesi total (TIBC) Alkalen fosfataz (ALP)
Homosistein LDH
CRP AST(SGOT)
RF (Kantitatif) ALT (SGPT)
ASO, Kantitatif Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT)
Tam idrar analizi Sodyum
Gaitada gizli kan Potasyum
TSH Fosfor
Serbest T3 (FT3) Kalsiyum (Total)
Serbest T4 (FT4) Magnezyum
Paratiroid Hormonu (PTH\ intakt) Demir
Ferritin Demir bağlama  kapasitesi total
CEA Homosistein
Vitamin B12 CRP
Folik Asit RF (Kantitatif)
25-Hidroksivitamin D3 ASO, Kantitatif
CA 19-9 Tam idrar analizi
Testosteron, serbest Gaitada gizli kan
Testosteron, total TSH
PSA serbest Serbest T3 (FT3)
PSA total Serbest T4 (FT4)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Paratiroid Hormonu (PTH\ intakt)
Tüm abdomen US Ferritin
MR Beyin CEA
Mini mental durum testi CA 125
Elektrokardiyogram (EKG) CA 15-3
Transtorasik Ekokardiyografi Vitamin B12
Kardiyovasküler Efor Testi Folik Asit
25-Hidroksivitamin D3
Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar (PAP smear) ile
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Tüm abdomen US
Meme US (bilateral)
Mamografi (iki tarafl)
Mini mental durum testi
MR Beyin
Elektrokardiyogram (EKG)
Transtorasik Ekokardiyografi
Kardiyovasküler Efor Testi