ONKOLOJİ MERKEZİ

Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, kanserin tanı ve tedavisini bilimsel veriler ışığında; alanında uzman hekimler, ileri teknolojik altyapı, tüm branşların bir arada bulunduğu multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirmektedir. Merkeze başvuran hastalar, bütüncül bir tedavi planı ile değerlendirilmekte ve hastaya özel uygulamalar yine konsey kararı ile belirlenmektedir.
Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi’nde; hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamalarının yapıldığı Tıbbi Onkoloji, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi ( IMRT ) imkanı sunan Radyasyon Onkolojisi, tüm solid organ tümörlerinin cerrahisinin hem açık hem de laparoskopik olarak yapılabildiği Onkolojik Cerrahi hizmeti sunulmaktadır.
Hastalar, en gelişmiş kanser tedavilerinin yanı sıra merkezde psikolojik destek alma imkanına da sahiptir.

Onkolojide hedefe yönelik tedaviler

Medicana International Samsun Hastanesi  Tıbbi Onkoloji ünitesinde teknolojik ve bilimsel olarak en güncel tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Yalnızca kanserli hücreyi hedefleyemeye yönelik akıllı ilaç ve antikor tedavileri, hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırmakta, kanserli dokuda bulunan bazı antijenik yapıları tanıyarak, yalnızca bu hücrelerin yok olmasını sağlayıcı özellikleri ile sağlıklı dokulara verilen zararı minimum düzeye indirerek, hasta için yan etki oluşturabilecek sorunları da ortadan kaldırmaktadır.

Son jenerasyon ışın tedavi teknolojisi

Medicana International Samsun Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan IMRT  3 Boyutlu Konformal Radyoterapi  sistemi kullanılmaktadır. Sistem; doğru hedef üstünlüğü ile tedavi odağına daha iyi isabet eden ışınlama, yüksek performanslı tedavi süreci, zaman avantajını iyi kullanarak kısa süreli tedavi ile radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta konforu için bir arada sunabilen özelliklere sahiptir.

Hastaya özel kanser cerrahisi

Donanımlı cerrahi ekibi ile akciğer, meme, gastrointestinal, jinekolojik ve diğer tüm alanların kanserinde hastalar ameliyat öncesi onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir. Hastaların tedavi kararları konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; hastanın yaşı, tıbbı ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilir. Merkezde;  gastrointestinal, tiroid bezi, meme ve böbreküstü bezi tümörleri; yumurtalık, rahim ve rahim ağzı tümörleri ile vajina ve vulvaya ait tümörler; kemik ve yumuşak doku tümörleri, akciğer ve toraks duvarı tümörleri, pediatik cerrahi, beyin cerrahisi, santral ve periferik sinir sistemi tümörleri, deri tümörleri ve melanomlar; prostat, mesane ve böbrek tümörleri; larenks ve boyun tümörlerinin cerrahisi başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Konsey kararı ile kişiye özel tedavi

Onkolojik tedavinin her hasta için farklı olması anlayışı ile hizmet veren merkez, hastaya tedavi programını, 3 farklı uygulamanın çeşitli kombinasyonu şeklinde yapmaktadır. Medikal Onkoloji’de kemoterapik ajanlar, Radyasyon Onkolojisi’nde iyonizan radyasyon kullanılmakta ve Onkolojik cerrahide de tümöral oluşum ameliyat ile çıkarılmaktadır. Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, bu üç tedavi basamağını, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atmış akademik kadrosu, kişiye özel tedavi uygulaması ilkesi ile oluşturan kişisel tedavi alanları ve hastanın her açıdan değerlendirildiği ve en uygun tedavi seçeneğinin belirlendiği konsey kararları ile gerçekleştirmektedir. Kişiye özel tedavi protokolleri belirlenerek, multidisipliner bir yaklaşım ile tedaviler gerçekleştirilmektedir. Tedavi süreçlerinde hastaların diyet programları, psikolojik yapıları, sosyal uyumları, yaşam kaliteleri ve beklentileri göz önüne alınarak gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Hastalara özel mimari alanlar

Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, hastalara özel tasarlanan mimari alanları ile de öne çıkmaktadır. Hem Tıbbı Onkoloji hem de Radyasyon Onkolojisi’de kullanılan dinlendirici ve sakinleştirici özellikte renk tonlarının kullanıldığı geniş ve ferah bekleme alanları planlanmıştır.Content

Content