ANTİBİYOTİKLER MASUM İLAÇLAR DEĞİLDİR!

Ülkemizde antibiyotik kullanımı oldukça yaygın. Bazen hayat kurtaran antibiyotikler bazen de yan etkileri nedeniyle ciddi zararlar verebiliyor.

Medicana Çamlıca Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Memduh Caymaz antibiyotik kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

1900’lü yılların ortalarından itibaren antibiyotiğin keşfiyle enfeksiyon hastalıkları nedeniyle olan ölümlerde ciddi azalmalar oldu. Bu yüzden antibiyotikler tıbbın vazgeçilmez hayat kurtarıcı ilaçlarıdır. Ancak antibiyotiklere önemli derecede direnç gelişimi görülmektedir. Direnç gelişiminin boyutu tahmin ettiğinizin çok daha ötesinde; örneğin 325 milyon nüfuslu Amerika’da yılda 2 milyon antibiyotik dirençli hastalık görüldüğü, bu nedenle yılda 23 bin kişinin öldüğü ve bu dirençli hastalıkların ülkeye 30 milyar dolara mal olduğu söylenmektedir. Direnç gelişiminin en önemli nedeni de uygun olmayan antibiyotik kullanımıdır ve Türkiye’de uygun olmayan antibiyotik kullanımı maalesef yüksek oranda. Avrupa ve Asya’dan 40’tan fazla ülkenin yer aldığı sıralamada, antibiyotik kullanımı açısından lider konumdayız.

Gereksiz Antibiyotik Kullanımın En Yaygın Olduğu Hastalıklar

Burada toplumun önemli kesimini ilgilendiren, günlük pratiğimizde sık gördüğümüz ve hastalarımızda gereksiz antibiyotik kullanımının en çok olduğu solunum yolu enfeksiyonlarına değinbilirz. Akut solunum yolu enfeksiyonları olan bronşit, tonsillofarenjit, rinosinüzit ve soğuk algınlığı günlük pratikte en sık karşılaştığımız enfeksiyonlardır.

Bronşit nedeniyle polikliniğe gelen bir hasta da veya tonsillofarenjiti olan bir erişkin hastada hemen hemen hiçbir zaman antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Rinosinüzit dediğimiz sinüzitte ise belirli durumlar haricinde antibiyotiklerin belirgin bir faydası olmamaktadır. Ve son olarak ta soğuk algınlığının nedeni her zaman virüslerdir ve kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır.
Öksürüğün geçmemesi, burun akıntısının düzelmemesi, kendini kötü hissetme ve bir türlü toparlayamama nedeniyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Hastalığın uzaması antibiyotik kullanılması gerektiğini göstermez.

Yan Etkileri Çok Fazla…

Acil servislere ilaç yan etkileriyle başvuran hastaların önemli bir kısmında sorumlu ilaç antibiyotiktir. Antibiyotik kullanan hastaların dörtte birinde ilaç yan etkisi görülür. Bu yan etki clostridium difficile isali gibi hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir.
İlacın hastaya fayda verme olasılığı yüksekse ve bu fayda kayda değerse o zaman ilacı reçete ederiz. Yani antibiyotik gerektiğinde kullanmaktan korkmamalısınız. Ama hepimizin sıkça yaşadığı bronşit, farenjit, sinüzit, bademcik enfeksiyonu, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar için durum böyle değildir ve antibiyotiklerin bu hastalıklara neredeyse hiçbir faydası olmadığı gibi aksine yan etkileri nedeniyle mevcut hastalığımıza yeni şikayetlerimiz eklenecektir.

Avrupa Daha Dikkatli

Üçüncü dünya ülkelerinde  antibiyotiklerin akılcı kullanımı ,Amerika ve Avrupaya göre  daha düşük, bu nedenle örneğin Türkiye’de bazı antibiyotiklere direnç oranları,bu ülkelerle  kıyaslandığında oldukça yüksek bulunuyor.Çünkü çoğu ülkede antibiyotik kullanımına hemen  izin verilmez,hastanın ateşinin düşmesi beklenir,düşmezse o zaman veriliyor.

Hem kendi sağlığınız hem de Türkiye’nin sağlığı için kendi kendinize antibiyotik başlamayın ve doktorunuz antibiyotik önermediği halde antibiyotik yazması için ısrarcı olmayın.


Content

Content