DOĞRU TEDAVİ İLE EPİLEPSİYE ÇÖZÜM MÜMKÜN...

Beyin ve Sinir Cerrahisi & Çocuk Nörolojisi

 

EPİLEPSİ

 

Epilepsi (sara), beyin-sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Hemen her yaşta görülebilen ve uzun süreli tedavi ve izleme gerektiren bir hastalık olup, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Epilepsinin birçok nedeni olabildiği gibi herhangi bir sebep de bulunmayabilir. Sebebi bilinen epilepsi nöbetleri de oldukça azdır. Epilepsi, mutlaka doktora başvurulması ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol altında kalınması gereken bir hastalıktır. Bu durum, epilepsinin ömür boyu devam edeceği şeklinde algılanmamalıdır. Epilepsinin bazı türlerinde hasta belli yaşlara geldiğinde kendiliğinden tamamen düzelebilir.

Türleri

Epilepsinin çok çeşitli tipleri vardır. "Sara" dendiğinde herkesin iyi bildiği tüm vücutta kasılma ve titremenin ve şuur kaybının gözlendiği büyük nöbetlerin yanı sıra epileptik nöbet olduğu farkedilemeyen nöbet tipleri de vardır. Çocuklarda epilepsi yaygınlığı %0.5-1 aralığında olup bunların %15'nde görülen absans epilepsi (diğer adıyla dalma nöbetleri) işte bu farkedilemeyen nöbetlere örnek gösterilebilir. Absans epilepsi bu nedenle sıklıkla atlanır ve dikkat dağınıklığıyla karıştırılır.

Belirtileri

Epilepsi, sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur. Kol, bacak, yüzde uyuşma, karıncalanma, dalma, göz kırpma, donuklaşma, anımsanamayan zaman dilimleri, baş dönmesi, yere yığılma, ağız kenarında çekilme, korkma, gülme, cisimleri daha büyük veya küçük görme, sesleri daha yüksek ya da alçak duyma gibi pek çok farklı bulgularla kendini gösterebilir.

Tedavisi

Normal koşullarda epilepsi tanımına uygun olarak, ilk epileptik nöbeti izleyen bir yıl içinde en az bir nöbet daha geçiren hastalara tedavi başlanır. Öncelikle medikal/ilaç tedavisiyle epilepsiye çözüm bulunmaya çalışılır. Kullanılacak ilaç, nöbet tipine göre seçilir. Tedavide asıl amaç nöbetlerin durdurulmasıdır ve nöbetleri tam olarak durdurulmuş hastalarda tedaviye aynı ilaç ile ortalama 2-4 yıl devam edilebilir. Eğer bu tedaviye dirençli bir vaka söz konusu ise bir takım ilaç değişiklikleri ve kombinasyonlar uygulanır.

Hastaların önemli kısmında ilaca direnç görülebilmektedir. Ortalama 2 yıl ilaca rağmen nöbetleri devam eden hastanın artık cerrahi yönden değerlendirmesi yapılabilir. Uygun olan hastaların yüzde 90-95'i cerrahi sonrası nöbetsiz hale gelmektedir. Cerrahi müdahale kararı, gerek radyolojik olsun gerekse hastanın davranışlarını ve nöbet şeklini gösteren bir takım tetkikler sonucu konsey tarafından alınır. Beyin-sinir cerrahlarının yanı sıra çocuk yaştaki hastalar için çocuk nöroloğu, yetişkinler için erişkin nöroloğu, psikiyatrist ve psikolog ile nükleer tıpçı ve radyoloğun oluşturduğu bir konseyde hastanın tüm verileri masaya yatırılarak cerrahiye uygunluğu değerlendirilir.

Epilepsi tedavisinde radyocerrahi uygulama da mümkün olmakla birlikte sınırlı bir alana sahiptir. Uygun hastalarda yani cerrahiye elverişli olmayan beyin tümörlerinde, damarsal bozukluğu olan kişilerde vb bu seçenek tercih edilebilir.Content

Content