Medicana International İstanbul Hastanesi

30.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan Medicana International İstanbul; 1 CIP, 5 VIP,109 standart hasta odasında toplam 115 hasta yatağı; 14 Genel Yoğun Bakım( 7 Cerrahi Yoğun Bakım, 7 Dahili Yoğun Bakım), 13 Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım, 7 Koroner Yoğun Bakım, 8 Yenidoğan Yoğun Bakım yatağı(küvöz); 7 Acil, 9 Anjiografi, 3 Endoskopi gözlem yatağı ile hizmet vermektedir.

Medicana International İstanbul; biri 13 ( hasta katları) , diğeri 5 (poliklinik katları) kat üzerine kurulu birbirine geçişli iki bölümden oluşmuş bir binadır.

Hastane giriş katında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, KBB, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları veDoğum, Genel Cerrahi, Dâhiliye, Gastroenteroloji, Beslenme ve Diyet, Hematoloji, Ağız ve Diş Sağlığı poliklinikleri ile yönetim ofisleri bulunmaktadır. 1. Bodrum Katı Acil, Endoskopi Laboratuar bölümleri,Anjiyografi Laboratuvarı, Ameliyathaneler, Kardiyovasküler Cerrahi yoğun bakım ünitesini ve kafeteryayı içermektedir. 2. Bodrum Katı’ nda Onkoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Laboratuar bölümleri;ESWL ünitesi, 3. Bodrum Katı’ nda ise otopark, morg ve teknik alanlar bulunmaktadır.1. Katı’ nda Göz Hastalıkları, Üroloji, , Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Çocuk Nörolojisi, Nöroşirurji, Kardiyoloji, Çocuk Kardiyolojisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nefroloji poliklinikleri, 2. Katı’ nda ise Dermatoloji, Medikal Estetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Psikiyatri ile Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım Üniteleri, Eczane vardır. 3. Katta Doğumhane, Pediatri servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ile ayrı bir bölüm olarak düzenlenen Tüp Bebek Ünitesi vardır. Hastanenin 4. 5., 6. ve 7. Katları’ nda hasta odaları bulunmaktadır. VIP hasta katı olarak düzenlenen 8. Kat’ da diplomatik hastaların kullanımına yönelik 1 CIP hasta odası, VIP hastalar için düzenlenmiş 5 VIP hasta odası ile diğer hasta odaları mevcuttur. 9. Katı’ nda 135 kişilik konferans salonu, toplantı odaları, mutfak ve personel yemekhanesi bulunan hastanenin 10. katında ise yönetim kurulu ofisleri yer almaktadır.  

Hasta Odaları:

Hasta odaları, hastanın konforunu da ön planda tutarak tıbbi işlemlerinin ve tedavisinin gerçekleştirileceği tüm sistemlerle donatılmıştır. Hasta yatağı, yatak başı oksijen ve vakum prizi, mavi kod uygulamalı hemşire çağrı sistemi, refakatçi için hazırlanmış yatak olabilir koltuk, hasta ve refakatçinin kullanabileceği bir dolap, mini buzdolabı, akreditasyon gereği hastaya hizmet veren personelin kullanacağı el yıkama ünitesi ve hastaya ait özel bir banyo ile LCD TV ünitesi mevcuttur. Antibakteriyel zemin ve duvar döşemeleriyle kaplanan hasta odalarında, enfeksiyon riskinin sıfıra indirilmesi amacıyla hiçbir eşya zemine sabitlenmemiştir. Hasta odaları tüm hastane genelinde olduğu gibi %100 şartlandırılmış ve iklimlendirilmiş taze hava ile beslenen fan- coil sistemi ile donatılmıştır.


VIP Hasta katı’ nda bulunan, diplomatik hastaların ağırlıklı olarak kullanımına yönelik olarak hazırlanmış CIP bölümünde, hasta için hazırlanmış bir oda ve banyo, refakatçi için bir oda ve yapması gerekebilecek görüşmeler ya da misafirleri için hazırlanmış bir toplantı odası da bulunmaktadır. Hasta katlarında hasta refakatçilerinin hastalarından fazla uzaklaşmadan vakit geçirebilecekleri sosyal ortamlar da oluşturulmuştur. Medicana International İstanbul’ da tüm tanı ve tedavi işlemleri akademik yönelimli tıbbi kadro ve tıbbi cihazlar ile sağlanmıştır.

Hastane bünyesindeki tıbbi tanı ve tedavi amaçlı cihazlar:

Radyoloji:
64 Kanallı Çok Kesitli (Multidedektör) Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi teknolojisinde özellikle kalp damar hastalıklarının erken tanısı için kullanılan sistem, kansız ve ağrısız olarak kalp damarlarının saniyeler içinde görüntülenmesini sağlamaktadır. Bu cihaz hasta konforu ile BT-anjiografiyi 4-5 saniyede tamamlamakta, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ile damarlarda olabilen darlık, tıkanıklık, plak oluşumu ve kireçlenmeleri net olarak saptamaktadır. Bunun yanı sıra by-pass veya stent uygulanmış hastalarghhda da, by-pass damarının veya stentin açık olup olmadığı klasik anjiografiye gerek kalmadan takip edilebilmektedir.
 “Kalsiyum skorlama” özelliği ile kalp damarlarındaki kireçlenmeleri tam ve sayısal olarak belirleyerek ileriye yönelik kalp krizi riski olasılığını ortaya koyabilmektedir.

 Cihazın hızlı ve detaylı inceleme özelliği ile vücuttaki tüm diğer organ sistemleri ve damarlar etkin biçimde görüntülenebilmektedir. Diğer önemli kullanım alanları arasında, kalın barsak tümörlerinin erken tanısı için “Sanal Kolonoskopi”, sigara içenlerde milimetrik akciğer nodüllerinin takibi ve bronşların içini değerlendiren “Sanal Bronkoskopi” uygulamaları yer almaktadır.  
1.5 Tesla Manyetik Rezonans İnceleme cihazı (MR)

1.5 Tesla gücündeki MR cihazı sahip olduğu yeni sarmal sistemi ve tüm vücut görüntüleme fonksiyonuyla hem yüksek görüntü kalitesine ulaşmakta hem de inceleme süresi kısalmaktadır. Cihazın teknik donanımı beyin-sinir sistemi, batın, üroloji, ortopedi ve kadın hastalıkları ile ilgili sorunların tanısında yararlı olmaktadır.

 MR anjiografi ile tüm vücut damar sistemleri ayrıntılı ve girişimsel işlemlere gerek kalmadan görüntülenebilmekte, damarsal hastalıklar erken evrede tanınabilmektedir. Cihaz, teknolojik özelliklerine göre, travma gibi acil durumlarda hareketten etkilenmeden beyin çekimlerini gerçekleştirebilmektedir. Tüm vücut MR (Whole-body MRI) özelliği ile özellikle erken evre tümör ve metastatik oluşumları saptayabilmekte, tedavi sonrası takipte hekimlere avantaj sağlamaktadır.
Radyoloji amaçlı üst seviye Doppler Ultrasonografi cihazı

Renkli Doppler ultrasonografi ilaç gerektirmeyen, radyasyon içermeyen, kolay uygulanabilen bir tekniktir. Doppler ultrasonografi; başlıca beyne giden atardamarları, kol ve bacaklardaki atar ve toplardamarlar ile karın içindeki damarsal yapıları görüntüleyerek damar hastalıklarının erken tanısında önemli rol oynar.

4 boyutlu kadın doğum amaçlı üst seviye ultrason cihazı

Gerçek zamanlı 4 boyutlu görüntüleme ve SRI 2 teknolojisi sayesinde bebeğinizin gelişimi yakından takip edilebilir.

PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim) Sistemi

PACS sistemi radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemidir. Bu sistem ile hekimler hastanın filmi çekilir çekilmez görüntülerine, hastane içinden, kendi ofislerinden ya da herhangi bir yerden ulaşabilmektedirler. Bu sistem etkin bilgi ve görüntü aktarımı sağlamanın yanı sıra hasta filmlerinin dijital ortamda arşivlenmesini ve yıllar sonra bile istendiğinde ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu sistem hastaların kalın dosya ve film klasörleri ile hekimlere başvuru gerekliliğini ortadan kaldırmakta, tüm bilgi ve görüntü dolaşımı dijital ortamda bilgisayar ağı ile gerçekleştirilmektedir.

Nükleer Tıp:
Tüm Vücut PET CT:

 PET (Pozitron Emmision Tomography) ve CT (Computed Tomography) tekniklerinin kompakt ve birbirine çok yakın dizayn edilerek hasta tüneli minimumda tutulmuş ve hasta konfuru sağlanmıştır. Sistemde 3D standart çekim yöntemine ilaveten şişman hastalarda yüksek kalitede sayım alınmasını sağlayan 2D (otomatik kolimatörlu) çekim yöntemi ile 4D (solunum gatingi) çekim yöntemi de bulunmaktadır. 4D çekim ile radyoterapide hastanın aldığı toplam vücut radyasyon dozu azaltılmakta ve daha efektif radyoterapi sağlanabilmektedir.


PET/CT de iki sistemin bir arada bulunmasının en önemli avantajı ayni seansta hastalığın hem fonksiyonel yapısı, hem de morfolojik özellikleri hakkında bilgi sağlamasıdır. Özellikle kanser tanısında, tedaviye cevabin değerlendirilmesinde ve radyoterapi planlanmasında kullanılan yöntemdir. PET/CT en yaygın olarak onkolojik hastalıklarda kullanılmakta olup, kardiyolojik hastalarda kalp kasının canlılığının araştırılmasında, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanı ve takibinde de kullanılmaktadır.

Çift Başlı Gama Kamera:

Çift Başlı Gama Kamera ile tanı amaçlı sintigrafi çalışmaları yapılmaktadır. Sintigrafi yöntemi organların fonksiyonel durumları ve patolojileri hakkında bilgi toplamak üzere yapılan, hasta için konforlu, hassas ve spesifik bir görüntüleme yöntemidir. Gama Kamera ile;

  • Kalp sintigrafisi,
  • Kemik sintigrafisi
  • Tiroid sintigrafisi
  • DMSA ile statik böbrek sintigrafisi
  • DTPA ve MAG3 ile dinamik böbrek sintigrafisi
  • Gastroösefajial reflü sintigrafisi
  • Enfeksiyon görüntüleme sintigrafisi
  • Hepatobiliyer sistem sintigrafisi
  • Beyin sintigrafisi yapilmaktadir.
Onkoloji:

Tıbbi hizmetlerde; kalite, güvenlik, konfor ve mahremiyeti çok önemseyen hastanemizde kanser tedavisi dünyada uygulanan ve kabul gören standartlarda yapılmaktadır. Kanser tedavisinde başarının vazgeçilmez koşulu, konuyla ilgili tüm uzmanlık dallarının birlikte çalıştığı multidisipliner yaklaşımdır. Bu amaçla Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Biomedikal Mühendislik aynı katta yapılandırılmış olup onkoloji hastalarına özel ayrı bir giriş kapısı yapılmıştır.

Medikal Onkoloji:

 Her türlü kemoterapi uygulaması özel olarak bu amaçla dizayn edilmiş 5 adet kemoterapi odasında hekimler kontrolünde onkoloji hemşireleri tarafından yapılmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi:

Radyasyon Onkolojisi bünyesinde gelişmiş cihazlar bulunmaktadır.

a) Yüksek Enerjili Lineer Hızlandırıcı:

Dinamik IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) yapabilen tek lineer akselatör cihazıdır. Cihazın üzerinde yine başka cihazlarda olmayan 120 yapraklı MLC (çok yapraklı ışın yönlendirici) mevcuttur. 6-18 MV enerjilerinde foton ışını, 5 değişik enerjide elektron ışını üretmektedir. Bu nedenle hem derine yerleşmiş tümörlerin hem de yüzeyel tümörlerin tedavisi kolayca yapılabilmektedir.

b) Tek Enerjili Lineer Hızlandırıcı:

6 MV foton enerjisi üreten, MLC yapısı bulunan ve IMRT yapma özelliği olan bir cihazdır.

c) HDR (Yüksek Doz Verimli) Brakiterapi:

HDR yüksek doz verimli, üç boyutlu Brakiterapi cihazıdır. Ir-192 kaynağı kullanılmaktadır. HDR, Brakiterapi cihazları içinde kaynak çapı en küçük (0.59 mm) olan cihazdır. Bu özelliği hasta açısından avantajlıdır.

d) Simülatör:

Simülatör, bir tedavi cihazının geometrik, mekanik ve optik özelliklerini üreten özel bir X ışını cihazıdır. Bu cihaz, network sistemi aracılığıyla tedavi cihazları, tedavi planlama sistemi, CT ve PET-CT-SİM ile bağlantılıdır.

e) PET-CT-Simülatör:

Dünyada ve ülkemizde çok az merkezde bulunan* bu cihazla tedavi planlaması ve hasta simülasyonu işlemi daha hassas olarak yapılabilmektedir. Metabolik ve moleküler görüntüleme sistemi olan PET’den alınan bilgilerle CT’den alınan anatomik bilgi ve görüntüler birleştirilerek değerlendirilir. Hareketli lazerler ve gerekli bazı parçalarla simülatör özelliği kazandırılmıştır.

f)Radyoterapi Network Sistemi:

Radyoterapide kullanılan bütün tedavi sistemleri ve görüntüleme sistemleri aynı veri alanını kullanarak hızlı ve güvenilir bilgi toplama, aktarma ve depolama olanağına sahiptir.

g) Üç Boyutlu Tedavi Planlama Sistemi:

Üç boyutlu tedavi planlaması yapabilen bu sistem, hem eksternal, hem brakiterapi hem de ikisinin kombinasyonunu yapabilmektedir. Network aracılığıyla tedavi cihazları ve görüntüleme sistemleriyle bilgi akışı sağlayabilmektedir.

ı)Virtuel Simülasyon:

Görüntüleme sistemlerinden alınan hasta verileriyle sanal olarak simülasyon ve planlama yapabilen bir cihazdır..

Yoğun Bakımlar :

Yoğun bakım üniteleri hasta başı monitör, hemşire çağrı sistemleri, solunum cihazı, HEPA filtre, merkezi oksijen ve vakum sistemleriyle düzenlenmiştir. Merkezi monitörizasyon sistemiyle hasta başı monitörlerdeki hastanın tüm hayati bulguları hemşire bankosunda bulunan monitörden takip edilebilmektedir.

Genel Yoğun Bakım :

14 yatağı bulunan ünitede bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların takip edilebileceği 2 adet basınç ayarlı izolasyon odası bulunmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım :

7 yataklı Koroner yoğun bakım ünitesi ise hastaların gerekli zamanlarda hasta mahremiyetini sağlayacak özel panjurlu sistem modüler cam bölme duvarlı mekanlar olarak dizayn edilmiştir.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım :

328 m2 lik kapalı alana sahip ünitede 13 yatağına ek olarak bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların takip edilebileceği 2 adet basınç ayarlı izolasyon odası bulunmaktadır. 0 yaştan itibaren tüm yaş gruplarında kalp ameliyatları sonrası takipleri yapılabilecektir.

Yenidoğan Yoğun Bakım :

8 yatağı bulunan ünitede, 3600 mavi ışık verebilen Tünel fototerapi cihazı, bebeğin doğum haftası ve kilo girişi yapıldığında otomatik yatak ısısını veren göstergeli küvözleri, oksijen ve aspirasyon sistemli transport küvözleri bulunmaktadır. Ünitede ailelerin bebeklerini yoğun bakıma girmeden görebilecekleri cam düzenek ile annenin bebeğini ayrı olarak emzirebileceği bir emzirme odası mevcuttur.

Ameliyathaneler:

Hastanemiz, 2’si KVC olmak üzere toplam 8 adet ameliyathanesiyle aynı anda birçok cerrahi işlemin yapılabileceği teknoloji ve tıbbi kadroya sahiptir. Her türlü partikülden arındırılmış Laminer flow ve HEPA filtreli hijyenik hava akımı ve elektrik kesintisine imkan tanımayan UPS ve şebeke destekli izole güç kontrol sistemleri bulunmaktadır. Ameliyathane salonları içindeki tüm teknik altyapıyı ( medikal gaz sistemleri, klimatizasyon sistemleri, aydınlatma, anons ve haberleşme, müzik yayını ve zaman sayacı) gösteren kontrol panelleri bulunmaktadır. Zemin ve duvarlarda antibakteriyel, antistatik ve antiallerji saf PVC kaplama kullanılmıştır.

Laboratuar:

 Klinik laboratuarlar, hastaneye başvuran hastalara sonuçları kısa sürede verebilmek için bu alanda mevcut otoanalizör, tıbbi cihaz, kabul görür yöntemli kitler seçilmiştir. Klinik ekibe uluslararası kabul görür sonuç raporları vermek üzere iç kalite kontrol programları oluşturulmuş, ulusal ve uluslararası kalite kontrol programlarına da üye olunmuştur. Tam donanımlı bilgisayar ağı ile entegre laboratuarda biyokimyasal testler, hormonlar, kanser belirteçleri, hematolojik testler, koagülasyon parametreleri, spesifik proteinler ile mikrobiyoloji ve patoloji testleri yapılmaktadır.

Bina Özellikleri:

 Medicana International İstanbul hastaların güvenliğinin sağlanması amacıyla hastane mimarisinin gereklerine göre inşa edilmiş ve akıllı bina sistemleri ile donatılmıştır.


Hastane lokasyonunun deprem kuşağında kabul edilmesi nedeniyle 9 şiddetinde depreme dayanıklı bina özellikleriyle inşa edilmiştir. Bu sayede deprem anında hastanede ameliyatlar da dahil tüm işlemler aynı kalitede devam edebilecektir.


Hastane kafeterya alanında olağanüstü durumlarda hasta yatağına dönüştürülebilecek oksijen ve vakum sistemleri yerleştirilmiştir. Bu sayede gerektiğinde hasta yatakları yerleştirilerek hasta tedavisi gerçekleştirilebilecek bir sistem kurulmuştur.


Olası bir yangın tehlikesine karşı binanın tüm gerekli bölümlerinde bulunan yangın çıkışları, ihbar, söndürme ve dumanı dışarı atan otomatik egzost ve otomatik sprinkler söndürme sistemi , FM 200, CO2 gazlı sistemlerle yangına karşı güvenlik ve söndürme önlemleri alınmıştır. Hastane binası Alman UDS’ de olmak üzere tüm uluslar arası yangın şartnamelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Yangın çıkışıyla yangın merdiveni arasında bulunan basınç holü sayesinde yangın esnasında bekleme alanı sağlanmış olmaktadır. Yangın sırasında itfaiye müdahalesine imkan verecek 120 dk süresince yangına dayanıklı yangın asansörü de bulunmaktadır.


Hastane binası her hangi bir elektrik kesintisi durumunda acil jeneratör sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca ameliyathaneler, yoğun bakımlar, laboratuar, bilgi işlem gibi bölümleri besleyen kesintisiz güç kaynağı sistemleri bulunmaktadır. Bina içindeki zayıf akım sistemini denetleyen ve enerji tasarrufunu sağlayan SKADA otomasyon sistemi mevcuttur. Genel yayın ve acil anons sistemi, kapalı devre TV sistemi, yangın algılama ve ihbar sistemi, Hemşire çağrı sistemi, Uydu TV sistemi, kartlı geçiş kontrol sistemi, data ve dect telefon sistemi gibi kurum çalışanları ve hasta konforuna yönelik sistemler ile donatılmıştır. Ayrıca hasta, hasta yakını ve çalışanların güvenliği açısından kapalı devre kamera sistemleriyle gözetilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.


Tüm ihtiyacı karşılayacak merkezi su deposu, ham su, kullanma suyu depoları, merkezi arıtma ve Reverse- osmos sistemi, mevcut atık suları tıbbi atık yönünden şartnamelere uygun tüm depolama ve atık şartnameleri sağlanmıştır.


Medicana International İstanbul’ da hasta, hasta yakını ve tıbbi kadrolara yönelik düzenlenecek toplantılar için üç dilde simultane tercüme sistemli 135 kişilik bir konferans salonu da bulunmaktadır. Uydu konferansı, canlı ameliyathane bağlantıları teknolojileri sağlanarak akademik kadrolara yönelik konferansların başarı ile yapılabilmesi amaçlanmıştır. Konferans Salonu yanında bulunan çok amaçlı toplantı salonunda da konferans salonundaki uydu bağlantı sistemi izlenebilecektir. 8 (9.kat olmalı). Katta yer alan mutfak bölümü günlük 2000 tepsi hazırlama kapasiteli olarak, gerekli kalite belgeleri ile hizmet verecektir. Hastane kafeteryasında ise 400 kişi aynı anda yemek yiyebilmektedir. Kafeterya ve Konferans Salonu girişinde yer alan fuaye alanında kurum içi ile hasta ve refakatçilerine yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenebilecektir.


Hastane içerisinde yangın, servis, ameliyathane, diyaliz olarak ayrı ayrı düzenlenmiş toplam 9 adet asansör bulunmaktadır. Ayrıca poliklinik hastalarının polikliniklere ulaşmakta uzun zaman harcamamaları için 5 kat boyunca devam eden 8 adet yürüyen merdiven ve bir panoramik asansör sistemi vardır. Bu sistemler yardımıyla tedavi amaçlı hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile poliklinik hizmeti almak için gelen hastaların giriş – çıkış ve hastane içindeki rotasyonları birbirlerinden bağımsız şekilde hareket edebilecektir. Böylelikle hasta ve hasta yakınlarının güvenlik, zaman, enfeksiyon gibi konularda avantajlı olmaları sağlanacaktır. Diyaliz hastaları için de özel bir giriş kapısı ve sadece bu kata hizmet veren bir asansör ile diyaliz hastalarının rahat hizmet almaları amaçlanmıştır.


Hastaların sağlığının korunmasına, tıbbi tedavi dışında hastanemizin girişinden itibaren tüm alanlarda önem verilmiştir ve tüm zemin ve duvar döşemeleri anti alerjik, anti statik ve anti bakteriyel olarak düzenlenmiştir.Content

Content