DOKTORLARIMIZ

GENEL BİLGİLER
Ad-Soyad : Şadan Ay
Akademik Ünvan  : Doçent Doktor
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı : 1990 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Mesleki Deneyim :  1998-1999 yıllarında Askerlik görevini Hakkari Dağ Komando Tugayı 30 yataklı seyyar cerrahi hastanesinde yaptı. Takiben Dr. Ömer Erçetin ile birlikte çalıştı. Dr. Şadan Ay Kleinert Institute for Hand and Microsurgery'de 2003 yılında El Cerrahisi Konusunda bilgi ve beceri eğitimi aldı. Yine AO İnternational fellowship'ini kazanarak Almanya da Ludwidghafen BG Travma hastanesinde çalışmalar yaparak AO fellowu belgesi aldı. . 2005 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği  Yeterlik (Board ) sertifikası aldı. Yine aynı yıl Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti ünvanını aldı. 2009 yılında Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yeterlik sertifikası ve 2010 yılında Avrupa El Cerrahisi Diploması hakkına sahip oldu.

Halen Medicana International Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, El  cerrahisi biriminde görev yapmaktadır. 

2006-2008 yıllarında Türk el ve Üst Ekstremite derneği yönetim kurulu üyeliği ve 2008-2010 tarihlerinde aynı derneğin genel sekreterliğini yapan Dr. Ay ulusal ve uluslar arası saygın bir çok derneği üyesidir.

Doç. Dr. Şadan AY'ın gerek yurt içi gerekse de yurt dışı 60'ın üzerinde yayınlanmış makalesi ve bildirisi mevcuttur.

100 ün üzerinde kongre ve bilimsel faaliyetlerde konuşmacı, katılımcı ve eğitimci olarak görev yapmıştır.

Bilimsel Yayınlar : Henüz Bilimsel Yayın Eklenmemiş