EPİLEPSİ

EPİLEPSİ

Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitenin kontrol dışı çalışması sonucunda ortaya çıkan tekrarlayıcı hareket, duyu veya bilinç bozukluğu ile tanımlanan nörolojik bir hastalıktır. En çok çocukluk ve yaşlılık dönemleri başta olmak üzere her yaşta görülebilir.
Metabolik hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler, travma ve darbeler, genetik ve gelişim bozukluğu gibi durumlar epilepsinin nedenlerinin sadece %40’ını oluşturmakta, %60’lık kısımda herhangi bir neden saptanamamaktadır.

Epilepsi; kalıtımsal ve ya bulaşıcı bir hastalık değildir. Ailesinde şikâyet görülen kişilerin risk oranı %2-3 oranında daha fazladır. Sara hastasına doğru tanı konması ve hastanın değerlendirilebilmesi için; hekimin, hastanın nöbet öncesindeki, nöbet sırasındaki ve nöbet sonrasındaki görünümü ve davranışlarına ilişkin bilgilendirilmesi gereklidir. Özellikle çocuk hastaların özgeçmişi ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır. Hasta ailesinin hastalık öyküsü hekim için çok önemlidir. Epilepsi teşhisinde kan tetkikleri ile birlikte EEG, MEG, Nöro-görüntüleme ve özellikle cerrahi gereken durumlarda beyin monitörizasyonu gibi tanı tekniklerinin yapılması gerekmektedir.

Teşhis konduktan ve tedaviye karar verildikten sonra ilk aşama ilaç tedavisine başlanır. Hastaların çoğunda tekli veya ikili ilaç tedavisi ile nöbet kontrolü sağlanabilir. Tedavi sona erdikten ve İlaçlar kesildikten sonra hastaların yaklaşık 2/3’ünde nöbetler tekrarlanmaz. Farklı ilaç çeşitlenmelerine rağmen hastanın tedavisi yetersiz ve ya etkisiz kalıyorsa cerrahi müdahale başta olmak üzere diğer tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir.

Beyinde yapısal hasarı olan, ilaca dirençli sık nöbetleri olan ve ya nöbetleri nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkileri yüzünden yaşam kalitesi düşük olan hastalarda cerrahi yöntemler uygulanabilir. Epilepsinin cerrahi tedavisinde epilepsi türüne göre farklı ameliyatlar yapılmaktadır. Yapılan ameliyatlar nöbet oluşturan beyin alanlarının çıkartılması ve ya nöbet yayılım yollarının kesilmesi olarak iki ana gruba ayrılabilir. Son yıllarda cerrahi tekniklerin gelişmesi ile son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
MEDICANA Nörolojik Bilimler, Ortopedi ve Omurga Merkezi’nin Epilepsi teşhis ve tedavisinde uzman kadrosuna danışabilirsiniz.