MEDICANA NÖROLOJİK BİLİMLER, ORTOPEDİ VE OMURGA MERKEZİ

MEDICANA NÖROLOJİK BİLİMLER, ORTOPEDİ VE OMURGA MERKEZİ

Beyni ve omuriliği ilgilendiren nörolojik hastalıklar, kemikleri ve eklemleri ilgilendiren ortopedik hastalıklar tüm toplumlarda çok sık görülmekte ve bu alanlarda yoğun bir hasta başvurusu yaşanmaktadır.

Merkezimizin birinci özelliği; hastanın tüm bilgilerinin ortak veri tabanında tutulmasıdır. Aynı alanda hizmet veren hekimlerimizden herhangi birine başvuran hastanın bilgileri merkezimizdeki diğer hekimler tarafından da görülüp değerlendirilebilmekte, böylece hasta her hekime tekrar tekrar kendisini anlatmak zorunda kalmamaktadır.
İkinci özelliğimiz; hastanın tanı amaçlı incelemelerinin ve tüm tedavilerinin aynı bina içinde yapılmasıdır. Bu da hastanın zaman kaybını önlemesi kadar tanı süresini de kısaltmaktadır.
Üçüncü özelliğimiz ise; tedavi kararlarının ortak konsey tarafından verilmesidir.

Konsey odamız; ülkemiz ve dünyada ilişkide olduğumuz merkezlerle anında canlı iletişim kurabildiğimiz telekonferans sistemiyle donatılmıştır. Özellikle hastaya bir girişim ya da ameliyat düşünüldüğünde buna tek hekim karar vermemekte, tedavi için konsey kararı gerekmekte ve konsey kararını tıbbi gerekçeleri anlatan yazılı bir rapor halinde hastamıza sunmaktadır. Böylece; gereksiz ya da yanlış tedavi ve ameliyat kararlarından kaçınılmakta ve grubumuzun tüm bilgi ve deneyiminin hastalarımız için kullanma fırsatı yaratılmaktadır.
İlgilenilen her hastalık için aynı multidisipliner (çok yönlü) yaklaşım söz konusudur. Başlıca hizmet üniteleri ise şunlardır:

OMURGA ÜNİTESİ
Endoskopik bel fıtığı ameliyatları
Boyun fıtığı ameliyatları
Spinal enstrümentasyon ameliyatları
Omurga ve Omurilik tümörleri
Skolyoz Cerrahisi

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI ÜNİTESİ
İnme Tedavisi
Anevrizma ve AVM ameliyatları
Beyin Damar Hastalıkları Tanı ve İzleme

EPİLEPSİ ÜNİTESİ
Epilepsi Monitorizasyon
Epilepsi Cerrahisi

BEYİN VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ ÜNİTESİ
Erişkin dönem beyin ve omurilik tümörleri
Çocukluk dönemi beyin ve omurilik tümörleri

HAREKET BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ
Parkinson hastalığı
Değişik Hareket Bozuklukları

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ
Demans
Alzheimer
Bellek Bozuklukları

UYKU BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ
Uyku Bozuklukları

NÖROFİZYOLOJİ ÜNİTESİ
EMG, VEP, SEP, BAEP İncelemeleri
EEG ve Uzun süreli monitorizasyon
Uyku Laboratuvarı

EKLEM HASTALIKLARI ÜNİTESİ
Artroskopik Cerrahi Girişimler
Protez Cerrahisi

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ÜNİTESİ
Tuzak Sendromları (Karpal tünel, tarsal tünel vb)
Travmatik Lezyonlar

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Konvansiyonel Uygulamalar
Centaur Bel Robotu
Redcord Eklem Güçlendirme Sistemi

AĞRI ÜNİTESİ
Eklem ve kas enjeksiyonları
Epidural ve Transforaminal Enjeksiyonlar
Faset Eklem Enjeksiyonları
Koksidini (Kuyruk sokumu ağrısı) Tedavisi
Sakral Bloklar