Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yeni Dönem

Gelişmiş ülkelerde meme kanseri tanı ve tedavisi, alanında uzmanlaşmış   genel cerrahi, radyoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve plastik cerrahi uzmanlarının oluşturduğu multidisipliner meme klinikleri tarafından yürütülmektedir. Bu sayede erken tanı ve optimal tedavi şartları sağlanabilmektedir.

Medicana Ankara Meme Hastalıkları Yaklaşımı


Meme muayenesinin ardından uygulanan görüntüleme tetkikleri ile aynı gün içinde tanısal işlemlerin tamamlanması sağlanmaktadır. Tanı sonrası multidisipliner yaklaşımla en uygun tedavi seçeneği planlanmaktadır. Ayrıca hastanemizde cerrahi sırasında kanserli doku çıkarıldıktan sonra eş zamanlı meme radyoterapisi (Intraoperatif Radyoterapi) uygulanabilmektedir. Bu durum hastayı cerrahi sonrası haftalar süren klasik radyoterapiden kurtarmakta ve çevre dokularda radyoterapinin yan etkilerini en aza indirerek onkoplastik cerrahi teknikler ile meme rekonstrüksiyonun uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

Sunduğumuz Hizmetler:

Hiç bir şikayeti olmayan kadın hastalarımızda;

 • Meme kanseri açısından risk faktörlerinin belirlenmesi
 • Risk faktörleri olmayan hastalarımızda;
  • Düzenli aralıklarla meme muayenesi
  • Düzenli aralıklarla meme görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ile takip
 • Risk faktörü olan hastalarımızda;
  • Düzenli aralıklarla meme muayenesi
  • Düzenli aralıklarla  meme görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve takip
  • Risk azaltıcı cerrahi yöntemler veya medikal yöntemlerin tartışılarak uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi

Memede kitle, ağrı, meme derisinde kızarıklık, şişlik ve çekinti, meme  başı akıntısı gibi şikayetleri olan hastalarımızda;

 • Meme kanseri açısından risk faktörlerinin belirlenmesi
 • Meme muayenesi
 • Uygun olan meme görüntüleme yöntemlerinin uygulanması (meme ultrasonografisi, mamografi, meme magnetik rezonans görüntüleme) ve ayırıcı tanı
 • Meme kitle ve lezyonlarına en uygun biyopsi yönteminin uygulanması ( Kalın iğne biyopsisi, tel veya radyoaktif madde ile işaretlenerek -ROLL- cerrahi biyopsi)

Meme kanseri tanısı konmuş hastalarımızda:

 • Uygun cerrahi tedavi seçeneklerinin belirlenmesi
  • Meme koruyucu cerrahi (kanserli doku ile birlikte meme dokusunun bir kısmının çıkarılması)
  • Onkoplastik meme cerrahisi (kanserli doku ile birlikte meme dokusunun bir kısmını çıkarıldıktan sonra meme dokusunun estetik yöntemlerle rekonstrüksiyonu)
  • Nöbetçi lenf bezi (sentinel lenf nodu) uygulaması (bu uygulama ile meme kanserinin yayılma ihtimali olan ilk lenf bezi bulunarak bu lenf bezinde tümör yayılımı yoksa koltuk altında diğer lenf bezlerinin alınması engellenmektedir)
  • Meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan hastalarda meme dokusunun tamamen alınması (mastektomi)
  • Uygun vakalarda mastektomi sonrası eş zamanlı rekonstrüksiyon ile meme dokunun kişinin kendi dokuları veya protezler kullanılarak oluşturulması 
 • Uygun vakalarda cerrahi öncesi kemoterapi planlanması
 • Uygun vakalarda intraoperatif radyoterapi uygulanması
 • Cerrahi sonrası kemoterapi ve hormonal tedavi planlanması
 • Cerrahi sonrası radyoterapi planlanması
 • Mastektomi uygulanan hastalarımızda cerrahi sonrası meme estetiği-rekonstrüksiyon planlanması
 • Meme kanseri tedavisi uygulanan hastalarımızın aile bireylerinde artmış meme kanseri riskinin değerlendirilmesi

Daha önce meme kanseri tedavisi uygulanmış hastalarımızda;

 • Kanser nüksü veya uzak organ metastazı değerlendirilmesi açısından
  • Düzenli aralıklarla meme muayenesi
  • Düzenli aralıklarla meme ve tüm vücut görüntüleme yöntemlerinin uygulanması
  • Düzenli aralıklarla tümör belirteçlerini de içeren kan tetkiklerinin uygulanması
 • Daha önce mastektomi uygulanmış hastalarımızda rekonstrüksiyon teknikleri ile memenin yeniden oluşturulması
 • Daha önce meme koruyucu cerrahi uygulanmış fakat çeşitli nedenlerle meme estetiği bozulmuş hastalarımızda rekonstrüksiyon yöntemleri ile yeniden meme estetiğinin sağlanması
 • Karşı memede artmış kanseri riskinin belirlenerek risk azaltıcı meme cerrahisi yöntemlerinin tartışılması


Content

Content