Lazer Yöntemiyle Prostattan Kurtulun

Prostat; idrar kesesinin altında, yerleşmiş kestane büyüklüğünde erkek salgı bezidir. İçinden idrar yolu geçer.  Büluğ çağından sonra gelişir, yetişkin erkeklerde meninin bir kısmını sağlar,  meni kanalı da prostatın içinden idrar yoluna açılır.
40-50 yaş sonrası bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar yolunun etrafından yeni bir doku büyümeye başlar, içinden geçen idrar idrar yolunu sıkıştırır. Sonradan büyüyen bu dokuya «adenom» denir, kanser değildir. Adenom, hastanın asıl prostatını dışa doğru iterek bir kapsül haline getirir.

Prostatın idrar yolunu sıkıştırması ve idrar yapmayı zorlaştırmasıyla idrar kesesi de zorlanır, kalınlaşır, hassaslaşır. Mesane trabeküle olur, yani girintili çıkıntılı bir hal alır. İleri dönemde çukurlar ve divertiküller oluşur, böbrekler bozulabilir. Hasta idrar yapamazsa sonda konması gerekir.

Prostatın Büyümesiyle Görülen Şikayetler;

 • Zayıf idrar yapma,
 • Gece idrara kalkma,
 • Sık idrara çıkma,
 • İdrarı kesik kesik yapma,
 • İdrar yapmada bekleme,
 • İdrarı tam boşaltamama

Prostat Büyümesi Şikayetleri ile Başvuran Hastaya Yapılan Tetkikler

PSA testi: Kanser şüphesi olup olmadığını görmek için
Ultrasonografi: Prostatın büyüklüğünü görmek için,
Rezidü idrar: İdrar kesesinde boşaltılamayan idrar olup olmadığını görmek için,
Üroflowmetri: İdrarın akış hızını görmek için
İdrar kültürü: İdrarda iltihap olup olmadığını görmek için
Tetkiklerin sonucuna göre, hafif derecedeki prostat büyümesinde ilaç tedavisi önerilir ve hastanın düzenli kontrolleri yapılarak, prostat takip altına alınır.


Prostat Ameliyatı Ne Zaman Gerekli?

 • İdrar çok zayıf ise,
 • Hastanın şikayetleri çok ise,
 • Hastaya sonda konmuş ise,
 • İdrar kesesi tam boşaltılamıyorsa,
 • İlaçlara rağmen düzelmiyorsa,
 • Prostat ameliyatında amaç, sonradan büyüyen adenom denilen dokunun çıkarılmasıdır.

Prostat tedavisinde, TUR, Plazmakinetik veya Greenlight gibi kapalı yöntemlerle,  yapılan ameliyatlarda prostat dokusunun tam olarak çıkarılamaması nedeniyle hasta her zaman rahat idrar yapamayabilir. Kalan prostat dokusu zamanla büyüyebilir veya kanamalara, şikayetlere sebep olabilir.

HOLEP ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek yani kapalı olarak yapılır. , Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, kapsül halini almış hastanın kendi prostatından  ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyüp de idrar yolunu sıkıştıran doku kalmaz.
Lazerle kanamalar çok iyi kontrol edildiği için hasta çok az kan kaybeder. Çok rahat bir şekilde yatağına gelir.

HOLEP, Holmium Laser Enucleation of Prostate yani Prostatın Laser ile enükle edilerek çıkarılması demektir.

HOLEP ameliyatı, son 10 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılmakta ve prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmektedir. Yüksek güçlü, pahalı, Laser cihazına ve morcellatör denilen prostatı kıyma haline getiren cihazlara ihtiyaç gösterdiği için Türkiye'de her yerde yapılmayan HOLEP yöntemi Remzi Sağlam üroloji grubunda 7 yıldan beri uygulanmaktadır.

HOLEP ameliyatı, kalp akciğer hastalığı olanlara da yapılabilir. Lazer kullanıldığı için kanama olmaz. Kan sulandırıcı kullananlarda ilaçlar ayarlanarak yapılabilir.
Her büyüklükteki prostata yapılabilir. Hastanın hemen ertesi gün evine gidebilmesi, çok rahat idrar yapması, İlerde tekrarlama ihtimalinin olmaması ve ereksiyon üzerine zararının olmaması gibi avantajlar sağlar.

İdrar kesesine itilen prostat dokusu “Morsellatör” denilen özel bir aletle rendelenerek çıkarılır ve bir kapta toplanır.  Çıkarılan bu prostat dokusu tahlile gönderilerek prostat kanseri olup olmadığı araştırılır.

Cinsellik Üzerine Zararlı Bir Etkisi Var mıdır?

Holmium Lazerin dokuda etki ettiği derinlik 0,4 mmdir. Bu lazerin 6-7 mm kalınlığındaki kapsülü geçip, erkeklikle ilgili sinirlere zarar vermesi mümkün değildir, dolayısıyla sertleşme üzerine hiçbir zararlı tesiri yoktur.

Büyük Prostatlar da Holep Yöntemiyle Ameliyat Edilebilir mi?

TUR veya plazmakinetik yöntemlerle ancak 80 ml ‘ye kadar olan prostatlar ameliyat edilebilirken, HoLEP yönteminde sınır yoktur, 100mg,  150mg, hatta 300 ml ‘ye kadar her büyüklükteki prostatlara uygulanabilir.

Holep Ameliyatından Sonra İdrar Kaçırma Görülür mü?

Prostat ameliyatları arasında  sfinkter denen idrar tutan kasları en iyi koruyan yöntem HOLEP ameliyatıdır. İdrar tutan kaslar çok iyi görülür, yaklaşılmaz, çok iyi korunur. Ancak ameliyattan önce idrar tutan sfinkterin tembelleşmiş olması halinde, nadiren bazı hastalarda  sonda çekildikten sonra  geçici idrar damlamaları görülebilir..Bu damlamalar  ilaç ve eksersizlerle bazen bir kaç gün , bazen de bir kaç hafta içinde  düzelir.  Kalıcı idrar kaçırma görülmez.

Ameliyattan Sonra Meni Gelmeye Devam Eder mi?

Her çeşit ameliyatta yani TUR, Plazmakinetik veya  Greenlight ameliyatlarında olduğu gibi, meni, mesane boynu açık olduğundan idrar kesesine gider, sonra idrar ile dışarı atılır. Buna retrograd ejekülasyon denir ve hastanın sağlığı üzerine hiçbir zararı yoktur.

Holep Ameliyatı Olanın Çocuğu Olur mu?

EVET, meni kanallarına hiçbir zarar verilmediği için, meni gelmeye devam eder ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunabilir.

Holep Ameliyatından Sonra Prostat Büyümesi Tekrarlar mı?

HAYIR,  prostat tamamen çıkarılmış olduğundan dolayı, ileriki senelerde tekrar büyüme çok nadirdir.

Holep Ameliyatının Avantajları

 • Holmium Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.
 • Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.
 • Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.
 • Adenomun tamamı çıkarılır. Çıkan dokular tahlile gönderilir.
 • Hastaların çoğu ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.
 • Hasta çok rahat idrar yapar,
 • Her büyüklükte prostata yapılabilir.

Ekibimiz

Prof. Dr. Remzi Sağlam (Üroloji)

Doç. Dr. Tolga Akman (Üroloji)

Op. Dr. Mehmet Ferhat (Üroloji)

Bizimle İletişime Geçin