İleri Evre Kanserlerde Tedaviye Olanak Veren Yeni Teknolojiler

Kanser günümüz modern dünyasında en sık rastlanılan hastalık haline gelmiştir. Bazı kanser türlerinde etkin tedavi yöntemleri tanımlanmış ve başarı ile uygulanıyorken bazı kanser türlerinde hala bırakın etkin olmayı, tatmin edici bir tedaviden bile çok uzaktayız. Sindirim sistemi kanserlerinin tedavisi konusunda ise bayağı mesafe kat etmiş durumdayız.

Cerrahi yöntemler, kemoterapi, ışın tedavisi, farklı enerji türleri ile tedavi ve bunların kombinasyonları son yıllarda özellikle sindirim sistemi kanserlerinde oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yine de bir grup hastada bazen hasta doktora gitmek de geciktiği için bazense kanserin doğal yapısının daha ilk andan itibaren saldırgan olmasından dolayı tanı anında ileri evre kanser saptanmaktadır. Yaygın inanış ileri evre kanserde tedavinin pek mümkün olmayacağı ve hastanın kısa sürede kaybedileceğidir. Halbuki teknolojide yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişmeler ve kemoterapi ilaçlarının eskiye oranla daha etkili hale gelmesi artık sindirim sistemi kanserlerinde ileri evre kanserde dahi eskiye oranla daha başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak vermektedir.

İleri evre kanserde bir kaç farklı senaryo söz konusudur. Bunlardan biri kanserin bulunduğu yerde büyümesi ve etrafa yapışmasıdır (invazyon). Bir diğeri kanserin uzak dokulara yayılması yani metastaz yapmasıdır. Bir farklı senaryo da kanserin, özellikle sindirim sistemi ve kadın üreme organları kanserlerinin karın zarı üzerinden karın içine yayılmasıdır (peritoneal karsinomatoz).

Peritoneal karsinomatoz tedavisinde zaten bir süredir başarılı sonuçlar alınmaktaydı. Ameliyat esnasında tüm tümörlü dokuları temizleyerek geride kalması muhtemel mikroskobik tümörler için ısıtılmış kemoterapi uygulaması (HİPEK) sadece kemoterapiye oranla belirgin olarak çok daha etkin kanser kontrolü sağlamaktadır.

Lokal invazyon yapmış tümörler için, özellikle pankreas gibi tedavi mümkün olmayan kanser olarak düşünülen kanserlerde Irreversible Electroporation (IRE) teknolojisi kullanan cihazlarla kanserli dokular “ölmeye” zorlanmaktadır. Artık ileri seviye olduğu için pankreas kanserleri tedavisiz kabul edilmemekte, hasta kaderine bırakılmamaktadır.

Sindirim sistemi kanserlerinin en çok metastaz yaptığı karaciğerde çoklu tümör durumunda yakın zamana kadar tedavi seçenekleri çok kısıtlı, sonuçlar oldukça ümitsizdi. Ancak günümüzde Isolated Hepatic Perfusion teknolojisi ile karaciğer sistemik kan dolaşımından ayrılmakta, sadece karaciğerin etkileneceği yüksek doz kemoterapi verilmekte, sonrasında karaciğer ilaçtan temizlenerek tekrar sistemik kan dolaşımına bağlanmaktadır.
Teknoloji şüphesiz ki ehil, tecrübeli ellerde hak ettiği değeri bulur. Bu nedenle ne yazık ki her yeni teknolojinin “lazer” kabul edildiği ülkemizde, bu teknolojilere yönelirken bu yöntemlerden ziyade bunları kullanan ekiplerinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Uygun yöntem ancak uygun hastada ve tecrübeli, ehil ellerde kullanılırsa iyi sonuçlar verir.

Medicana Bursa Hastanesi’nde ileri kanser hastalarının tedavisinde başarılı sonuçlar almak için oluşturulduğumuz Tümör Değerlendirme Konsey’inde hangi hastaların hangi tedaviden fayda görebileceği detaylı olarak tartışılmakta ve her hasta bireysel bazda değerlendirilerek tedavilerine karar verilmektedir.

Sizi Arayalım