Medicana Hemşirelik Hizmetleri


 

 

İnsanlığın varoluşu ile ortaya çıkan hastalıklar beraberinde tedavi ve bakıma olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Farklı isim ve süreçlerden sonra modern hemşireliğin temeli Florence Nightingale tarafından atılmıştır.


Toplumların sağlıklı olması için yeterli sayıda, nitelikli, donanımlı, eğitimli motivasyon ve performansı yüksek sağlık personeline duyulan gereksinimden, yurdumuzda çok sayıda hemşirelik okulu açılmıştır.  Okullarda ve hastanelerimizde  uzmanlaşmış, dallarında branşlaşmış neden ve niçin'i  sorgulayan sürekli eğitimin önemini bilen akademisyen ve klinisyen hemşirelerimizin sayısının artması çok mutluluk vericidir.

 

Artık sadece direktifleri uygulayan değil, bilinçli, etik kurallara uyarak  tedavilerini planlayan, kalite standartlarında kanıta dayalı bakımlarını hastanın ihtiyacına göre düzenleyen bu mesleğe gönül vermiş  tüm meslektaşlarımın hemşirelik haftasını kutluyorum.

 

 

Tevhide ARICI
Medicana Sağlık Grubu

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü


Content

Content