KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

Hemşirelik Hizmetlerimizin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek uygulama hatalarını tespit edebilmek ya da hemşirelik bakım kalitemizi ölçmek için uluslararası alanda kullanılmakta olan Kalite İndikatörleri kullanılmaktadır. Verilere dayalı olarak elde edilen sonuçlar ile hizmetin aksayan yönlerine ilişkin iyileştirmeler yapılabilmektedir. Hasta memnuniyeti anket sonuçları ise vermiş olduğumuz hemşirelik hizmetinin değerlendirilmesinde diğer önemli ölçüm kriterimizdir. Hastanemizde kullanılan ölçüm kriterleri;
 • Hasta memnuniyet oranları
 • Periferik IV Kateter Komplikasyonları
 • Yoğun Bakımlarda Bası yarası gelişen hasta oranı
 • IV kateter 1.deneme damara girme oranları
 • AMI Geçiren Hastada Sigara Bırakma Eğitimi / Danışmanlığı Verilme Oranı
 • Ameliyathaneye Yanlış Hasta / Dosya İnme Oranı
 • El Hijyeni Uyum Oranı
 • Post- op Hastane Enfeksiyon Hızı
 • G.Y.B.Santral Kateter Enfeksiyon Hızı
 • G.Yoğun Bakımlarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
 • Üriner Kateter Enfeksiyon Hızı
 • KVC.Yoğun Bakımlarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
 • Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı
 • Kan ve Vücüt Sıvıları Sıçrama Oranı / Enfekte Materyalle Oluşan İş Kazaları Hızı
 • Ameliyat Sırasında Koter Yanığı Oluşma Oranı
 • Düşen Hasta Oranı
 • Hemşirelerin Bölüm değiştirme oranları
 • Hemşire Devir Hızı
Content

Content