EĞİTİM

Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü,
Eğitim Felsefesi;


Medicana Sağlık Grubunun kanıta dayalı nitelikli uygulamalar ile yüksek düzeyde bakım veren kurum olma imajını sürekli ileriye götürmek ve bu felsefeyi yaymak  amacında olan eğitim hemşireleri , liderlik özelliğini geliştirmiş, geleceği gören, eleştirel düşünebilen, iletişimde başarılı, konuşma ve anlatma yeteneği ile güleryüzlü, yönetim ve organizasyon becerilerine sahip kişiler olarak ekip ile işbirliği içerisinde çalışacaklardır.


MEDİCANA Hemşirelik Hizmetleri eğitimlerinde her zaman hemşiremizin yanında, klinik eğitimlerin önemsendiği eğitim modeli tercih edilmektedir.


Amacımız;
Hemşirelik Hizmetlerinin misyon, vizyonu ve değerleri doğrultusunda hazırlanan eğitimlerle, hastanemizde çalışan hemşire ve sağlık destek personellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek hasta bakım kalitesini en üst düzeyde tutabilmektir.


Eğitim Hedeflerimiz;

 • Mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek,
 • İletişim ve işbirliği ortamı yaratmak,
 • Öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak,
 • Güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasını sağlamak,
 • Yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak,
 • Medicana Sağlık Grubunun kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamaktır.

 

Bu hedeflere ulaşmak için izlediğimiz süreç;

 • Her yılın sonunda birim sorumluları nezaretinde eğitim talepleri "Eğitim Talep Formu" ile eğitim hemşiresine iletilir.
 • Bu talepler ve farklı yöntemler ile yapılan Eğitim ihtiyaç analizi sonucu belirlenen eğitim gereksinimleri doğrultusunda yıllık eğitim planı hazırlanır.
 • Yıllık eğitim planı çalışanlara duyurulur.
 • Eğitimler;
  • Kurumsal Oryantasyon
  • Hemşirelik Oryantasyon I
  • Hemşirelik Oryantasyon II
  • Klinik Oryantasyon
  • Yönetici Hemşire Oryantasyon
  • Zorunlu Eğitimler
  • Geliştirme Eğitimleri olarak sınıflandırılır.
 • Birimlere Özel Hizmet İçi Eğitimler düzenlenir.
 • Eğitimin etkinliğini değerlendirmek için 3 saati geçen eğitimler için pretest-posttest uygulanır.
 • Eğitim sonunda; “Eğitim İçeriği-Eğitimci-Eğitim Yeri- Genel Olarak Eğitim- Diğer Görüş ve Öneriler” bölümlerini içeren “ Eğitim Değerlendirme Formu” katılımcılar tarafından doldurulur.
 • Eğitim Hemşiresi tarafından Eğitim Değerlendirme Formları değerlendirilir.
 • Eğitim etkinliğinin alanlarda değerlendirilmesi kliniklerde sorumlu hemşire, rehber hemşireler ve eğitim hemşiresi tarafından yapılır.


Eğitim Hemşiresi Sorumlulukları

 • Hemşirelik hizmetlerindeki gelişmeler, yenilikler ve kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili tüm gruba yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının alması gereken zorunlu eğitimler, oryantasyon programları, genel ve spesifik bölüm eğitimlerinin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Klinik Eğitim Hemşireleri, Sorumlu Hemşireler ile birlikte belirlemek, bu doğrultuda yıllık eğitim planı hazırlamak ve programı yürütmek. Hemşirelik hizmetlerinin sürekli gelişimine destek olmak amacıyla verilen eğitimlerde;
 • Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetlerinin tüm hastanelerinde aynı standartlarda eğitim verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sürdürmek,
 • İhtiyaçları karşılayacak eğitim programlarını planlamak.
 • Eğitim içeriklerini güncel ve güvenilir kaynaklar doğrultusunda hazırlamak.
 • Verilen eğitimlerin etkinliğinin izlenmesi eğitimlerde ön test ve son test uygulamak.
 • Eğitim sonrası eğitim değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlamak ve analizlerini yapmak.
 • Eğitim kayıtlarını tutmak.
 • Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 • Çalışanların yetkinliklerinin arttırılması için yöntem belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Spesifik oryantasyon sürecinin etkinliğini sorumlu hemşire, klinik eğitim hemşiresi ve rehber hemşire ile birlikte değerlendirmek.
 • Hemşireleri bilimsel çalışma ve araştırma yapma konusunda cesaretlendirmek, teşvik etmek ve rehberlik yapmak.
 • Mesleki yayınların oluşturulmasında rol almak.
 • Kalite departmanı ile ortak çalışmalar yürütmek, çalışanları bilgilendirmek, özdeğerlendirmenin yürütülmesini sağlamak.
 • Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri bakım standartları, süreçler, prosedür ve talimatlarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde rol almak.
 • Hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi, hemşirelerin profesyonelliğinin geliştirilmesi için hemşireleri alanları ile ilgili kanıta dayalı çalışmaları takip etmeye teşvik etmek.
 • Kurum içi komite çalışmalarına katılmak.
 • Hemşirelik web sayfasının oluşturulmasında görev almak. Güncelliğini sağlamak.
 • Hemşirelik Kalite indikatörlerini takip etmek, sonuçları analiz etmek ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşmak, olumsuz sonuçlar ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
 • Staj amacı ile kuruma gelen öğrenci hemşirelerin kuruma uyumu ve verimliliği artırmak için rehberlik etmek, staj programları ile ilgili tüm süreçleri yönetmek, sorumlu hemşireler ile işbirliği yapmak.
 • Hemşirelik misyon ve vizyonunun sürekli gelişmesi için uygun rol modeli olmak.
 • Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak, kongre, sempozyum, kurs vb etkinliklere katılmak.
 • Hemşirelik ve eğitimle ilgili güncel yayınları izlemek, hemşirelik ve eğitimle ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
 • Uluslararası ve Ulusal organizasyonlarda kurumu temsil etmek.

Hemşerilerimize Sunulan Eğitim Olanakları

Eğitimlerimiz;

ORYANTASYON PROGRAMLARI

KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumumuzda göreve başlayan tüm hemşirelerimizin ve hemşirelik hizmetlerine bağlı kadrolarımızın işe uyum sürecini kolaylaştırmak amacı ile Kurumsal Oryantasyon programına katılımı sağlanır.

MESLEKİ HEMŞİRE ORYANTASYON: Teori ve uygulama bölümlerinden oluşan 1 haftalık bir programdır. Kurumumuzda işe başlayan tüm hemşire, ebe ve acil tıp teknisyenleri ilk iki ay içerisinde HEMŞİRE ORYANTASYON PROGRAMI 'na alınır.

KLİNİK ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumsal ve Hemşire Oryantasyon eğitimlerinden sonra göreve başlayan meslektaşlarımız birime özel "Klinik Oryantasyon" süreclerine dahil edilir. Klinik Oryantasyon programı sorumlu hemşire ya da rehber hemşire tarafından yürütülür ve süresi kliniklere göre değişiklik gösterir.

1. KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI

Kurumun Tanıtımı

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Özlük Hakları

Kalite Kavramı ve JCI Akreditasyon Yaklaşımı

Kalite Standartlarında Klinik Uygulama Süreçleri

Çalışan Güvenliği

Radyasyon Güvenliği

Hasta Güvenliği

Temel Enfeksiyon Kavramları

Enfeksiyon Kontrolü

El Hijyeni

İzolasyon Yöntemleri

İş Kazaları

Organ Bağışı

Tesis Yönetimi

Acil durum kodları

Mavi Kod

PTS Kullanımı

Yangın Güvenliği

Sivil Savunma

Bilgi Sistemleri

Hasta Hakları Ve Hasta Memnuniyeti

İletişim

Bebek Dostu Hastane

2. HEMŞİRELİK ORYANTASYON PROGRAMI I

(Kurumsal Oryantasyon Programına Ek Olarak)

Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Politikası, Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Şeması

Ekip Çalışması ve Motivasyon

Sağlık Ekip Üyeleri ile Hizmet Alan Birey Arasında İletişim

TCK ve Hemşirelik

Hemşirelikte Etik

Hemşirelik Süreci, Hasta Bakım Planları

Hasta Hakları

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

Hasta Değerlendirmesi

Hasta Güvenliği

Ağrı Yönetimi

Vital Bulguların Alınması

İlaç Uygulamaları

Order Alma – Dijital Order Sistemi

Hasta Kısıtlama Uygulamaları

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Pre op / Post op Hasta Bakımı

Taraf Cerrahisi

Acil Durum Kodları

Crash Card Kullanımı

Geriatrik Hasta Bakımı

Yaşam Sonu Bakım

Aspirasyon Teknikleri

Enteral ve Parenteral Nutrisyon

Basınç Ülserleri Önleme ve Tedavi

Yara Bakımı

Fizik Muayene Yöntemleri

Diyabet ve İnsülin Uygulamaları

Beslenme ve Diyet

Sıvı Elektrolit Dengesi

Asit-Baz Dengesi

Çalışan Güvenliği

İleri Düzey Enfeksiyon Kontrol Önlemleri – El Hijyeni Hasta Dosya Düzeni

Form Eğitimi

EKG de Öldürücü Ritimler

Riskli İlaç Yönetimi ve Antikoagülan İlaçlar

Sedasyon – Analjezi

Temel ve İleri Yaşam Desteği

Vücut Mekanik İlkeleri, Hasta Taşıma –Kaldırma

Temel Hemşirelik Uygulamaları

Numune Alma,Preanalitik ve Postanalitik Süreçler

Düşme Riski Değerlendirme ve Önleme

Hemşirelik Hizmetleri İndikatörlerin Değerlendirilmesi

3. HEMŞİRELİK ORYANTASYON PROGRAMI  II

(Yeni Mezun Hemşireler İçin Oryantasyon Programı ve Hemşirelik Oryantasyon Programına Ek Olarak)

Solunum Sistemi

Otonom Sinir Sistemi

Sıvı-Elektrolit Asit-Baz

Renal Sistem

Dolaşım Sistemi

GIS Sistem

Cerrahi Öncesi ve Cerrahi Sonrası Bakım

Hemşirelik Etik Kodları

Kanser Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulama Süreci

EKG Yorumlama

YÖNETİCİ HEMŞİRE EĞİTİMİ; Yöneticilik becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi

Hasta Bakım Organizasyonu

Zaman Yönetimi

Çatışma Yönetimi

Stres Yönetimi

Toplantı Yönetimi

Liderlik ve Yöneticilik

Motivasyon ve Kurum İçi Adalet Algısı

Yetişkin Eğitimi

Hemşireler İçin Performans Değerlendirme

Rehberlik Eğitimi gibi konular yer almaktadır.

ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMLARI

-Sağlık Çalışanları (Yıllık tekrar)

Temel Yaşam Desteği (TYD)

-CPR Ekibi ve Özel Alanlar (Yıllık tekrar)

İleri Yaşam Desteği

-Acil Servis Hemşire ve Doktor

Triaj Eğitimi

-Sedasyon Uygulama (Ameliyathane Dışında Sedasyon Uygulayan Alanlar için)

Sedasyon ve Analjezi Eğitimi

-NRP Eğitimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Ebeler için  

-Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ve El Hijyeni

Tüm Sağlık çalışanları

-Dezenfeksiyon Uygulamaları

Ameliyathane, Sterilizasyon ve Endoskopi çalışanları

-İletişim ve Güvenlik Konuları

Hasta Memnuniyeti ve Hakları

Hasta Güvenliği

Temel Enfeksiyon Bilgisi

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

Yangın Güvenliği

-Kadın Doğum ve Pediatri Çalışanları

Anne Sütü Eğitimi ve Emzirme Eğitimi

GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMLARI

Mesleki Farkındalık

Kalp Hastalıkları, Kan Gazı ve EKG Okuma

Öfke Yönetimi

Stresle Başa Çıkma

Zor Hasta

Özel Tetkikler ve Hasta Hazırlığı

Risk Yönetimi 

JCI Akreditasyon Standartları Özdeğerlendirme Eğitimi

EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi

Hemşireler için Araştırma, Temel İstatistik ve Yazma Eğitimi

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Hastane Enfeksiyonları

El Hijyeni

İzolasyon Yöntemleri

Temizlik Maddeleri ve Kullanım Özellikleri

Özel Alanlar Temizliği,

Etkin İletişim Teknikleri ve Ekip Çalışması

Vücut Mekanik İlkeleri

Hasta Taşıma –Kaldırma

Numune Transfer Eğitimi

Hasta Odası Düzeni ve Yatak Yapımı

Tıbbi Cihazların Taşınması, Temizliği, Sedye Kullanımı, Ördek-Sürgü Yıkama Makine Kullanımı

Content

Content