KALİTE POLİTİKAMIZ


Medicana Sağlık Grubu Hemşireleri; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik olarak;

 

  • Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtacak faaliyetlerde bulunmak.

  • Hemşirelik Hizmetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ve hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için altyapı, süreç ve çıktıları sorgulayarak hemşirelik hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, bu amaçla uygun bakım modelleri oluşturmak ve profesyonel hemşirelik bakım standartlarını uygulamak.

  • Tüm hemşirelerimizin hastalığa yönelik hizmetlerin yanında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini korumaya yönelik faaliyetleri amaç edinmesini sağlamak, hizmet kapsamında hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yer vermek.

  • Hemşirelik hizmetleri sunumunda; kurum kalite politikası doğrultusunda JCI Akreditasyon standartlarını korumak ve geliştirmek, Mükemmellik modelini tüm alanlarda uygulamak.
Content

Content