YARARLI LINKLER

ACİL HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ahemder.org
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ayse.islamoglu@ege.edu.tr
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ cocukhemsireligi@hotmail.com
DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ tdhd.org
GASTROENTEROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ tgd.org.tr
ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ endohem.org.tr
HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ saydaseren@gmail.com
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERNEĞİ hemarge.org.tr
İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ishemder.org.tr
KALP DAMAR CERRAHİSİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ kalpdamarcerrahisihemsireleri.org.tr
NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ aklime.dicle@deu.edu.tr
ONKOLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ onkohem.org.tr
PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ phdernegi.org.tr
TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ DERNEĞİ tcahd.org.tr
TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ndthd.org.tr
TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ tybhd.org.tr
ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ tubbebekhemder.org.tr
ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ uroturk.org.tr/urolojihemsireligi
YARA, OSTOMİ, İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ yoihd.org.tr
THD - TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (TURKISH NURSES ASSOCIATION) thd.org.tr
ANA - AMERICAN NURSES ASSOCIATION (AMERİKAN HEMŞİRELER BİRLİĞİ) nursingworld.org.tr
BNA - BRITISH NURSING ASSOCIATION (İNGİLİZ HEMŞİRELER BİRLİĞİ)CNA - CANADIAN NURSES ASSOCIATION bna.co.uk
CNA - CANADIAN NURSES ASSOCIATION (Kanada Hemşireler Birliği) cna-nurses.ca
EFN - EUROPEAN FEDERATION OF NURSES ASSOCIATION (AVRUPA HEMŞİRE BİRLİKLERİ FEDERASYONU) efnweb.org.tr
SANERC (SEMAHAT AREL HEMŞİRELİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ) sanerc.ku.edu.tr
ICN - INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ULUSLARARASI HEMŞİRELER KONSEYİ) icn.ch
NANDA - NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (KUZEY AMERİKA HEMŞİRELİK TANILARI BİRLİĞİ) nanda.org

Content

Content