MEDİCANA'DA KARİYER PLANLAMA


+A A-

Image title

Medicana Hastaneler Grubu hemşirelik hizmetlerinde  kariyer planlama; çalışanların performans değerlendirme sonuçları, yetenekleri, eğitim düzeyleri, kişilik özellikleri, kişiler arası ilişkiler ve iletişimleri dikkate alınarak yapılır. Kurumumuzda görev yapan tüm hemşireler kariyer planlamasına dahil edilir.

Kariyer planlamaya yönelik  her ünvan için gerekli eğitim, bilgi-beceri, yetenek, yetkinlikler belirlenerek görev tanımları hazırlanır.

Tüm ünvanları içeren ve ünvanlar arası geçiş yollarının net olarak belirlendiği bir organizasyon şeması mevcuttur. Bu şemada hangi pozisyondan sonra hangi pozisyonlara geçilebileceği ve bunun için gerekli deneyim ve yetkinlikler açıkça belirtilir.

Bir üst pozisyon için uygun adaylar yılda bir kere  “Yönetici Hemşire Oryantasyon Eğitim Programı”na alınarak yetiştirilir.

Kurumumuzda çalışırken eğitimini sürdürmek isteyen veya sürdüren, yükseklisans yapmak isteyen hemşirelerimize  çalışma düzeni ile ilgili destek verilir.

Büyüyen bir kurum olarak açılacak her yeni yönetsel fonksiyonu yürütecek, yeterli bilgi - beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle çalışanlara mesleki gelişimleri için hangi mesleki kitapları okumaları, hangi kursları almaları, kariyer olanakları, kurum içinde ve dışındaki eğitim olanakları hakkında bilgi verilerek yön gösterilir.

Kariyer planlama çalışmaları ile, bireysel kariyer hedefleri beklentileri ve kurumumuzun ileriye dönük personel gereksinmelerinin bütünleştirildiği uygulamalarla, personelin geliştirilerek organizasyon içinde yükselmesinin planlanması gerçekleştirilmektedir. Bu sayede  kurumumuz kendi içerisinde geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.


ÖĞRENCİ HEMŞİRELER İÇİN KARİYER GÜNLERİ

Kariyer bilinci meslek seçimi ile başlayan bir süreçtir. Öğrenci hemşirelere kariyer hedeflerini belirlemede yardımcı olmak ve yeni mezun hemşirelerimize eğitim ve mesleki alanda gelişimlerine katkı sağlayan, yetenekleri doğrultusunda çalışabilecekleri bir kurumun olanaklarını tanıtmak amacıyla her yıl üniversitelere kariyer günleri düzenlenmektedir.

2008 yılından itibaren her yılın Nisan ve Mayıs aylarında İnsan Kaynakları ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ile birlikte Kariyer Günleri Programı düzenlenmektedir. Her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 20'nin üzerinde üniversitenin Hemşirelik Yüksekokullarına ve Sağlık Yüksekokullarına ulaşılmaktadır.

Image title