Çocuk obezse; AİLEYE TERAPİ GEREKİYOR!

Dünya sağlık örgütü 10-19 yaş arasını adolesan dönem olarak kabul etmektedir. Bu dönem fiziksel olarak da hızlı büyüme ve değişim dönemi olduğundan, hem aile hem de çocuk meydana gelen değişimleri büyümeye bağladığı için çoğu zaman obezite tanı ve tedavisi gecikmektedir. Diğer yandan bu yaş grubunda, hekimler tarafından da obezitenin hastalık olarak görülmemesi, hatta hem aile hem de çevre tarafından yeme ve kilo alma konusundaki teşvik edici tutumların varlığı durumu daha güç bir hale de getirmektedir.

“Fast food” tarzı dengesiz beslenme de obezite için tuz biber olmaktadır…

Eskiden boş zamanlarını bahçede, sokak aralarında çeşitli oyunlar oynayarak, fiziksel olarak yeterince aktif geçiren gençler ve çocuklar, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile evlere, odalara sıkışmış, bilgisayar ve televizyon karşısında hareketsiz yaşamaktadır. Obezite sadece tıbbi bir konu olmayıp, gelişen dünyada sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da düşünülmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de obezite ve ilişkili hastalıkların sıklığında artış görülmektedir. Son yıllarda, fiziksel aktivitenin azalması, yeme alışkanlıklarının değişmesi ile obezite artık çocukluk ve adolesan dönemde (fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı bü¬yüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi) de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obezitenin artışı, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları serebrovasküler hastalıklar, ortopedik problemler ve bazı kanser tiplerinin de artışına yol açmaktadır.

Obez bir bireyin aile içinde varlığı diğer bireyler içinde risk faktörüdür. Özellikle anne veya babanın obez olması, kötü yeme alışkanlıklarının çocuklar tarafından yaşanarak öğrenilmesi, kötü alışkanlık aktarımı anlamına gelmektedir. Bu yönüyle obezite bulaşıcı bir hastalık sayılabilir.

Adolesan Dönemde Erken Tanı Ve Tedavi Önem Taşımaktadır…

Obezite genellikle tüketilenden fazla kalori alımına bağlı olmakla birlikte bazı endokrinolojik hastalıklar, hormon bozuklukları da sorumlu olabilir. Bu tür bir neden varlığında neden ortadan kaldırılana ya da hastalık tedavi edilene kadar obezitenin düzelmesi mümkün olmaz. Bu açıdan adolesan dönemde erken tanı ve tedavi önem taşımaktadır.

Adolesan dönemde obeziteden korunma, dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıkları ile değiştirilmesine bağlıdır. Çocukların sağlıklı yaşam tarzı geliştirmeleri için aile ve eğitmenlere önemli roller düşmektedir. Her çocuğun erken yaşlarda sevdiği bir spora yönlendirilmesi, düzenli olarak spor yapmasının teşvik edilmesi, bu yönde hem aile hem de devlet tarafından desteklenmesi faydalı olur.

Adolesan dönem obezitesinin tedavisinde, endokrinolog, diyetisyen, psikolog ve spor eğitmeninin eş zamanlı ve uyum içinde rol alması tedavi şansını artıracaktır. Eğer obezite ailede birden çok bireyde varsa, evde topyekün yaşam tarzı değişikliği adolesan bireyin tedavisi için neredeyse olmazsa olmaz şarttır. Adolesan bireyin, evde egzersiz yapılmazken egzersiz yapmasını beklemek ya da diğer aile fertleri hiç umursamazken sağlıklı beslenmesini istemek genellikle sonuç vermez. Sonuçta söz konusu birey henüz kişiliği tam olarak oturmamış, psikolojik olarak da hızlı değişim ve gelişim dönemlerinden geçmekte olan biridir. Bu yönüyle adolesan obezitesinin tedavisi aslında bir aile terapisidir.


Contact Us

Contact form

Ayrıntılı Bilgi ve Randevu İçin :