TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ATAŞEHİR Havacılık Tıp Merkezi

Sivil pilotların periyodik sağlık muayenelerini, tüm dünyayı kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO (International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) sağlık kurallarına göre yapmak kaydıyla; 'Ulaştırma Bakanlığı / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği yetkiye dayanarak bünyesinde bulundurduğu ilgili branşlardan (Kulak Burun Boğaz, Göz, Psikiyatri, Dahiliye, Nöroloji) uzman hekimlerin ve uzman uçuş hekimlerinin oluşturduğu sağlık kurulundan ibaret bir Tıp Merkezidir.

Ulusal düzenleme de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Havacılık Sağlık Talimatıdır. Havacılık Tıp Merkezi (AMC Aeromedical Center), bu ulusal ve uluslararası havacılık sağlık talimatları doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu yetkiye dayanarak bünyesinde bulundurmuş olduğu ilgili branşlardan Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji, Psikiyatri ve Uçuş hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulundan oluşan bölümdür. SHGM tarafından yetkilendirilen Uçuş Hekimi bu sağlık kurulunun başkanı olarak görev yapar ve sağlık kurulunun verdiği kararlara ICAO ve EASA kurallarının uygulanmasını sağlar. Sonuçların değerlendirilmesi, sertifikaların ve raporların imzalanmasından da uçuş hekimleri sorumludur.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

 • Pilot muayenesi (ilk ve periyodik)
 • Kabin memuru muayenesi (işe giriş muayenesi yapılmakta, periyodik muayene uygulanmamaktadır)
 • Hava trafik kontrolörü muayenesi
 • Uçak bakım teknisyeni muayenesi
 • Load master muayenesi (İşe giriş ve 2 yıl)
 • Dispatcher muayenesi (İşe giriş ve yılda 1)
 • Apron ehliyet muayenesi (İşe giriş ve 3 yılda 1)
 • Pat sahaları sürücü muayenesi
 • Uçak yolcuları (hasta ve ya ameliyatlı vb) için sağlık muayenesi ve raporu

Muayene Aşamaları

 • Laboratuvar Tetkikleri,
 • Radyoloji,
 • Elektrokardiyografi (EKG),
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi,
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Görme Alanı
 • Göz Muayenesi
 • Psikiyatri Muayanesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

İdrar örneği alınarak tam idrar tahlili, kan örneği alınarak ise; tam kan sayımı, sedimantasyon (çökme hızı), açlık kan şekeri, üre, ürik Asit, Sgot, Sgpt (karaciğer enzimleri), kolesterol (kandaki yağ miktarı), trigliserid, Hdl kolestrol (iyi huylu kolesterol) kontrolleri yapılmaktadır.

Radyoloji (Akciğer Grafisi)

Doktorlarımız çekilen akciğer röntgeni ile göğüs kafesinin yapısı, akciğer havalanması, kalp büyüklüğü, geçirilmiş veya geçirilen akciğer enfeksiyonunun olup olmadığı gibi konularda kontrolleri yapmaktadırlar.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG çekimi yapılarak, kalp hızı ve kalp ritminin düzenliliği; kalp damar tıkanıklığının olup olmadığı kontrol edilir.

Odyometri (İşitme Testi)

İşitme testi ile pilotun çeşitli frekanslardaki minimum işitme eşikleri saptanır. Ayrıca konuşmayı anlama ve ayırt etme seviyeleri de belirlenir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyon testi yapılarak, solunum kapasitesi, alınıp verilen hava hacimleri, hava akımı kısıtlaması kontrolleri yapılır.

Görme Alanı

Merkezi ve çevresel olarak iki çeşit görme alanı testi yapılmaktadır. Yapılan görme alanı testi ile görmede kayıp ve daralma olup olmadığına bakılır.

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

KBB muayenesinde, kulak zarı değerlendirilmesi, işitme değerlendirmesi, burun tıkanıklığı yapabilecek ve konuşmanın anlaşılmasını engelleyici problemler olup olmadığı değerlendirilir.

Göz Muayenesi

Göz muayenesinde, görme keskinliği, göz ön ve arka segmentlerinin incelenmesi, renk görme, derinlik duyusu, göz tansiyonu, görme alanı ve anjiyografik incelemeler yapılmaktadır.

Psikiyatri Muayenesi

Tüm pilotlarımız için mental uygunluk tıbbi standartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Psikozlar
 • Kişilik bozuklukları, özellikle açıkça yapılan hareketlere neden olacak kadar ciddi ise,
 • Mental anomali ve nörozlar,
 • Alkolizm,
 • Bağımlılık olsun olmasın psikotropik ilaçların veya diğer maddelerin kullanımı veya kötüye kullanımı,
 • Sağlık muayenesi için başvuran imtiyazlarını emniyetle kullanmalarını bozabilecek herhangi bir akut veya kronik; konjenital veya edinilmiş psikiyatrik hastalık veya sakatlık durum veya bozuklukları bulunmamalıdır. Bu konuda gereken inceleme ve değerlendirmeler yapılır.


Nöroloji Muayenesi

Nöroloji muayenesi ile kas gücü, duyu kontrolleri, denge koordinasyon testleri, refleks kontrolü, yürüme bozukluğu testleri ve baş sinirleri kontrolleri yapılmaktadır.

Dahiliye Muayenesi

Dahiliye muayenesi ise, yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilebilmesi için son adımdır. Daha önceden çektirilen akciğer röntgeni, EKG, solunum fonksiyon testi ve verilen tahlil sonuçları toplanarak dahiliye muayenesi için hazırlanılır. Muayene sırasında tansiyon ve nabız değerleri de alınıp kapsamlı bir dahili fizik muayenesi yapılır. Bu muayenelerin yapılmasındaki amaç her zaman sağlıklı olması gereken uçucuların ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışanların sağlıklı hallerinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.


Muayeneye gelirken mutlaka:

 • 3 adet fotoğraf getirilmesi,
 • Kan alma sürecinde aç olunması gerektiği için gece 23:00’ten sonra bir şey yenmemesi gerekir.

ATPL ve CPL tipi lisanslar 1. sınıf lisanslardır. Bu lisanslarda muayene geçerlilik süreleri; çift pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar için 60 yaş altı 1 sene; 60 yaş üstü için ise altı aydır. Tek pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar içinse 40 yaş altı 1 sene, 40 yaş üstü ise 6 aydır. PPL tipi lisanslar ise 2. sınıf lisanslar olup muayene geçerlilik süreleri; 40 yaş altı pilotlar için beş sene, 40-50 yaş arası pilotlar için iki sene, 50 yaş üstü pilotlar için ise bir senedir. Balon, yelken kanat, planör vs.

Ataşehir Havacılık Tıp Merkezi Doktorları