ÖZELLİKLİ BRANŞLAR


+A A-


  • Hemodiyaliz
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi
  • Medikal Estetik Birimi
  • Genel Cerrahi Birimi ( Obezite ve Diyabetik Cerrahi)
  • Saç Ekimi
  • Odyoloji
  • Plastik ve rekonstrüktif cerrahi


Yoğun Bakım Hizmetleri

Yoğun bakım, vücudun bir ya da birden fazla sistem yetersizliğiyle aksamış olan fonksiyonlarının normal sınırlar içinde kalmasını sağlayan, yoğun tedavilerin sürdürülmesi sırasında özellikle bilgi işlem yazılımlarından yararlanılan, yapay solunum ve diğer destekleyici cihazların kullanıldığı, üst düzey bilgi ve yetenek gerektiren bir bilim dalı olarak tanımlanır. Medicana Avcılar Hastanesi yönetimi bu bilinçle ve geçmişinin verdiği özellikli konumu nedeniyle, Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın çalışma prensiplerinin önemini gözetip, teknolojinin tüm olanaklarını konunun uzmanlarının sorumluluğunda kullanarak çağdaş bakım konseptini hastalarının tedavisine sunmuştur.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemizde, 4 adet yenidoğan yatağı mevcut olup, kendi bebeklerimizin sorunları yanında başka merkezlerde doğup da hasta olan yenidoğanların da tedavi edildiği, ileri düzey olanaklara sahip bir yenidoğan ünitesi mevcuttur. Ünitemizde her hastaya kuvöz, ventilatör ve tam monitörizasyon olanağı, klasik ve alternatif yöntemler kullanabilen solunum cihazları, kan gazı ölçümü, kranial ultrasonografi, 24 saat pediatrik kardiyoloji desteği verilmektedir. Her hastaya yeterli olmak yanında, kanguru bakımı için de aileye yetebilecek kadar geniş alan bulunan merkezimiz doğumhaneye hemen komşu konumdadır ve giriş çıkışlar güvenlik açısından sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Yenidoğan bakımında, yenidoğan uzmanlarının yanı sıra, yeterli sayıda yetişmiş hemşire bulunması çok önemlidir. Ünitemizde bir hemşire en fazla iki hastaya bakmaktadır. Hastaların girişim ve tedavileri ise yenidoğan uzman hekimleri tarafından yürütülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon oranı normalin çok altındadır. Ünitemize giriş çıkışlardaki kontrol yanında, el temizliği, disposable malzeme kullanımı ve rutin taramalar sayesinde hastane enfeksiyonu çok düşüktür. 25 haftadan büyük bebeklerde yaşama şansı çok yüksektir. Hastanede kalış süresi ortalamalardan kısadır. Göz ve akciğere dair uzun süreli sorunlar çok düşük oranlardadır. Gelişimsel açıdan izlenen küçük prematürelerin hem hastanede kaldıkları süreçteki duyarlılık, hem de takiplerdeki desteklere motor / mental açıdan sağlıklı olma şansları çok yüksektir. Bu şekilde yürütülen hizmetlerin yanında toplumsal eğitim ve yardımlaşmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.