GÜNCEL OPERASYONEL VERİLER


+A A-

Yıllık Hasta Tedavi Sayısı

Toplam 119.532

Yıllık Yatan Hasta Tedavi Sayısı    

10.660 Yatan Hasta

Güncel Operasyonel Veriler

Ortopedik Ameliyat342
Ürolojik Ameliyat416
Böbrek Nakli69
Göğüs Cerrahisi113
Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi35
Angio1115
Kalp Ameliyatı237
Genel Cerrahi Ameliyatları1080