TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Havacılık Tıp Merkezi


Sivil pilotların periyodik sağlık muayenelerini, tüm dünyayı kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO (International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) sağlık kurallarına göre yapmak kaydıyla 'ULAŞTIRMA BAKANLIĞI / SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nün verdiği yetkiye dayanarak bünyesinde bulundurduğu ilgili branşlardan (KBB-GÖZ-PSİKİYATRİ-DAHİLİYE-NÖROLOJİ) uzman hekimlerin ve uzman uçuş hekimlerinin oluşturduğu sağlık kurulundan ibaret bir Tıp Merkezidir.

Image title


Ulusal düzenleme de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Havacılık Sağlık Talimatıdır. Havacılık Tıp Merkezi (AMC Aeromedical Center) bu ulusal ve uluslararası havacılık sağlık talimatları doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu yetkiye dayanarak bünyesinde bulundurmuş olduğu ilgili branşlardan Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji, Psikiyatri ve Uçuş hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulundan oluşan bölümdür. SHGM tarafından yetkilendirilen Uçuş Hekimi bu sağlık kurulunun başkanı olarak görev yapar ve sağlık kurulunun verdiği kararlara ICAO ve EASA kurallarının uygulanmasını sağlar. Sonuçların değerlendirilmesi, sertifikaların ve raporların imzalanmasından da uçuş hekimleri sorumludur.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

 • Pilot muayenesi (ilk ve periyodik)
 • Kabin memuru muayenesi (işe giriş muayenesi yapılmakta, periyodik muayene uygulanmamaktadır)
 • Hava trafik kontrolörü muayenesi
 • Uçak bakım teknisyeni muayenesi
 • Load master muayenesi (İşe giriş ve 2 yıl)
 • Dispatcher muayenesi (İşe giriş ve yılda 1)
 • Apron ehliyet muayenesi (İşe giriş ve 3 yılda 1)
 • Pat sahaları sürücü muayenesi
 • Uçak yolcuları (hasta ve ya ameliyatlı vb) için sağlık muayenesi ve raporu

Image title


Muayene Aşamaları

 • Laboratuvar Tetkikleri,
 • Radyoloji,
 • Elektrokardiyografi (EKG),
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi,
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Görme Alanı
 • Göz Muayenesi
 • Psikiyatri Muayanesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri
İdrar örneği alınarak tam idrar tahlili, kan örneği alınarak ise; tam kan sayımı, Sedimantasyon (çökme hızı)- Açlık kan şekeri- Üre- Ürik Asit- SGOT- SGPT (karaciğer enzimleri) - Kolesterol (kandaki yağ miktarı)- Trigliserid- HDL Kolestrol (iyi huylu kolesterol) kontrolleri yapılmaktadır.

Radyoloji (Akciğer Grafisi)
Doktorlarımız çekilen akciğer röntgeni ile göğüs kafesinin yapısı, akciğer havalanması, kalp büyüklüğü, geçirilmiş veya geçirilen akciğer enfeksiyonunun olup olmadığı gibi konularda kontrolleri yapmaktadırlar. 

Elektrokardiyografi (EKG)
EKG çekimi yapılarak, kalp hızı ve kalp ritminin düzenliliği; kalp damar tıkanıklığının olup olmadığı kontrol edilir. 

Odyometri (işitme testi)
İşitme testi ile pilotun çeşitli frekanslardaki minimum işitme eşikleri saptanır. Ayrıca konuşmayı anlama ve ayırt etme seviyeleri de belirlenir. 

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 
Solunum fonksiyon testi yapılarak, solunum kapasitesi, alınıp verilen hava hacimleri, hava akımı kısıtlaması kontrolleri yapılır. 

Görme Alanı 
Merkezi ve çevresel olarak iki çeşit görme alanı testi yapılmaktadır. Yapılan görme alanı testi ile görmede kayıp ve daralma olup olmadığına bakılır. 

Kulak Burun Boğaz Muayenesi 
KBB muayenesinde, kulak zarı değerlendirilmesi, işitme değerlendirmesi, burun tıkanıklığı yapabilecek ve konuşmanın anlaşılmasını engelleyici problemler olup olmadığı değerlendirilir. 

Göz Muayenesi 
Göz muayenesinde, görme keskinliği, göz ön ve arka segmentlerinin incelenmesi, renk görme, derinlik duyusu, göz tansiyonu, görme alanı ve anjiyografik incelemeler yapılmaktadır. 

Psikiyatri Muayenesi 
Tüm pilotlarımız için mental uygunluk tıbbi standartları aşağıda belirtilmiştir. 

Psikozlar 
Kişilik bozuklukları, özellikle açıkça yapılan hareketlere neden olacak kadar ciddi ise, 

Mental anomali ve nörozlar, 
Alkolizm, 
Bağımlılık olsun olmasın psikotropik ilaçların veya diğer maddelerin kullanımı veya kötüye kullanımı, Sağlık muayenesi için başvuran imtiyazlarını emniyetle kullanmalarını bozabilecek herhangi bir akut veya kronik; konjenital veya edinilmiş psikiyatrik hastalık veya sakatlık durum veya bozuklukları bulunmamalıdır. Bu konuda gereken inceleme ve değerlendirmeler yapılır.

Nöroloji Muayenesi 
Nöroloji muayenesi ile kas gücü, duyu kontrolleri, denge koordinasyon testleri, refleks kontrolü, yürüme bozukluğu testleri ve baş sinirleri kontrolleri yapılmaktadır. 

Dahiliye Muayenesi 
Dahiliye muayenesi ise, yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilebilmesi için son adımdır. Daha önceden çektirilen akciğer röntgeni, EKG, solunum fonksiyon testi ve verilen tahlil sonuçları toplanarak dahiliye muayenesi için hazırlanılır. Muayene sırasında tansiyon ve nabız değerleri de alınıp kapsamlı bir dahili fizik muayenesi yapılır. Bu muayenelerin yapılmasındaki amaç her zaman sağlıklı olması gereken uçucuların ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışanların sağlıklı hallerinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır. 

Muayeneye gelirken mutlaka 3 adet fotoğraf getirilmesi; kan alma sürecinde aç olunması gerektiği için gece 23:00 ten sonra bir şey yenmemesi gerekir. ATPL ve CPL tipi lisanslar 1. sınıf lisanslardır. Bu lisanslarda muayene geçerlilik süreleri; çift pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar için 60 yaş altı 1 sene; 60 yaş üstü için ise altı aydır. Tek pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar içinse 40 yaş altı 1 sene, 40 yaş üstü ise 6 aydır. PPL tipi lisanslar ise 2. sınıf lisanslar olup muayene geçerlilik süreleri; 40 yaş altı pilotlar için beş sene, 40-50 yaş arası pilotlar için iki sene, 50 yaş üstü pilotlar için ise bir senedir. Balon, yelken kanat, planör vs. 

Image titleMERAK ETTİKLERİNİZ 

Muayeneye gelirken ne yapmam lazım? 


- Gelirken yanınızda 3 adet fotoğraf getirmeyi unutmayınız. 
- Kan alma sürecinde aç olmanız gerektiğini unutmayınız. 
- Gece 23:00' den sonra bir şey yememenizi (kolesterolünüzü etkileyeceğinden) tavsiye ederiz. 
- Eski sağlık sertifikanızı mutlaka getiriniz. 

Uçucu personelinin muayeneleri 08:30'da başlar. 
Kayıt işlemleri alındıktan sonra, havacılık tıp merkezi hostesi eşliğinde laboratuvarda Tahlil örnekleri verilir. Tahliller sonrasında uçucu personele kahvaltı ikram edilmektedir. Kahvaltı sonrasında doktor muayeneleri yapılmakta olup, tüm işlemler öğle saatlerine doğru sona ermektedir. 

Muayene sonuçlarının bir örnekleri kişinin kendisine verilip, bir örneği de aynı gün içerisinde hazırlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne PDF ortamında taratılarak mail aracılığıyla ve aynı zamanda kurye aracılığı ile gönderilmektedir. 

Muayene süreleri neye göre değişmektedir? 
- ATPL ve CPL tipi lisanslar 1. sınıf lisanslardır. Bu lisanslarda muayene geçerlilik süreleri; çift pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar için 60 yaş altı 1 sene, 60 yaş üstü için ise altı aydır. Tek pilotlu hava araçlarında görev yapan pilotlar içinse 40 yaş altı 1 sene, 40 yaş üstü ise 6 aydır. 
- PPL tipi lisanslar ise 2. sınıf lisanslar olup muayene geçerlilik süreleri ; 40 yaş altı pilotlar için beş sene, 40-50 yaş arası pilotlar için iki sene, 50 yaş üstü pilotlar için ise bir senedir. Balon, yelken kanat, planör vs. 

1. sınıf Muayenelerde: 
Odyometri: 40 yaş altı 5 yıl - 40 yaş üstü 2 yıl 
Görme Alanı: 40 yaş altı 5 yıl - 40 yaş üstü 2 yıl 
EKG: 30 yaş 5 yıl - 30/39 yaş 2 yıl - 40/49 yaş 1 yıl - 50 yaş üstü 6 ay 
Solunum Fonksiyon Testi: 4 yılda bir 
Akciğer Grafisi: 4 yılda bir 

2. sınıf Muayenelerde: 
Odyometri: İlk muayene - 40 yaş altı 5 yıl - 40 yaş üstü 2 yıl 
Görme Alanı: İlk muayene sonrasında gerekirse 
EKG: 40/49 yaş 2 yıl - 50 yaş üstü 1 yıl 
Solunum Fonksiyon Testi: 40 yaş üstü 4 yılda bir 
Akciğer Grafisi: 40 yaş üstü 4 yılda bir 

Randevu için; 
TEL: 0212 449 14 49 – (2560)

Bahçelievler Havacılık Tıp Merkezi Doktorları