TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Acil Servis

Medicana Bahçelievler acil servisimizde uzmanlaşmış dinamik hekim kadrosu ve ilgili sağlık personelleriyle güncel ve bilimsel doğrular ışığında hasta bakımını temel alarak 24 saat hizmet vermektedir. Acil servisimiz, hem ekip hem de ekipman olarak tüm tıbbi ve cerrahi aciller için donanımlıdır.

Tıbbi cihazlar kullanılarak hizmet verilen acil servisimiz; yeniden canlandırma (CRP) odası, travma odası, acil hastaları değerlendirme bölümü, müşahede odaları ve tüm destek birimleriyle en uygun ve etkin müdahaleyi zamanında yapmaktadır.

Müdahale odalarının tümü aynı teknik donanımda olup her türlü vakaya gerekli işlemlerin edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Acil servisteki her müdahale odasında defibrilatör, solunum destek cihazları, hasta başı monitörleri bulunmaktadır.

Hastanın kişisel ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşan acil servisimiz, tüm tıbbi birimlerle koordinasyon içinde çalışmakta ve hastanın bakım takip süreçleri birlikte standardize edilmektedir.

ACİL SERVİS EKİBİ

 Medicana Bahçelievler Hastanesinde acil sağlık hizmetleri tümüyle uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Verilen hizmete haftada yedi gün, 24 saat hastane içerisinde nöbet tutan genel cerrahi, dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, anestezi ve radyoloji uzmanları da destek olmaktadır.

Acil Servis uzman doktorları tarafından değerlendirilen hastalarımıza ilgili tetkik ve tedavileri yapıldıktan sonra, hasta gerekli görüldüğü durumlarda ilgili tıbbi bölüme hızla sevk edilmektedir.

Gerektiğinde, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, nöroşirurji, nöroloji, üroloji, KBB, göz hastalıkları, cilt hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları uzmanları da her türlü acil duruma hazırlıklı olarak hızla hastaneye ulaşır.

Günün her saatinde ihtiyaç halinde anjio ve katater laboratuvarı, endoskopi ünitesi, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ile her türlü vakaya anında müdahale edebilecek şekilde hizmet verilmektedir.

Acil servisimizde halen hastanemizin yüksek hemşirelik standartlarına uygun vasıfta ve her biri belirli aralıklarla tekrarlanan CPR ve ACLS    ( kardiyo-pulmoner canlandırma ve ileri kardiyak yaşam desteği), Özel Acil Hemşireliği ve Yoğun Bakım Kurslarını almış deneyimli hemşirelerimiz bulunmaktadır.

  ACİL SERVİS MUAYENE SÜRECİ

Acil servisimize başvuran hastalarımızda, kalp-solunum durması veya yeniden canlandırma ihtiyacı yoksa öncelikle triaj hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, hayati bulguları (ateş, nabız, tansiyon, solunum) kaydedilmektedir. Acil ve triaj hekimi tarafından değerlendirilip yapılması gereken ilk müdahale yapılmaktadır. Sonrasında ise ilgili branş hekimi tarafından hastanın muayene edilmesi sağlanarak ileri inceleme ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Her tetkik, tedavi ve konsültasyon hastaya ayrıntısıyla anlatılır ve onay alınır.

Acil servislerimizdeki hekimlerimiz hastaneye başvuranların veya telefonla danışmak isteyen kullanıcılarımızın sorularına da cevap vermekte ve onları doğru hizmeti alacakları birimlere yönlendirmektedir.



Bahçelievler Acil Servis Doktorları