TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi” çocukların cerrahi sorunları ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bir Çocuk Cerrahı, anne karnından başlayıp ergenlik (adölesan) döneminin sonuna dek çocuklarda ortaya çıkan sorunların cerrahi tedavileri ile uğraşır .

Bunun dışında tedavisi cerrahi yöntemle olmayan ancak ilgi alanına giren sistemlerdeki işlev bozuklukları (kabızlık, idrar kaçırma, yineleyen karın ağrısı ya da idrar yolu enfeksiyonu… gibi) da Çocuk Cerrahisi tarafından izlenir ve tedavi edilir.

Çocuk Cerrahisinin Tarihçesi

Çocuk Cerrahisi diğer ana dallar ile kıyaslandığında göreceli olarak daha yeni bir bilim dalıdır. Bu nedenle, çocukları ilgilendiren bazı cerrahi girişimler, geçmişte farklı alanlarda uzmanlığa sahip olan cerrahlar tarafından yapılmıştır. Örneğin, tarihte çocuklarla ilgili ilk cerrahi girişimleri yapanlar ortopedistlerdir. Ortopedinin (orthopedics) sözcük anlamına bakıldığında bu durum daha iyi anlaşılabilir. Eski Yunancada, “orthos” düzeltme, “pedics” de çocuk anlamında gelmektedir.

Çağdaş anlamda Çocuk Cerrahisi ise ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başlamıştır. İlk kez ABD’de ayrı bir branş olarak ayrılan Çocuk Cerrahisi, dünyada giderek yaygınlaşarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede kliniklerin kurulması ile yaygınlaşmıştır. Yenidoğan yoğun bakım birimleri ise ancak 1980’li yıllar sonrasında günümüzdeki kullanım anlamını kazanmıştır. Ülkemizde Çocuk Cerrahisinin başlamasının tarihçesi ise 1950’li yılların sonu ile 60’lı yılların başlarına denk düşer.

Çocuk Ameliyatları Kim Tarafından Yapılmalıdır?

Çocuk Cerrahisi birçok sistemle ilgilendiğinden, doğal olarak farklı uzmanlıkların çalışma alanları ile kesişmektedir. Bu kesişmenin en belirgin olduğu alanlar üroloji, genel cerrahi ve plastik cerrahidir.

Ancak çocukların gelişimleri sırasında değişen vücut yapıları, metabolizmaları, hemodinamileri ve organ yapıları nedeni ile çocukların ameliyatları sadece çocuk cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Hangi Sorunlarla İlgilenir?

Çocuk Cerrahisi tarafından cerrahi tedavisi yapılan başlıca sorunlar ve uğraşı alanları şunlardır:

Anne karnında tanımlanan anormallikler (solunum sistemi, böbrekler ve mesane ile ilgili sorunlar, diyafragma fıtığı, karın duvarı anormallikleri, bazı doğumsal tümörler)

Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler

 • Solunum sistemi ve akciğer anormallikleri,
 • Yemek borusu anormallikleri,
 • Mide ve bağırsak sistemi anormallikleri,
 • Karaciğer ve safra yolları anormallikleri,
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anormallikleri,
 • Karın duvarı oluşum anormallikleri,
 • Doğumsal tümörler.

Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar

 • Doğumsal anormallikler (solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi, üreme ve idrar yolları),
 • Bağırsak kanamaları (invajinasyon-bağırsakların içiçe geçmesi- düğümlenmesi, Meckel divertikülü)
 • Pilor(mide çıkımı) darlığı,
 • Safra yolu tıkanıklıkları,
 • Hipospadias (sünnetli doğum, peygamber sünnetli olmak).  
 • Kasık fıtığı,
 • Hidrosel,
 • İnmemiş testis,
 • Göbek fıtıkları,
 • Apandisit,
 • Bağırsak tıkanıklıkları
 • Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler

Özellikli Sorunlar

 • Çocukluk çağı tümörleri
 • Salgı bezleri (endokrin) sistemi ile ilgili sorunlar
 • Kız çocuklarına özgü sorunlar (rahim ve yumuratlık ile ilgili sorunlar)
 • Üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili anormallikler (Böbrek çıkımında darlık -Üretero-pelvik darlık-, böbrek reflüsü -vezikoüreteral reflü, taş, idrar deliğinin normal yerinde olmaması - hipospadias, epispadias, mesane ön yüzünün olmaması, ekstrofia vezika,  cinsiyet anormallikleri)
 • Yemek borusu ile ilgili sorunlar (mide reflüsü- gastro-özofageal reflü)
 • Karın ve göğüs duvarı anormallikleri (doğuştan karın kasları yokluğu, göğüs duvarının içe çökük olması ,kunduracıgöğsü ya da dışa doğru çıkıntılı olmasıgüvercin göğsü)
 • Hemanjiomve lenfanjiomlar (damarlar ve lenf sistemi ile ilgili sorunlar)
 • Çocukluk çağı travmaları (yanıklar, düşmeler, kazalar, künt ya da delici travmalar).

Tedavisi cerrahi yöntem gerektirmeyen sorunlar

 • Kabızlık, anal fissür (makatta yırtık),
 • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları,
 • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları,
 • Yineleyen karın ağrıları,
 • Kusma

Sünnet (Yenidoğan Sünneti)

Endoskopiler(Laparaskopi ve Pediatrik Endoüroloji)

Bahçelievler Çocuk Cerrahisi Doktorları