TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları kliniğimiz geniş bir yelpazede enfeksiyon etkenleri için son teknoloji ürünü teşhis ve tedavi hizmeti vermektedir.

Ateşle seyreden hastalıklar,

Grip ve soğuk algınlığı

Sarılık, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar,

Tifo, bruselloz, ishal, besin zehirlenmesi,

Döküntülü hastalıklar,

Kemik - eklem ve deri - yumuşak doku enfeksiyonları,

Paraziter hastalıklar,

Sistemik mantar enfeksiyonları,

Tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklar

Seyahat aşıları ve diğer önleme hizmetleri de dahil ayaktan ve yatarak hasta takibi yapılmaktadır.


Mikrobiyoloji ünitemizde 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Poliklinik ve yatan hastalarımız dışında dışarıdan direk olarak gelip tahlil yaptırmak da mümkündür. Bakteriyoloji, viroloji, mantar ve parazitlerle ilgili her türlü klinik mikrobiyolojiyi ilgilendiren testler deneyimli doktor ve elemanlarca yapılmaktadır.


Enfeksiyon hastalıkları uzmanımızın kontrolünde enfeksiyon kontrol hemşireliği ile işbirliği halinde ve diğer enfeksiyon kontrol komitesi üyelerinin de katkılarıyla sürdürülen enfeksiyon sürveyans ve kısıtlı-kontrollü antibiyotik tüketimi uygulamaları ile hastane enfeksiyonları başarılı bir şekilde minimum düzeylere çekilebilmektedir.


Hastane enfeksiyonları sürekli aktif sürveyans uygulamaları ile çeşitli indikatörler hazırlanarak gözlem altına alınmaktadır. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyon durumları ve hepafiltrelerin işlevselliği partikül sayım sonuçları ve çevre kültürleri ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır.


Hastane enfeksiyonları sürveyansı, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç paternleri kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu gözlem ve kayıtlardan yararlanılarak yoğun bakım üniteleri ve kardiyovasküler cerrahi ünitesi ile birlikte bilimsel çalışma ve faaliyetlerde bulunulmaktadır.


Mikrobiyoloji ünitemize bağlı olan transfüzyon merkezimizde hastalarımızın cross-match ve kan grubu tayinleri modern teknoloji ve malzeme kullanılarak yapılabilmektedir.

Bahçelievler Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları