TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Göz Hastalıkları

Katarakt

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi durumudur. Göz, fotoğraf makinasına benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki mercek tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi net görmemizi engeller.

Katarakt en sık yaşa bağlı (senil) olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte ilaçlara, toksik maddelere, radyasyona, yüksek voltaj elektriğe bağlı da katarakt gelişebilir. Bazı hastalıklara bağlı görülebilen türleri de mevcuttur. Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Genelde hastalar az görme ve  ışıklardaki saçılma şikayetleri ile kliniğe başvururlar. Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. İlerlemesini de durdurabilecek etkili bir yöntem bulunabilmiş değildir. Tek tedavisi şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yeni bir göz merceğinin yerleştirilmesi sistemine dayanmaktadır. Katarakt tedavisinin en güncel olan ameliyat sistemi Fako (Fakoemülsifikasyon) cerrahisidir. Fako cihazı, saniyede 40.000 defa titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktlı merceği göz içerisinde  parçalar ve bu küçük parçaları içine çeker.  Böylece katarakt temizlendikten sonra, katlanabilir ve akrilik maddeden üretilmiş mercek göz içerisine yerleştirilir. Giriş yeri çok küçük olduğundan (2.8mm) dikiş atılmadan işlem sonlandırılır. Kliniğimizde Fako metodu ile ,damla anestezisi yapılarak, 10-15 dk da ağrısız bir şekilde, katarakt tedavi edilebilmektedir. Uygun hastalarda Multifokal mercek seçimi ile de uzak ve yakın gözlüklerden kurtulmak ta mümkündür.

Diyabetik Retinopati

Diyabete bağlı olarak göz dibi (Retina) damarlarının bozulması neticesinde oluşur. Retinada oluşan yeni damarların zayıf ve düşük kalitede olması ve makula ödemi (makulanın sıvı birikimi ile şişmesi) ile karakterize, ciddi görme kaybı ve körlüğe sebep olabilen hastalık. Yetişkinlerde görülen körlüğün en yaygın sebeplerindendir. Kontrolsüz kan şeker düzeyi diyabetik retinopati riskini arttırır. Diyabetik Retinopati hastalığının teşhisinde göz dibi muayenesi önemlidir. Her diabet hastasının 6 aylık periotlarla göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Hastalığın rutin takipleri sırasında tedavinin ne şekilde ilerleyeceğinin anlaşılması için FFA (Göz anjiosu), OCT (Göz tomografisi) gibi tetkiklere başvurabiliriz. Tedavisinde Argon laser fotokoagulasyon, intravitreal enjeksiyon uygulamaları, vitrektomi (VRC)  operasyonları kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Şaşılık

Şaşılık gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Ameliyatla düzeltilebilir. Gözün hareketini gözün dışındaki kaslar sağlar. Her bir gözde 6 adet kas bulunur;Bu kaslar gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlarlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelir.

Şaşılığın sebepleri:

  • Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Hamileliğin nasıl geçtiği, doğumun problemli olup olmadığı, çocuğun gelişimi, geçirdiği hastalıklar şaşılık için risk faktörü oluşturabilir. Ailede gözünde kayma olan varsa ortaya çıkma şansı daha fazladır.
  • Çocukluk döneminde yani 2 yaşından sonra görülen şaşılıklarda genellikle neden kırma kusurudur. Yatkınlığı olan bir çocukta gözdeki kayma ateşli bir hastalık veya bir travma (düşme, ameliyatlar, kazalar) sonrası başlayabilir.
  • Göz kaslarımızın hareketini yöneten merkez beyindedir, bu nedenle sinirlerde oluşan felçler de gözde kaymalara neden olur.
  • Geçirilen kazalar, kafa travması, ateşli hastalıklar ve ileri yaşta hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi bazı durumlarda göze gelen sinirlerde felçler oluşabilir. Bu şekilde oluşan şaşılıklarda tedavi felcin kalıcı olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Çocuklarda göz tembelliği, büyük yaş grubunda ise çift görmeye neden olabileceği için mutlaka tedavisi gereklidir.


Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı

Göz yaşının burun içine sürekli tahliyesini sağlayan kanala göz yaşı kanalı (nasolakrimal kanal) demekteyiz. Bu kanalın sonradan veya doğuştan tıkalı olması neticesinde, göz yaşı sürekli olarak dışarı akmakta ve göz sulanması olmaktadır.

Doğuştan göz yaşı kanalı darlığı veya tıkanıklığı olan bebeklerde genelde 1 yaşına kadar bu tıkanıklık masajla veya kendiliğinden geçmektedir. Eğer 1 yaşından sonra da devam ediyorsa  Probing dediğimiz sondalama metodu ile kısa bir sürede bu kanalı açılabilmektedir. Erişkin hastalarda ise kanal türlü sebeplere bağlı tıkanabilmektedir. Bu tıkanıklığı Endonasal DSR operasyonu ile sadece göz yaşı kanalından girerek dikişsiz bir şekilde yapabilmekteyiz.

Keratoplasti (Kornea Nakli)

Gözün en dışındaki saydam tabakanın (kornea) çeşitli sebeplerle bu yetisini kaybetmesi nedeniyle dönor'den alınan kornea ile değiştirilmesi operasyonudur. Görme potansiyeli taşıyan hastalar tercih edilmektedirler. Korneadaki kesifleşme veya şekil bozukluğu hastanın görme yetisinin bozulmasına neden olmaktadır. Görevini yapamaz durumdaki kornea tabakası donörden alınan kornea tabakası ile değiştirilir. Genel veya uygun hastalarda Lokal anestezi altında yapılan bu operasyon gözün önemli operasyonlarından birisidir.

Kornea naklinin gerekli görüldüğü durumlar:

  • Kornea enfeksiyonları sonucu oluşan kesifleşmede(örneğin, Herpes -uçuk virüsü- keratiti sonrası)
  • Keratokonus hastalığında (kornea tabakasının konikleşmesi) - Kalıtsal bazı kornea hastalıklarında Korneal travmalar neticesinde oluşan kesifleşmelerde,
  • Kornea nakli sonrası nakledilen korneanın vücut tarafından reddedilmesi ve bulanıklaşması durumlarında kornea nakli ameliyatı gereklidir.


Göz Estetik Operasyonları

Üst göz kapağındaki aşırı esnemiş cilt dokusunun aşağıya sarkması Bleraroşalazis olarak isimlendirilir. Bu sarkık doku bazen görüş alanını kapatabilecek düzeylerde bile olmaktadır. Bu sarkık doku lokal anestezi ile kolayca Üst Blefaroplasti op. ile kolayca temizlenebilmektedir.

Göz altı torbaları ve cilt sarkmaları da Alt Blefaroplasti dediğimiz op. ile iz kalmadan estetik olarak giderilmektedir. Ayrıca üst göz kapaklarındaki sarkmalar (Ptozis) da lokal anestezi altında düzeltilmektedir. Bununla birlikte travmalar ve kazalara bağlı göz çevresi hasarları da estetik op. lar ile giderilebilmektedir.