TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Hematoloji

Kan hücreleri ile yapılan sayım çalışmaları bu bölümün ana işlevini oluşturur. Tam Kan sayımı testi adı altında yapılan hücre sayım ve yapısal özellikleri belirleme çalışmasında kan sayım analizörleri ile çalışılır. Bu analizörler farklı teknolojik özellikler içermektedir. İmpetans, Lazer- İmpetans, Lazer, Flow sitometrik en sık kullanılan teknolojilerdir. 

Hücre sayımlarını hücre hacimlerine, boyanan granüllerine, çekirdek yapılarına göre test edebilen bu teknolojiler verdikleri sonuçların kalitelerine göre test maliyetlerinde değişikliklere sebep olmaktadırlar. 

Hematoloji Laboratuvarının en önemli işlevlerinden biri de Lökosit hücre tiplemesinin yapılmasıdır. Bu sayımda farklı lökosit tipleri % de olarak sayılırken, tek renk halinde boyanmış eritrositlerinde morfolojik özellikleri rapora ilave edilir.

Laboratuarımızda kullanılan Kan sayımı analizörü, hem impetance hem de lazer teknolojisi ile sayım yapabilen en güvenilir teknolojidir. Analizörün verdiği lökosit hücre tipleri sayısı ve patolojik hücre sayısı, elle yapılan lökosit tipleme sayımı ile büyük bir uyum içinde çıkmaktadır. Bu da tanı için gereken süreyi en aza indirmektedir.
           
Kanın pıhtılaşma özellikleri ve bunu sağlayan Faktörlerin aktivitelerinin incelenmesi yine bu bölümün en önemli işlevlerinden birini oluşturur. Kanama, Pıhtılaşma zamanı, Protrombin zamanı, Aktive Parsiyel Tromboplastin zamanı (APTT), Fibrinojen testleri bu bölümde en yoğun çalışılan testlerdir. Laboratuarımızda bu ölçümler çok gelişmiş bir analizör sayesinde el değmeden yapılmaktadır.

Hemoglobin fraksiyonlarını test eden, Hemoglobin elektroforezi çalışmaları, Talasemi hastalığında erken tanı olarak değeri olan Hemoglobin A2 çalışması bu bölümün işlevleri arasında sayılabilir. Hemoglobin parametrelerinin ölçülmesinde HPLC ölçüm sistemi ile çalışan bu alanın en gelişmiş analizörü kullanılmaktadır.

Bahçelievler Hematoloji Doktorları