TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BAHÇELİEVLER Üroloji

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Böbrekler, idrar kanalları, mesane, prostat bezi, meni kanalları, idrar borusu, testisler ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisini içerir.

Kliniğimizde Yapılan operasyonlar

Tüm Üroonkolojik Operasyonlar

Endoskopik tümör rezeksyionları
Radikal Prostatektomi
Radikal Sistektomi + üriner diversiyon
Radikal Nefrektomi, sürrenalektomi
Radikal Nefroüreterektomi

Üriner Sistem Taş Cerrahisi

Tüm üriner sistem Endoskopik taş operasyonları
Perkütan Nefrolitotripsi operasyonu ( pediyatrik, erişkin )
Retrograt intra Renal Cerrahi ile Laser Litotripsi operasyonları
Açık taş cerrahisi

Pediyatrik Ürolojik Cerrahiler

Pediyatrik Taş cerrahisi ( endoskopik üreter taşları , intrarenal ) Hipospadias, İnmemiş Testis, Sünnet, VUR için endoskopik ve açık operasyonlar,

Kadın Ürolojik Operasyonları

Sitres inkontinans cerrahileri ( TOT, Burch,  enjeksiyon tedavileri, ) , Pelvik organ prolapsusu için rekonstriktif cerrahiler, veziko vaginal fistül operasyonu

Prostat Operasyonları

Trans üretral prostat operasyonu (TUR-P), Trans üretral mesane boynu insizyonu, Açık prostatektomi operasyonu.

Üretral, Penil ve Infertilite Cerrahileri

Mikro TESE, TESA, PESA, Mikro varikoselektomi, vazektomi, üretroplasti, internal üretrotomi, üretral injeksiyonlar,  penil plikasyon ve dorsal ven ligasyonları, kurvatür ve fraktür operasyonlar, üretral stent yerleştirilmesi

Bening Prostat Hiperplazisi 

Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. İdrar torbasının hemen altında yer alır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda, idrar yolunu çepeçevre saran, kestane şeklindedir. Normal ağırlığı 18- 20 gram civarındadır. Prostat büyümesinin ilk belirtileri, idrar çapında azalma ve idrar akımı yavaşlamasıdır.Hasta sık idrara gitmeye başlar. İdrar kesik gelir. İdrara başlamada zorlanma ve gecikme belirtileri , gece idrara sık gitme ortaya çıkar. İlaç tedavisinde  alfablokerler, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, bitkisel kaynaklı ilaçlar, 5-alfa redüktaz inhibitörleridir. Etkinliği en kanıtlanmış olanları alfabloker ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleridir.

Hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ilaç tedavisinden fayda  yoksa : Çok büyük prostat ve  ek hastalık dışında günümüzde Açık Prostatektomi yapılmamaktadır. Çeşitli minimal invaziv tedavi yöntemleri  (transüretral mikrodalga termoterapisi, elektrovaporizasyon, radyofrekans ile iğne ablasyonu, transüretral insizyon, botulinum enjeksiyonları, prostatik stent) varsa da uzun dönemde sonuçları ve etkinlik açısından en etkin yöntemler; transüretral prostat rezeksiyonu (TURP), plazma kinetik transüretral prostat rezeksiyonu ve lazer prostatektomi girişimlerine  bırakmıştır. .

TURP ve plazmakinetik uzun yıllardır uygulanan ve elde edilen iyi sonuçlar ile kendini kanıtlamış kapalı bir ameliyat yöntemleridir. İdrar kanalından girilip monopolar veya bipolar elektrik enerjisi ile prostatın kesilerek çıkarılması temeline dayanır.

Prostatektomide son teknoloji  Plazma Kinetik  TUR-P operasyonu diğer  yöntemlere göre  büyük avantajlar sağlamıştır. Serum fizyolojik kullanıldığı için su zehirlenmesi riski yoktur. Süre  kısıtlaması olmadığı için daha  büyük prostatlara uygulanabilir, Kanama riski daha azdır. Bipolar elektirik enerjisi sadece dokunduğu yeri kestiği için çevre dokulara zarar vermez,  Bu nedenle operasyon sonrası ikdidarsızlık şikayeti daha az olur. Kalp pili olan hastalara bile  uygulanabilir

Hastanemizde üroloji kliniğinde Prostat ameliyatları '' Plazma kinetik ''teknolojisi ile yapılmaktadır.

Üriner Sistem Taşları

Üriner sistem taşları ; erkeklerde kadınlara oranla en az üç kat daha yaygın olarak görülür.  Daha önce taş düşüren insanların 5 yıl içinde  tekrar taş oluşturma ihtimali % 50 dir.  Taş oluşumunda genetik faktörlerin de etkili olduğu bilinmektedir. Ailesinde taş öyküsü olanlarda taş hastalığı görülme olasılığı iki kat daha artmaktadır.. Bu nedenle yazın en az 2,5 litre, kışın ise 1,5 litre su içilmelidir. Egzersiz de bu durumdaki hastalar için önemlidir. Hareketli insanlarda taş oluşma riski daha azdır. Aşırı kilo (obezite) taş oluşumunda önemli bir risk faktörüdür. Böbrek anomalileri  taşların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Böbrek taşı tedavi edilmediği takdirde böbreğin kaybına kadar giden tablolar ortaya  çıkabilmektedir.

Retrograt Intrarenal Cerrahi (Flexible Üreteroskop) 

Üriner sistem  taşlarının tedavisinde asıl amaç minimal yan etki ile hastayı taşsız duruma getirmektir. Daha önceleri sadece açık ameliyatla tedavi edilebilen böbrek ve üreter (böbrek ile idrar torbasını birleştiren kanal) taşları, teknolojideki gelişmelere paralel olarak, günümüzde endoskopik (kapalı, kamera kullanılarak kesisiz yapılan) girişimlerle tedavi edilebilmektedir.

Bunlar içinde en yeni teknoloji fleksible (kıvrılıp bükülebilen) üreteroskop  ve lazer kullanılarak,  idrar kanalından üreter (böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanal) ve böbrek içine girilerek yapılan ve adına Retrograt İntra Renal Cerrahi (RİRC) denilen minimal invaziv bir yöntemdir. Son 1  yıldır ''İBN-İ SİNA'' adı verilen robot eşliğinde  bu yöntemin uygulanması daha büyük taşların daha  kısa sürede yok edilmesini sağlamıştır. 

Hastanemizde bu yöntemle  böbrek taşı tedavisi başarı ile  uygulanmaktadır.

RİRC kan sulandırıcı kullanan, kanama riski olan, aşırı kilolu, kas veya iskelet sistemi deformitesi bulunan hastalarda, 3 cm'den küçük böbrek taşlarında, vücut dışından ses dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi ile kırılamayan böbrek taşlarında güvenle kullanılmaktadır.

Perkutan Nefrolitotripsi

Gebelik ve kanama problemi olan hastalar dışında tüm hastalara ve 3 cm den büyük boyutlu böbrek taşlarının hepsine uygulanabilme avantajına sahiptir. Yüksek başarı sağlanan yöntem ile en sert taşlar bile rahatlıkla kırılabilmektedir. PNL, açık böbrek taş ameliyatı ile karşılaştırıldığında oldukça kısa bir sürede tamamlanır. 

Ayrıca merkezimizde daha ince aletlerle ve daha ufak kesi ile girilmesini sağlayan mini ve mikro PNL yöntemleri de başarı ile uygulanmaktadır.

İdrar Kaçırma (Inkontinans)

İdrar kaçırma problemi genellikle orta yaşlı bayanlar ve ileri yaş grubu hastalarda görülen bir şikayettir. İdrar kaçırmalar içerisinde en sık görülen tipleri: 

"Stres İnkontinans" (öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma ve günlük aktiviteler gibi), karın içi basıncın artmasına bağlı olarak gelişir.

Urging inkontinans: Sıkışma tarzında  idrar kaçırma

Mikst İnkontinans: Her ikisinin birarada olduğu idrar kaçırma şeklidir.

Stres inkontinans hastalar için sosyal bir problem olduğundan ve yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi düşünüldüğünden hastalar tarafından rapor edilmemektedir.

Stres İnkontinans, 30 yaş üzeri her 4 kadından birinde, 35 yaş üzeri her 5 kadından birinde ve 65 yaş sonrası her 3 kadında görülebilen bir problemdir.
Sıklığı, menopoz sonrasında, çok doğum ve zor doğum yapmış kadınlarda artmaktadır.
Yapılan araştırmalar kadınların %25´ inin hayatlarının herhangi bir döneminde İnkontinans ile yüzyüze geldiklerini idrar kaçırması olan kadınların %70´inin doktora başka nedenlerle müracat ettiğini, yapılan muayene ve görüşme sırasında hastalığın varlığının tespit edildiğini göstermektedir.

Tedavi Yöntemleri

Stres İnkontinans tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ameliyat öncesi tedavi yöntemleri; bio feedbock, kasık kaslarının güçlendirilmesi, menapozda hormon ve elektrikle uyarma (stimülasyon) dır. Ameliyatın komplikasyonları çok nadirdir. Bunlar arasında, idrar borusunda yaralanma, mesane yaralanmaları ve operasyon sonrası uzun süreli geçici sonda takılması görülebilir.
Ameliyat kolay güvenilir bir şekilde kısa süreli anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatlar mesane boynu veya üretrayı stabilize (Sabitleyan) eden TOT (Trans Obturatuar Tape),  Vaginal Sling , TVT  gibi yöntemlerdir. Başarı oranı 5 yılda %85´dir. İşlem sonrası, sonda maksimum 1 gün süreyle takılır. Hasta idrar yaptıktan sonra taburcu edilir.

Hastanemizde inkontinas medikal ve  cerrahi  tedavisi başarı ile  uygulanmaktadır.