+A A-

MEDICANA SAĞLIK GRUBUNDA HEMŞİRELİK

Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ,hasta bakımı ve hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde karşılanması için hizmetlerin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.

Bireye özel , bütüncül ve kaliteli hizmet sunmak, etik ilkelere bağlı kalmak, takım çalışmasını sağlamak, etkin ve açık iletişim kurmak, çalışanların verilen kararların katılımını sağlamak, verilen bakımı standardize etmek, hizmet alan ve hizmet veren bireylerin memnuniyetini sağlamak , hasta ve ailesinin haklarına saygılı olmak ve hemşirelik hizmetlerini sürekli geliştirmek temel ilkelerimizdendir.

Medicana Sağlık Grubu hemşireleri hemşirelik mesleğinin bilim ve kanıta dayalı bir bakım verme sanatı olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Hastalarımıza bakım verirken  NANDA'nın (Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği) tanıları doğrultusunda hazırlanan bakım planları kullanılmaktadır. Hasta güvenliğini sağlamak için SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) ve Joint Comission Internatıonal (JCI )ın ön gördüğü hasta güvenliği hedefleri uygulamalarımıza yansıtılmaktadır . Hastaların hemşirelik bakımı, takibi ,eğitimi ve değerlendirilmesini SKS ve JCI standartları doğrultusunda oluşturulmuş prosedür / talimatlarına uygun yapılmaktadır .

Kurumumuzda görevli tüm meslektaşlarımıza, hastaların hemşirelik bakımına yönelik hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli donanımı kazandırmak amacıyla planlı bir şekilde hizmet içi eğitim programları, işe yeni başlayan tüm çalışanlarımıza mesleki oryantasyon eğitim programı uygulanmaktadır.

Hemşirelik mesleğinin bilimsel açıdan gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış kurumların da katıldığı eğitim ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin etkinliği, verilen bakımın sonuçları ve hemşirelerimizin performansı aylık olarak değerlendirilerek yüksek performans gösteren meslektaşlarımız ödüllendirilmektedir. Hedefimiz Medicana çatısı altında hemşirelik bakımının yanısıra hemşirelik mesleğinin de gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmektir.

  MSG HEMŞİRELİĞİ

  FELSEFEMİZ

  Etik ilkelere bağlı, hasta haklarına saygılı, kanıta dayalı ve hasta odaklı hizmet anlayışı ile bireylerin ihtiyaçlarına göre planlanan, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, yüksek kalitede hasta bakım hizmeti sunmaktır.

  MİSYON

  Kurumun misyonu kalite politikası doğrultusunda, dünyadaki değişim ve gelişimlere paralel, bilimsel, kanıta dayalı, güvenilir, mükemmel, en üst düzeyde hemşirelik hizmeti sunmaktır.

  VİZYON

  Uluslararası alanda sağlığın korunması ve hasta bakımında var olan yüksek standartlarını; etik değerler, verimlilik, güven ve memnuniyetle birleştiren örnek ve lider bir hemşirelik hizmeti sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik  bakım kalitesi açısından tercih edilen bir sağlık grubu olmak.

  HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsellik
  • Verimlilik
  • Etik değerler
  • Sevgi, şefkat, onura saygı
  • Empati
  • Problem çözme
  • Eğitim verme(Hasta ailesi ve çalışanlar)
  • Rol modeli olma
  • Eşitlik
  • Yetkin olmak, zarar vermemek
  • Ulaşılabilirlik
  • Çalışana Değer vermek
  • Yüksek Performans
  • Liderlik