GÜNCEL OPERASYONEL VERİLER


+A A-

Yıllık Hasta Tedavi Sayısı

Toplam 161.465

Yıllık Yatan Hasta Tedavi Sayısı    

10.660 Yatan Hasta

Güncel Operasyonel Veriler

Ortopedik Ameliyat815
Ürolojik Ameliyat277
Böbrek Nakli178
Göğüs Cerrahisi113
Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi159
Angio1504
Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyatı373