ÖZELLİKLİ BRANŞLAR


+A A-

Medicana Çamlıca Hastanesi, teknik altyapısı, tıbbi teknolojisi, tüm branşlarda uzman sağlık profesyonelleri ve multidisipliner yaklaşımla pek çok özellikli birimi bünyesinde bulundurmaktadır. Hastane bünyesinde bulunan dahili, cerrahi branşlarının yanı sıra kapsamlı hizmet sunan tanı üniteleri ve klinik laboratuvarlar yer almaktadır. Özellikli branşları arasında;

Özellikli Dahili Branşlar

  • Çocuk Kardiyolojisi
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)
  • Gastroenteroloji
  • Hematoloji
  • Kardiyoloji
  • Nefroloji
  • Nöroloji

Özellikli Cerrahi Branşlar

  • Çocuk Cerrahisi
  • Göğüs Cerrahisi
  • Göz Hastalıkları
  • Kalp Damar Cerrahisi (KVC)
  • Kulak Burun Boğaz (KBB)
  • Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahi)
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi
  • Üroloji

Özellikli Üniteler

  • Organ Nakli ve Transplantasyon Merkezi (Böbrek, Kornea)
  • Havacılık Tıp Merkezi
  • Hemodiyaliz
  • Anjiyo (Katater Laboratuvarı)
  • Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, Duodenoskopi, Bronkoskopi)
  • Tüp Bebek (IVF)
  • EEG, EMG
  • Check-Up Merkezi
  • Saç Ekimi

Organ Nakli Merkezi

Organ bağışı ve naklini destekleyen ve bu alanda birçok öncü adım atmış olan Medicana Çamlıca Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu’nun dört transplantasyon merkezinden birisidir. Böbrek Nakli ve Kornea Nakli Merkezi’ne sahip olan Medicana Çamlıca Hastanesi, organ transplantasyonunda uzman hekim kadrosu ile yerli ve yabancı hastalara kaliteli bir hayat için organ nakli şansı sunmaktadır.

Böbrek Nakli Merkezi’nde, böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulduğu ve böbrek yetmezliği olan henüz diyalize girmemiş veya diyalize giren hastalara; alanında uzman hekimleri, organ nakli sonrası hasta bakımı konusunda uzmanlaşmış sağlık personeli ile uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.

Kornea Nakli Merkezi’nde çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan kornea nedeniyle; skar, ödem veya başka nedenlerle oluşan hasar sonucunda bulanık görme veya görme kaybı yaşayan hastalara kornea nakli konusunda uzman hekim kadrosu ve nakil sonrası hasta bakımı konusunda uzman sağlık personeli ile uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Kardiyoloji & Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji & Kalp Damar Cerrahisi branşları, dünya standartlarında başarıyı yakalayan, alanında uzman kadrosu ile öne çıkmaktadır. Kalp kateterizasyon (anjiyografi) laboratuvarında yılda ortalama 1.500’ün üzerinde (koroner anjiyografi, stent, ablasyon, elektrofizyolojik çalışmalar, kalp pili uygulamaları) işlemin yanı sıra 400’ün üzerinde by-pass ameliyatının yapıldığı altyapısıyla hastalarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Hematoloji

Medicana Çamlıca Hastanesi Hematoloji branşında uzman hekim kadrosu, hematoloji laboratuvarı ve deneyimli ekibi ile kan kanseri, lösemi, lenfoma gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel tıbbi yaklaşımı ile hizmet verilmektedir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi / Medikal Estetik

Medicana Çamlıca Hastanesi, sosyal yaşamda sağlık ve mutluluğu artırmak amaçlayan Medikal Estetik ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında güncel medikal ve cerrahi uygulamaları ile hastalarına yenilenme imkanı sunmaktadır.

Havacılık Tıp Merkezi

Medicana Çamlıca Havacılık Tıp Merkezi (AMC), uçuş hekimlerinden oluşan sağlık kurulu ile havacı ve uçucu tüm personele yetkili merkez olarak sağlık raporları verilebilmektedir.