NK (Natural Killer) Hücresi Aktivite Testi

NK Aktivasyonu ne demektir?

NK hücreleri vücudumuzun orduları gibidir. Aktif NK hücreleri bizleri virüslere ve kansere karşı korur ve sağlıklı kalmamızı sağlar. NK aktivite testi erken dönemde kansere yakalanma riskinin belirlenmesinde, tedavi olmuş kanser hastalarının takibinde, kanser hastalarının tedavilerinin şekillendirilmesinde, uzun süre kimyasallara, hormonlara ve kötü çevre şartlarına maruz kalan insanlarda, kronik yorgunluğu olan ve çok fazla sigara içen insanlarda genel sağlık taramasında kullanılmaktadır

NK Aktivasyonu Geçici düşük NK aktivitesine sebep olan durumlar:

 • Akut stres
 • Kronik yorgunluk
 • Uyku bozukluğu
 • Viral or bakteriyal enfeksiyonlar
 • Steroid ilaç tedavisi
 • İmmun supressif ilaç kullanımı
 • Kötü Yaşam tarzı (beslenme, sigara, egzersiz vs.)

Tıbbi Tarama (Check Up)

 • Bağışıklık Testi: potansiyel hastalıkları takip etme
 • Hastalıkların erken tanıma testi: diğer tarama testlerini doğrulamak

Hasta Teşhisi ve Takibi

 • Kanser teşhisini destekleme
 • Tarama
 • Kanser Teşhisini doğrulama
 • Kanser Tedavisini izleme

NK Hücre aktivitesi ve Çeşitli Hastalıklarla İlişkisi

 • Kanser;
  • Prostat Kanseri
  • Lösemi
  • Akciğer Kanseri
  • Kolorektal Kanseri
  • Mide Kanseri
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Kronik stress ve Uyku Bozukluğu
 • Hamilelik
 • Nörolojik Hastalıkları

NK Aktivasyon Testi Kimlere Yapılmalıdır?

 • Bağışıklık sistemini kontrol etmek isteyen sağlıklı kişiler
 • Sık enfeksiyon hastalıkları geçiren kişiler
 • Uzun süre çevresel kirliliğe veya hormonal etkiye maruz kalanlar
 • Kronik yorgunluğu olanlar
 • Ailesel kanser hikayesi olanlar
 • Sigara içenler
 • Otoimmun hastalıkların takibinde
 • Tekrarlayan düşüklerde

Kalıcı Düşük NK Aktivitasyon Sebepleri:

 • Kanser veya aile kanser öyküsü
 • Otoimmun hastalıkları
 • Kroner Kalp Hastalığı
 • Diyabet
 • Kronik Stres
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Hamilelik

NK Vue Kiti

NK hücresinin aktivitesini ölçen dünyanın ilk bağışıklık test kitidir.

NK Vue Kit’in Avantajları

 • 1ml aldığınız da 24 saat içinde bağışıklık sisteminiizin gücü test edilebilecektir.
 • Tam Kan  → Vücudumuzdaki gerçek bağışıklık durumunu yansıtır.
 • Tam Kan  → Vücudumuzdaki gerçek bağışıklık durumunu yansıtır.
 • Bağışıklı sistemini ölçerek, sağlığınızı yönetmenize yardımcı olabilir.

Doğal Öldürücü (NK) Hücreleri Vücudumuzu Korur

Bağışıklık sistemimiz her gün binlerce malignite özelliği kazanabilecek yani kanserleşebilecek hücreleri bulur tanır ve yok eder. NK hücrelerimiz kansere ve viral hastalıklara karşı bizi koruyan ilk savunma hattımızdır.

NK Hücre Aktivite Testinin Yorumlanması

Bizimle İletişime Geçin