Kanserde Erken Tanı

Bir düşmanı yenmenin en iyi yolu onu tanımak ve doğru strateji geliştirmekte yatar. Kanser de pek çok insan için kapıda bekleyen bir düşman. Ancak bilinmeli ki, o kadar güçlü bir düşman değil. Gelişen tıp sayesinde kanser artık erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. Peki hangi kanser türlerinde erken teşhis mümkün? 

Kanserde erken tanının önemini artık herkes tarafından biliyor. Kanserlerin tamamının taraması yapılamasa da son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserler hastaların yaşam sürelerini uzatıyor.  Bazı kanser türlerinde yapılan rutin muayene ve kontrollerin çok hayati önem taşımaktadır. Taramayla bazı kanser türlerinin erken evrede yakalanabilir.

Meme Kanseri

Dünyada kadınların en çok yakalandığı kanser türü meme kanserini erken evre yakalayabilmek için kendi kendinize muayene çok önemli. 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme muayenesi yaparak memenizi tanımanız ve en ufak rutin dışı değişiklikte hekiminize başvurmanız şart.  20-40 yaş arasında 2-3 yılda bir doktor muayenesini de öneriyorum. 40 yaşından sonra yılda 1 kez hekim değerlendirmesi ve 50 yaşından sonra yılda bir kez mamografi hayat kurtarıcı olacaktır.

Rahim Ağzı Kanseri

İlk cinsel deneyimden sonra yapılacak bir muayene ve smear testi sonrası yılda bir değerlendirme yapılmalı. 3 yıl üst üste normal ise testler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir.  Ancak immün sistemi zayıflatacak hastalıklar veya ilaç kullanımı varsa(AIDS hastalığı, uzun süreli kortizon kullanımı gibi) kontroller yıllık yapılmalı.

Bağırsak Kanseri

50 yaşından sonra yapılan bir kolonoskopi ileri evre hastalıktan önemli oranda sizi koruyacaktır. 10 yılda bir tekrarlanması da yeterli. Ancak daha kolay olan gaitada gizli kan testinin 3 kez negatif çıkması da önemli. Gaitada gizli kan testinde pozitiflik gelişirse mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmesini öneriyorum.

Prostat Kanseri

Ailede prostat kanseri hikayesi olanların 45 yaşından itibaren, olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat muayenesi ve PSA testleri yaptırmaları önemli. Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğu da bilinmeli.

İş Temposu ve Kaygılar Muayeneye Engel Olmamalı

Muayene sırasında tespit edilen enfeksiyonlar, erken dönemde yakalandığında basit tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılabilir. Ancak hastaların muayene olma korkusu ve yoğun iş temposu teşhis ve tedavi olanağını geciktirmektedir. İlerleyen enfeksiyonlar daha yoğun tedaviler gerektirir. Bu nedenle; yumurtalık kisti olan, miyomu bulunan, sigara kullanan, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan ve partner sayısı birden fazla olan, adet düzensizliği yaşayan kadınlar açısından düzenli kontroller son derece önemlidir.

Kemoterapi

Kanserde Temel Olarak Hangi Tedaviler Uygulanır?

Kanserde ana tedavilerimiz, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Genellikle kanserin ilk teşhisi konduktan sonra hastalığın yaygınlığının tespiti gerekir. Ardından, tedavi planlamasına geçilir ve uygun tedavi seçilir. Kemoterapi, hastalığın tamamen iyileştirilmesi amacıyla verilmekte, bazen ise ileri evre hastalarda, hastalığın etkisinin ve yan etkilerinin azaltılması, hastanın rahatlatılması amacıyla kullanılır.

Kanserde Kemoterapide Tam Olarak Ne Yapılır?

Kemoterapi, damar yoluyla verilen ilaçlarla kanser tümörünü yok etmeye yönelik bir tedavidir. Yaklaşık 30 ilacımız var. Bunlar hedef dokulardaki tümörlerin öldürülmesini ve en azından zayıflatılmasını sağlayarak tedaviye katkıda bulunur. Damardan verileni var, beyin omurilik sıvısına verileni var, karın zarı içerisine verileni var. Pratikte yüzde 99 oranda kullandığımız, damar içine verilenidir.

Kemoterapinin Yan Etkileri, Bu İlaçların Vücudun Sağlıklı Hücrelerini de Öldürmesinden mi Kaynaklanıyor?

Evet. Fakat son günlerde, harika ilaçlar dediğimiz ilaçlar geliştirilene kadar, bizim günlük uygulamalarda kullandığımız ilaçların dokuları seçme gibi bir durumu yoktu.

Bu Harika İlaçlar Ne Sağlıyor?

Tümör yüzeylerindeki yüzey belirteçleri sayesinde kanser hücresini tanıyorlar. Yani, biz kemoterapi ilacına hangi hücreleri yok etmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz.

Yeni İlaçların Sağlıklı Hücreleri Öldürmeme Oranı Nedir?

Tedavinin başarısı, her koşulda hastalığın evresine bağlı. Hastalık ne kadar erken yakalanırsa tedavi şansı, o kadar yüksektir. Yeni ilaçlarda, diğer tedavilerle karşılaştırıldığı zaman, çok ciddi bir yan etki azlığı söz konusu.

İmmünoterapi

Kanser tedavisinde immünoterapi, bağışıklık  sistemi hücreleri olan makrofajlar, doğal öldürücü (NK ) hücreler, sitotoksik T-lenfositler, dentritik hücreler gibi   bakteri, virüs ve vücutda oluşan atipik hücreleri yok eden immün sistem hücrelerinin aktifleştirilmesi ve etkilerinin güçlendirilmesi yoluyla  yapılan bir tedavi şeklidir. Kısacası bağışıklık sisteminin güçlendirlmesi ile yapılan bir tedavi şeklidir.  İmmünoterapi yanında diğer bir biyolojik tedavi şekli,  kanser hücrelerinin yüzeyindeki  reseptörleri  veya içindeki hücre  büyümesi ve çoğalmasında etkili olduğu gösterilen belli hedeflerin inhibe edilmesini sağlayan hedefe yönelik tedavilerdir. Hedefe yönelik tedaviler,  immünoterapi yöntemi olan monoklonal antikor ile veya küçük molekül ilaçlar ile yapılır.

Kanser Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İmmünoterapi Tedavisi

Günümüzde çok iyi tedavi sonuçlarının elde edildiği diğer önemli bir biyolojik tedavi şekli, kanser hücresi içindeki belirli hedefleri inhibe ederek kanseri tedavi eden hedefe yönelik tedavilerdir. Tüm dünyada ve Türkiye’de yukarıda bahsedilen biyolojik kanser tedavilerinin kemoterapi tedavilerine eklenmesi ile veya tek başlarına kullanılarak çok daha uzun süreli sağkalım süreleri ve şifa oranları elde edilmektedir.

Son 10 yılda kemik iliği-kan ve lenf kanserleri, çok sayıda solid organ kanserlerinde  kanser immünoterapisi ve hedefe yönelik biyolojik tedaviler sıklıkla kullanılmakta ve daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Solid organ kanserlerinden meme kanseri, kalın barsak kanseri, malign melanoma, böbrek hücreli kanser,  akciğer kanseri, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri, beyin, baş boyun kanserleri, gibi bir çok kanserde immünoterapi ve hedefe yönelik biyolojik tedaviler kullanılarak çok daha iyi tedavi sonuçları elde edilmektedir.

Randevu ve Bilgi için; 
TEL: 0 346 215 05 55 (1135)

Medikal Onkoloji
Uzm. Dr. Necla Demir

Hekiminizle iletişime geçtikten sonra hekiminizin sizden talep ettiği tıbbi dosyalarınızı göndermek için tıklayınız.

 

Sizi Arayalım