KURUMSAL HABERLER


+A A-

Aşırı Sigara Kullanımı Crohn Hastalığı Riskini Artırıyor !

Crohn hastalığı , İyileşme ve nükslerle seyreden kronik, tekrarlayıcı, etnolojisi bilinmeyen bir barsak hastalığıdır. Lokalize olduğu bölgelerde apse ve darlıklara sebep olabilir. Sigara içimi hastalığın seyrini daha da arttırır. Crohn Hastalığı tedavisinde 5-aminosalisilik asit türevleri, antibiyotikler ve ilaçlar kullanılmaktadır. Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız Crohn hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.


En Önemli Belirtileri Ateş ve Karın Ağrısıdır

 Dr. Kemal Yıldız, ‘’ Crohn hastalığı fokal ve transmural seyreder. Tutulan bölgede barsağın tüm katmanları etkilenir. Bu durum etkilenen bölgelerde darlık, fistül  ve apse  oluşumuna uygun zemin hazırlar. Hasta bölgeler arasında sağlam alanlar da mevcuttur. Buna benzerliğinden dolayı kaldırım taşı manzarası denilmektedir. Crohn hastalığı cerrahi rezeksiyonlardan sonra da tekrarlama eğilimindedir. Hastalığın etyolojisinde otoimmun, viral, diyet, çevresel faktörler ileri sürülmüşse de etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Crohn hastalığında  3 tip tutulma vardır: 1-ince barsak, 2-kalın barsak, 3-İnce ve kalın barsak olmak üzere her ikisinin de tutulduğu durum. Hastalığın en önemli semptomları karın ağrısı, ve ateştir. Hastalığın lokalize olduğu barsak bölgesine göre diare şekli değişebilir, az veya çok olabilir. Diarenin sebebi barsaklardaki emilimin bozulması ve bakteri  çoğalmasıdır.  Ağrı karın sağ alt bölgede hissedilir. Akut apandisit ile karışabilir. Beslenme bozukluğuna bağlı kilo kaybı gelişir. Crohn hastalığı  sıklıkla gastrointestinal komplikasyonlara sebep olur. Barsaklarda darlık, apse, fistül gelişebilir. Apse geliştiğinde ağrı, ateş ve lökositoz vardır.  Darlık bölgesinde barsak tıkanıklıkları gelişebilir. Bulantı ve kusma gelişebilir. Hastalığın seyrinde göz , eklem , cilt belirtileri görülebilir. ‘’ diye ifade etti.

Kesin Tanı Kolonoskopi İle Konulur

Crohn hastalığında  tanı klinik, laboratuar, radyolojik ve endoskopik tetkikler ile  yapılır. Kesin tanı  kolonoskopi ile konulur diye ifade eden Dr. Yıldız şu konulara dikkat çekti: ‘’  Endoskopik tetkikte barsaklarda aftöz  ülserler  görülür. Hasta bölgeler arasında sağlam alanların olduğu kaldırım taşı manzarası vardır. Hastalığın klinik şiddetini belirlemek için çoğunlukla Crohn Hastalığı  Aktivite İndeksi (CDAI) kullanılır. Anemi, kronik  hastalıktan, kan kaybından, demir, folat ve B12 eksikliğinden ileri gelebilir. Emilim bozukluğuna bağlı elektrolit dengesizlikleri görülebilir. Crohn hastalığında tedavinin amacı remisyonun sağlanması ve sürdürülmesidir. Komplikasyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Cerrahi tedavi ihtiyacının minimuma indirilmesidir. Crohn hastalığının alevlenmesinde bakterilerin rolü olabileceğinden tedavide antibiyotikler sıklıkla kullanılmaktadır. Orta ve  şiddetli derecede aktif Crohn hastalığı tedavisinde kortikosteroidler ve immunomodülatör ilaçlar kullanılır. Kortikosteroidlere ve immunomodülatörlere cevap alınamayan orta  ve şiddetli aktif Crohn hastalarında TNF-a blokerleri (Infliximab, adalumimab ) ile tedaviye geçilmelidir. Barsaklarda darlık, apse gibi komplikasyon gelişme durumlarında hastaneye yatırılarak Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans  .. vs tetkikler yapılır. Hastalığın şiddetine göre uygulanan standart tedaviye ilave olarak   antibiyotik tedavisi ve cerrahi tedaviler uygulanabilir’’

Dr. Öğr. Üyesi
Kemal Yıldız
İç Hastalıkları
MEDICANA AVCILAR
Profili Gör
Oluşturma: 06.08.2020 12:00
Son Güncelleme: 06.08.2020 02:42
Oluşturan: Kemal Yıldız