KURUMSAL HABERLER


+A A-

Uzmanlar Uyarıyor Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocukluk çağı beyin tümörleri her yaşta görülebilmekle beraber görülme sıklığı en sık 3- 8 yaşlar arasında artar. Çocukluk çağında beyin tümörleri beynin her yerinde görülebilse de neredeyse yarısı arka kafa çukuru olarak bilinen‘Posterior fossa’ yerleşimlidir. Tümöre ait belirtiler, tümörün yerine ve cinsine göre farklıklar gösterse de asıl neden, beyin içinde yer kaplayan bir kitlenin normal beyin dokusunu sıkıştırması sonucu kafa içindeki basıncı arttırmasıdır. Medicana Avcılar Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nazlı Çakıcı çocukluk çağı beyin tümörleri hakkında önemli bilgiler verdi.


Uzmanlar Uyarıyor Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocuklar Uyutularak Tedavi Görebiliyorlar

Dr. Nazlı Çakıcı, ‘’ Baş ağrısı, kusma, havale geçirme, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, gelişme geriliği, duygu durum değişiklikleri, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, denge güçlüğü, güçsüzlük, el ve ayaklarda karıncalanmalar, hormonal bozukluklar genel bulgular olarak sayılabilir. Ancak küçük çocuklarda baş çevresinde artış, bıngıldakta şişme, kusma, huzursuzluk ve göz bebeklerinin aşağıya bakması gibi bulgular görülebilir. Beyin tümörleri bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve doku incelemeleri ile teşhis edilir. BT beyindeki anormallikleri kabaca ortaya konmasında önemli bir tetkiktir. MR ile tümörün beyin dokusu içerisindeki yerleşimi ve komşu yapılara yapışıklığı ortaya konur. Her iki tetkik ve bunun birlikte değerlendirmeleri tümörün cinsi hakkında bir fikir vermektedir. Tanı tümör dokusunun patolojik olarak mikroskop incelenmesi ile tam olarak konulmaktadır. Tümörün beyin dışına yayılımının olup olmadığının gösterilmesi için; belden iğne ile beyin omurilik sıvısı alınması, kemik iliği aspirasyonu, kemik taraması, vb. gibi ek tetkikler kullanılmaktadır. Tanıya götüren bu testler yapılırken hareketsiz duramayacak durumdaki çocuklarda işlemler anesteziyoloji bölümü doktorlarının yardımıyla uyuşturularak  ya da uyutularak yapılır.’’ dedi.

Radyoterapi Genelde 4-5 Hafta Süresince Uygulanır

Beyin tümörlerin tedavisi ekip çalışması gerektirmektedir. Çocukluk çağı beyin tümörlerinde cerrahi tedavi ve takibinde radyoterapi ve/ veya kemoterapi standart tedavi yaklaşımıdır diye kaydeden Dr. Çakıcı şu konulara dikkat çekti: ‘’ Yapılan çalışmalarda tümör dokusu tam olarak çıkarılamazsa radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğinin azaldığı gösterilmiştir. Bazı selim  ( iyi huylu ) beyin tümörlerin sadece cerrahi çıkarım ile tedavisi de mümkündür. Cerrahi tedavi öncesi, kafa içi basıncı azaltmak için çeşitli ödem çözücü ilaçlar, havale (nöbet, epilepsi) geçirmeyi engellemek içinse havale engelleyici (antiepileptik)ilaçlar sıklıkla kullanılır. Tümörün cinsini belirlemek ve tümör dokusunu küçültmek veya ortadan kaldırmak için tedavinin ilk basamağı cerrahidir. Cerrahinin amacı kafa içi basıncı azaltmak, tümör basısına bağlı kusurların giderilmesi, doku tanısının sağlanması ve tümörün hastaya zarar vermeden mümkün olduğunca çıkarılmasıdır. Büyüme ve tekrarlama riski olan kötü huylu tümörlerde cerrahi sonrası uygulanan radyoterapinin yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Radyoterapi tümör hücrelerini harap etmek için yüksek doz X- ışını uygulamasıdır. Genellikle günlük küçük dozlara bölünerek 4-5 hafta uygulanır. Omurilik boyunca yayılma eğilimi olan tümörlerde beyin ışınlamasına ek olarak omurilik ışınlaması standart tedavilerde kullanılmaktadır. Radyoterapi sırasında hastanın yaşının küçük olması en önemli risk faktörüdür. Bu nedenle özellikle ilk üç yaşta radyoterapinin mümkün olduğunca verilmemesi veya kemoterapiden sonraya ertelenmesi uygun görülmektedir. ‘’

Tedavi Seçenekleri Mutlaka Ekip Çalışmasıyla Gerçekleştirilmeli

Dr. Çakıcı, ‘’ Beyin gelişimi hızlı olduğu üç yaş altındaki çocuklarda radyoterapi yerine kemoterapi kullanımı ile radyoterapinin geç etkilerinden korunma amaçlanmaktadır. Erişkin dönem beyin tümörlerine nazaran çocukluk çağı beyin tümörlerinin kemoterapiye verdiği yanıt daha yüz güldürücüdür. Kemoterapi damardan verilebileceği gibi özellikle omurilik yayılımı olan hastalarda ya da beyne ilacın daha iyi nüfuz etmesini sağlamak için belden omurilik sıvısına iğne ile de verilebilmektedir. İlaçların küçük dozlarda günlere bölünerek verilmesindeki amaç, ilaçların yan etkisinin en aza indirilmesidir. İmmünoterapi kullanılan diğer bir tedavi yöntemidir. İmmünolojik ilaçların bazı tümör dokularını harap ederek etki gösterdiği belirtilmiştir. Tedavide hormonal ve nörolojik geç yan etkiler uzun süreli sağ alımda karşılaşılan sorunlardır. Tedavi seçenekleri mutlaka ekip çalışması şeklinde ve hastaya göre düzenlenmeli ve sonrasında yakın takip ile izlenmelidir. ‘’ diye ifade etti.

Op. Dr.
Nazlı Çakıcı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
MEDICANA AVCILAR
Profili Gör
Oluşturma: 12.12.2020 12:00
Son Güncelleme: 12.12.2020 01:42
Oluşturan: Nazlı Çakıcı