KURUMSAL HABERLER


+A A-

Medikal Tedaviye Yanıt Vermeyen Epilepsiyi Ameliyatla Tedavi Etmek MümkünMedicana'dan yapılan açıklamaya göre, erken yaşlarda başlayan epilepsi dünya genelinde çocukların yüzde 1'ini etkiliyor. Bunların yaklaşık yüzde 25 ila 30'u iki veya daha fazla epilepsi ilacı kullanmasına rağmen nöbet geçirmeye devam eden, tıbbi ilaca yanıt vermeyen inatçı epilepsiyle sonuçlanıyor. Epilepsi ameliyatı bu çocuklar için yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilen bir seçenek oluyor.

'Epilepsi ameliyatının birçok farklı uygulama yöntemi vardır. Önerilecek ameliyat şekli nöbetlerin türü ve beyinde nerede başladığına göre farklılık gösterir. Epilepsi ameliyatı daima beynin belirli bir bölgesinde başlayan nöbetleri olan kişilerde en iyi sonucu verir. Ameliyattan önce beyinde nöbetlerin başladığı alan tespit edilir. Bu amaçla görüntüleme yöntemleri ve bir dizi testten yararlanılır. Ayrıca nöbetlerin başladığı alanın konuşma, hareket veya hafızayı içeren önemli beyin işlevlerinde yer almadığından emin olunur. Epilepsi cerrahisi beyindeki nöbet odağını ortadan kaldırarak çoğu durumda nöbetleri başarılı ve güvenli bir şekilde durdurabilir. Bazı hastalar ikincil bir ameliyata ihtiyaç duyabilir. Ancak birçok hasta ameliyattan sonra kalıcı olarak nöbetten kurtulur ya da nöbetleri önemli ölçüde azalır.'

Epilepsi Hastalığı için Ameliyat Şart Mı?

'Ameliyat öncesinde en az iki yıl ilaç tedavisi denenmiş ancak nöbet öyküsü devam etmiş olmalıdır. Epilepsisi olan herkesin ameliyat olması gerekmez. Hastaların yaklaşık yüzde 70'i nöbetlerini ilaçlarla kontrol edebilir. Diğer yüzde 30 tıbbi tedaviye rağmen nöbet geçirmeye devam eder. Bu yüzde 30'daki hastaların ameliyat için aday olabilir. Ancak bir hastanın cerrahi adayı olup olmadığını belirlemek için ek testler gereklidir. Ameliyat nöbetlere neden olan beynin anormal kısmının çıkarılmasını veya bazılarının kesilmesini içerir. Epilepsi cerrahisi deneysel bir tedavi değildir. Epilepside ilk operasyon 100 yıldan fazla bir süre önce yapılmıştır. Tüm dünyada uzun yıllardır uygulanan etkinliği kanıtlanmış bir cerrahi seçenektir.'

Epilepsi Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

'Temporal Lobektomi: Epilepsi için en yaygın ameliyattır. Bu prosedür sırasında beyin cerrahı temporal lobun nöbetlere neden olan kısmını çıkartır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve hastanede kalış süresi genellikle 24 saattir.

Vagal Sinir Stimülatörü: Beynin güvenli bir şekilde ameliyat yapılamayan bölgesinde nöbetleri başlayan hastalarda kullanılabilen tıbbi bir cihazdır. Kalp piline benzeyen cihaz derinin altına yerleştirilir ve boyundaki vagus sinirini saran küçük bir teli vardır.

Tek aşamalı ve iki aşamalı cerrahi: Bazı durumlarda, bir hastanın radyolojik görüntülenmesinde nöbetlerin bariz nedeni olan çok açık bir anormallik vardır. Bu durumlarda, beynin nöbetlere neden olan kısmını çıkarmak için tek bir ameliyat yeterli olabilir. Bununla birlikte çoğu durumda nöbetlere neden olan kesin alanın, son ameliyattan önce kafa içi elektrot izleme ile tanımlanması gerekir. Bu amaçla ilk aşamada doğrudan beynin yüzeyine (kafa içi elektrotlar) kayıt elektrotları yerleştirmek için ilk ameliyat yapılır. Ardından birkaç gün nöbetler izlenir. Bu şekilde nöbetlere neden olan alanın tam yeri ve kapsamı belirlendikten sonra ikinci ameliyatla elektrotlar ve beyinde nöbetlere neden olan hastalıklı kısım çıkartılır.’

Oluşturma: 27.11.2021 12:00
Son Güncelleme: 15.12.2022 09:43
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu