KURUMSAL HABERLER


+A A-

İşitme Kayıpları Eğitimi De Etkiliyor

Başkalarıyla iletişim ve bağlantı kurabilmenin ilk adımı işitme duyusundan geçiyor. Özellikle çocuklarda işitme duyusuna bağlı olarak dil gelişimi, dinleme becerileri sağlanıyor. Ayrıca işitme duyusu çocukların okuma ve yazma öğrenme süreçlerini, sosyal becerilerini de etkiliyor. Dolayısıyla çocuklarda işitme ile ilgili en ufak bir sorun bile onların tüm hayatlarını olumsuz bir yöne çevirebiliyor.


İşitme Kayıpları Eğitimi De Etkiliyor

Ebeveynlerin, özellikle erken dönemde çocuklarının işitme sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanlarından Prof. Dr. Bedri Özer, çocukların işitme sağlığıyla ilgili bilgiler verdi.


Gerek sosyal gerekse zihinsel gelişim açısından iletişim önemli bir konu. Hepsi birbirinden önemli beş duyu organımızdan özellikle işitme duyusu iletişim gerekliliği konusunda çok önemli bir rol taşıyor. İşitme duyusunun sağlıklı olması da çocukluk döneminden geçiyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Bedri Özer, sadece sosyal açıdan değil eğitim açısından da işitme duyusunun önem taşıdığına dikkat çekerek, “İyi bir eğitim için çocukların minik bedenlerinin ve tüm duyularının olabildiğince sağlıklı ve verilen eğitimi algılayabilecek düzeyde olması birinci şart. Bilindiği üzere ülkemizde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda sadece yeni doğan değil okul çağı çocuklarda da İşitme Tarama Programları yürütülmektedir” dedi.

İşitme Kaybı Her 7 Çocuktan Birini Etkiliyor

Prof. Dr. Bedri Özer, yeni doğan bebeklerde ortalama binde 2-3 oranında tespit edilen işitsel kayıpların, doğum sonrası yoğun bakım tedavisi alan bebeklerde binde 4’lere çıktığını ifade ederek, “Okul yaşına gelindiğinde ise okul öncesi erken çocukluk döneminde geçirilen sistemik enfeksiyonlar, kulak iltihapları, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş kazalar nedeni ile bu oranlar binde 6’lara ulaşmaktadır. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul çağı nüfusta binde 9’lara çıktığı bilinmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kayıplarının sıklığı okul çağı nüfusta yaklaşık yüzde 15’ler düzeyinde olup, her yedi çocuktan birini etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Okulda Uyum Sorunu Yaşatabilir

Prof. Dr. Bedri Özer şöyle devam etti:

“Doğumdan itibaren mevcut olan ya da sonradan ortaya çıkabilen işitme kayıpları erken tespit edilmez ise, erken tedavi ve rehabilitasyon programlarına alınmaz ise bu çocuklar ruhsal ve sosyal açıdan yaşıtları ile uyum sorunu yaşamakta, zeka ve akademik başarıları geri kalmaktadır. Okul çağında çevresi ile uyumsuz, arkadaşları ile geçimsiz, ilgi alanı dağınık öğrenciler olarak hem okul hem de aile ortamında yalnız kalabilmektedirler. Yeni eğitim ve öğrenim yılının başladığı bu günlerde ebeveynlere ve okul öğretmenlerine düşen en önemli görev çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarının yerinde olup olmadığının gözlenebilmesidir.”

İşitme Kaybını Test Etmek İçin 10 Kritik Soru

Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını yakından gözlemesi ve aşağıdaki sorulara cevap araması önemli:


1. Ailenizde erken yaşta işitme kaybı olan bir birey var mı?

2. Çocuğunuzun hastane takibini gerektiren geçirilmiş bir kafa travması oldu mu?

3. Öğrenme güçlüğü konusunda bir tereddüttünüz var mı?

4. Yüksek şiddette bir gürültüye maruz kaldı mı?

5. Geçmişte iç kulağa / işitmeye zarar verebilecek bir ilaç kullanım zorunluluğu oldu mu?

6. Geçmişte tekrarlayan kulak enfeksiyonları yaşandı mı?

7. Söylediklerinizi sık tekrarlatır ya da yanlış anlar mı?

8. Ses duyduğunda sesin geldiği yönü tam olarak algılayabiliyor mu?

9. Radyo ya da televizyondan gelen sesi sizinle aynı mesafeden dinleyip ayırt edebiliyor mu?

10. Kapının zilini, telefonun sesini yan odadan algılayabiliyor mu?
Oluşturma: 18.09.2023 12:00
Son Güncelleme: 18.09.2023 11:06
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu