KURUMSAL HABERLER


+A A-

Obezite Tedavisinde Diyet ve Sporun Başarısı Sınırlı

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Önder Sürgit, 10 yıl içinde dünyada en önemli sağlık sorunu haline gelmesi beklenen obezite ve cerrahi tedavi hakkında bilgi verdi.


"Obezite, yıllar içinde her iki cinste, tüm yaşlarda, eğitim düzeylerinde, ırklarda, etnik gruplarda fark gözetmeksizin sabit bir şekilde artmakta olan gerçek bir hastalıktır. Obezite ile ilişkili hastalıklardan bazıları diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp - damar hastalıkları, akciğer problemleri, uyku apne sendromu ve depresyon olarak sayılabilirken; bu kişilerde ösefagus, kolon, rektum, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve böbrek tümörlerinde daha yüksek ölüm oranı gözlenir. Düşük yaşam kalitesi, travma ve yaralanmaya eğilim de diğer sonuçları olabilmektedir.

Tüm dünyada obezite ve neden olduğu hastalıkların, 10 yıl içinde en önemli sağlık sorunu haline gelmesi beklenmektedir. Tedavisinde diyet ve spor programlarının başarısının sınırlı ve geçici olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.  ABD’de National Institutes of Health (NIH) Consensus Development Conference, davranış modifikasyonlu ya da modifikasyonsuz zayıflama programlarına katılmış hastaların % 95’inin maksimum zayıflama miktarından itibaren 2 yıl içinde eski kilolarına döndüklerini açıklamış ve kalıcı kilo kontrolü için iki tedavi seçeneğini önermiştir: Roux-en-Y Gastrik By-pass ve Sleeve Gastrektomi (Tüp mide) teknikleriyle cerrahi.  

Obez misiniz?

Cerrahi tedavi gerektiren obezite hastalığı için kullandığımız en önemli kavram vücut kitle indeksidir. Hesaplamayı herkes yapabilir. Kilogram cinsinden vücut ağırlığını, metre cinsinden boyun karesine bölmek. Elde edilen sonuç 40 kg/m2 ve üzeri ise ve ya 35 kg/m2 üzeri artı yandaş hastalık (Diyabet, uyku-apne sendromu, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi) varsa obezite cerrahisi için adaylık söz konusudur

Tedavide gastrik by-pass, mini gastrik by-pass ve sleeve gastrektomi (tüp mide) sık uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Tüm yöntemler laparoskopik olarak başarıyla uygulanabilmektedir. Özellikle gastrik by-pass, etkinliği, etkinliğinin sürekliliği açısından daha üstün ve komplikasyonlar açısından da daha güvenlidir. Sleeve gastrektomi (tüp mide) ise icra edilmesi teknik olarak daha kolay, ameliyat süresi daha kısadır. Vitamin ve mineral eksiklikleri hiç görülmez. Hasta gelecekteki hayatında tedavi amaçlı ya da tanısal endoskopi haklarını yitirmez. 

Obezite cerrahisinde Gastrik Bypass tekniği

Roux and Y Gastrik By-pass’ta; ilk olarak mide küçük bir üst bölüm ve daha geniş, “remnant” denen büyük bir alt bölüme ayrılır. Ardından, her iki poşun ince barsaklarla olan bağlantıları yeniden düzenlenir. Bu operasyon iki mekanizmayla, hem restriksiyon (yemeyi engelleme) ve hem de malabsorbsiyon (emilmeyi engelleme) yoluyla zayıflamayı etkili bir şekilde sağlamaktadır. Bu nedenle sadece yemeyi engelleyen tüp mide operasyonuyla karşılaştırıldığında maksimum kilo verdirme oranları açısından üstündür. Yayınlarda tüp mide için tekrar kilo alma oranları 2. yıldan sonradır. By-pass’ta ise bu 10. yıldan sonradır. Ayrıca korkutucu bir komplikasyon olan kaçak konusunda By-pass çok daha güvenlidir. Kaçacak şey sadece tükürük olduğundan kolayca kapanır. Tüp midede ise kaçan sıvı mide asidi, safra ve pankreas sıvısı olabileceğinden son derece tehlikelidir. By-pass’ta, hasta endoskopik tanı ve tedavi yöntemlerini mide ve oniki parmak barsağı hastalıkları için kullanamaz. Ayrıca nadir de olsa vitamin, mineral eksiklikleri görülebilir. Bunlar olduğunda dışarıdan kolayca takviye edilebilir.

Obezite cerrahisinde Tüp Mide tekniği

Sleeve gastrektomi (Tüp mide); sadece restriksiyon (yemeyi engelleme) yapan obezite operasyonudur. Operasyonda mide küçük kenarı boyunca 36 F tüp yerleştirildikten sonra, tüpün karşı sınırından staplerler (hem dikip hem de kesen aletler) ile midenin büyük kenar tarafı yemek borusu ile birleşim yerine kadar rezeke edilerek gastrik tüp oluşturulur. Gastrik By-pass’a  göre laparoskopik olarak uygulanması teknik açıdan çok daha kolaydır. Avantajı tekrar kilo alınırsa ya da operasyon başarısız olursa By-pass’a kolayca çevrilebilmesidir. Ayrıca Ghrelin adı verilen iştah hormonunu da azaltır. Aslında Sleeve gastrektomi için olması gereken daha agresif zayıflama operasyonları (By-pass gibi) düşünülmeyen düşük vücut kitle indeksi olan hastalarda uygulanmasıdır. "

Oluşturma: 17.08.2016 12:00
Son Güncelleme: 19.07.2017 01:26
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu