KURUMSAL HABERLER


+A A-

Bu Hastalığa Şüpheyle Yaklaşın!

Gende meydana gelen farklı bozulmalar, farklı klinik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalığa şüphe ile yaklaşılmalıdır. Akdeniz anemisi ile ilişkili halen 70'in üzerinde genetik anormallik bildirilmiştir.


Image title


Oluşturma: 12.03.2015 12:00
Son Güncelleme: 21.07.2017 12:57
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu