KURUMSAL HABERLER


+A A-

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

İlk olarak 1990’ların başlarında popüler olan laparoskopik kolon cerrahisi o zaman ki teknolojinin istenen düzeyde olmaması sonucu çok fazla taraftar bulamamıştı. Ancak yıllar içerisinde özellikle damar mühürleme teknolojisi ve görüntüleme sistemlerindeki gelişmeler dikkatleri tekrar laparoskopik kolon cerrahisine yönlendirmiştir.


Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Laparoskopik cerrahide açık cerrahiden farklı olarak karın duvarı boydan boya kesileceğine 1-2 cm’lik 5-6 adet delikten takılan trokar denilen özel borular içinden girilen sofistike aletlerle karın içi önce CO2 gazi ile şişirilir. Sonrasında karın içi görüntüler kamera ile ekrana aktarılarak ameliyat gerçekleştirilir. Özel aletlerle organların açık ameliyattakine eşdeğer kalitede değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi sağlanır.

Laparoskopik veya açık fark etmez özellikle kanser cerrahisinin üst düzey kalitede yapılması gerekir. Her ameliyat, her işlem eğitimini almış herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak herhangi bir ameliyat kapalı yöntemle yapıldığında cerrahinin kalitesi kesinlikle açık yöntemle yapılanla aynı olmalıdır, bu da tecrübe ile direkt alakalıdır.

Robotik veya klasik laparoskopik aletler ile yapılan cerrahide temel prensipler açık cerrahi ile aynıdır. Kanserli kalın bağırsak segmenti, bu bölgeyi drene eden lenf bezlerini de içerecek şekilde bir bütün olarak çıkarılmalı, tümör bütünlüğü kesinlikle bozulmamalıdır. Bu şekilde yapıldığında çalışmalar göstermiştir ki laparoskopik cerrahi açık cerrahiye eş değer onkolojik sonuçlara sahiptir.

Son yıllarda kolorektal (kalın bağırsak) cerrahide  laparoskopik teknik tercih edilen yöntem olmuştur. Tüm dünyada yapılan çalışmalar kalın bağırsak kanserinin iyi yapılmış bir ameliyat ile çok yüksek oranlarda tamamen tedavi edilebileceğini göstermektedir. Bu ancak kalın bağırsak kanser cerrahisi ister açık ister kapalı olsun üst düzeyde ve bu konuda özel eğitim almış kolorektal cerrahlar tarafından yapıldığında mümkündür.

Oluşturma: 15.03.2018 12:00
Son Güncelleme: 15.03.2018 05:12
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu