GÜNCEL OPERASYONEL VERİLER


+A A-

Yıllık Hasta Tedavi Sayısı

Toplam 47.871

Yıllık Yatan Hasta Tedavi Sayısı    

3.878 Yatan Hasta

Güncel Operasyonel Veriler

Ortopedik Ameliyat372
Ürolojik Ameliyat8
Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi166