TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA HAZNEDAR İç Hastalıkları

İç hastalıkları uzmanları ''erişkin doktorları'' olarak bilinirler. Genç erişkinlikten başlayarak yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yaş grubundaki hastaların tanı ve tedavisini üstlenirler.

İç hastalıkları bölümü; adölesan sağlığı ve hastalıkları, allerji, immünoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, geriatri hematoloji, nefroloji , tıbbi onkoloji, romatoloji yan dallarını kapsayan ana bilim dalıdır.

 Solunum yolu hastalıkları ve infeksiyonları, mide-barsak sistemi hastalıkları ile üriner infeksiyonlar, hipertansiyon tanı, tedavi ve izlemi, kalp yetmezliği, hiperkolesterolemiler, anemiler (kansızlık) ve kan hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, tiroid ve iç salgı bezi hastalıkları, şeker hastalığı, yaşlılığa bağlı geriatrik sorunlar, kanser hastalıkları, lenf bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sistemik bağışıklık sistemi hastalıkları ve allerjiler tedavi alanına girer.

İmmünoloji ve romatoloji alanında deri ve ilaç testleri, eklem içi (intra artiküler) injeksiyonlar, artrosentez ve immünoterapi tedavileri başarıyla yapılmaktadır

Yatan hastalarda gelişen böbrek yetmezliklerinde hemodializ uygulanabilmektedir.

İç hastalıkları uzmanları tüm tıbbi branşlardaki hastalarda operasyon öncesi değerlendirmede ve yatan hasta konsültasyonlarında görev alır.

Haznedar İç Hastalıkları Doktorları