Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Nöroloji Profesörü / 2018
Klinik Nörofizyoloji Yandal Uzmanı /2011
Nöroloji Doçenti / 2001
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Mesleki Deneyim
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYEPAM (Uyku ve Epilepsi Araştırma Merkezi) / 1995-2012
Uyku bozuklukları üzerine postdoc. fellowship, Baylor College of Medicine, Sleep Disorders and Research Center, Houston, Tx, USA / 1994-1995
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji ABD Uyku Bozuklukları Birimi / 1993-1994
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği / 1993-2012
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği / 1987-1992
Sartmahmut Sağlık Ocağı, Salihli-Manisa / 1985-1987
Tıbbi İlgi Alanları

Uyku (uyku bozuklukları ve hastalıkları)
Epilepsi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Relationship of leukoaraiosis to vascular risk factors and lesion type in stroke patients. Karşıdağ S, Özer F, Karşıdağ K, Atay T, Ataklı D, Ekit M, Arpacı B. Ann Saudi Med 1995; 15 (2): 107-109.
2.Sleep Disorders. Karacan I, Atay T, Parıltı S. In: Dulbecco R, editor: Encyclopedia of Human Biology. 2nd ed. New York: Academic Press 1997; Vol 8: 75-84.
3.Misdiagnosis and treatment in juvenile myoclonic epilepsy. Ataklı D, Sözüer D, Atay T, Baybaş S, Arpacı B. Seizure 1998; 7: 63-66.
4.Auditory event-related potentials (P300) in partial and generalized epileptic patients. Soysal A, Ataklı D, Atay T, Altıntaş H, Baybaş S, Arpacı B. Seizure 1999; 8 (2): 107-110.
5.Somatosensory evoked potentials and EEG findings in siblings of juvenile myoclonic epilepsy patients. Ataklı D, Soysal A, Atay T, Altıntaş H, Arpacı B, Baybaş S. Epileptic Disorders 1999; 1 (3): 173-177.
6.A retrospective study of sleepwalking in 22 patients: Clinical and polysomnographic findings. Atay T, Karacan I. Sleep and Hypnosis 2000; 5: 255-262.
7.Electrophysiological evaluation of peripheral and autonomic involvement in leprosy. Soysal A, Atay T, Özü T, Arpacı B. Can J Neurol Sci 2004; 31: 357-362.
8.Cognitive function in juvenile myoclonic epilepsy. Sönmez F, Ataklı D, Sarı H, Atay T, Arpacı B. Epilepsy&Behavior 2004; 5: 329-336.
9.Motor and occipital cortex excitability in migraine patients. Günaydın S, Soysal A, Atay T, Arpacı B. Can J Neurol Sci 2006; 33: 63-67.
10.Effect of therapy on motor cortical excitability in Parkinson’s disease. Soysal A, Söbe İ, Atay T, Şen A, Arpacı B.Can J Neurol Sci 2008; 35: 166-172.
11.Extreme delta brush EEG pattern in a case with anti-NMDA receptor encephalitis. Söylemez E, Güveli BT, Ataklı D, Yatmazoğlu M, Atay T, Dayan C. Ideggyogy Sz 2015; 68 (9-10): 357-360.
12.Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study. Demir AU, Ardıç S, Fırat H, et al. Atay T in funding information. Sleep and Biological Rhythms 2015; 13 (4): 298-308.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve kitap bölümleri

1.Anatomi Atlası (Cilt 2-İç Organlar). Kazancıgil A, Atay T (çev). Kırklareli-Vize: Sermet Matbaası; 1987.
Taschenatlas der Anatomie-für Studium und Praxis (Innere Organe-Band 2). Helmut Leonhardt. 4. Auflage Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 1984 adli eserin Türkçe çevirisi.
2.Nörobrusellozis: Üç olgu bildirisi. Özdemir FÖ, Özkara Ç, Arpacı B, Atay T, Ataklı D, Yalçıner B, Forta H, Aysal F. Şişli Etfal Hast Tıp Bülteni 1990; 3: 409-416.
3.Migren olgularında prostaglandin sentetaz inhibitörü olan Naproksen ile betabloker olan Propranolol’un profilaktik açıdan karşılaştırılması. Yalçıner B, Özkara Ç, Soysal A, Atay T, Arpacı B. Ağrı Dergisi 1992; 4 (1): 29-34.
4.Yaygın serebral kalsifikasyon ve nörolojik bulgularla seyreden dört idiyopatik hipoparatiroidi olgusu. Özkara Ç, Atay T, Dalbayrak S, Arpacı B, Baybaş S. Düşünen Adam 1992; 5 (1-2): 66-70.
5.Parkinson hastalığında vizyospasyal fonksiyon ve saat çizimi testi. Özer F, Hanoğlu L, Atay T, Yalçıner B, Arpacı B. Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Drgisi 1993; 18 (3): 186-192.
6.Parkinson Hastalığı’nda kognitif bozukluk ve depresyon. Atay T, Özer F, Hanoğlu L, Ezelsoy B, Doğu O, Arpacı B. Nörolojik Bilimler Dergisi 1994; 11 (1-2): 67-75.
7.Parkinson Hastalığı’nda depresyon. Özer F, Karamustafalıoğlu N, Atay T, Arpacı B, Özmen E. Yeni Symposium 1994; 32 (1-2): 48-53.
8.Intracranial tuberculoma. Özer F, Ataklı D, Karşıdağ S, Atay T, Altıntaş H, Yalçıner B, Arpacı B. Klinik Gelişim 1994; 7: 3031-3035.
9.Obstrüktif uyku-apne sendromunda nasal continuous positive air pressure (nCPAP) tedavisine uyum. Kaynak H, Özertürk S, Atay T, Damcı D, Gözükırmızı E, Denktaş H. Solunum 1995; 19: 231-235.
10.Benign İntrakraniyal Hipertansiyon: Retrospektif çalışma. Tutkan İ, Çolak T, Soysal A, Atay T, Özer F, Arpacı B. Nöropsikiyatri Arşivi 1997; 34 (3): 135-140.
11.Komplike tip herediter spastik paraparezili bir aile. Soysal A, Altıntaş H, Atay T, Karşıdağ S, Özer F, Arpacı B. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1998; 1 (1): 46-48.
12.Bir olgu nedeniyle REM Davranış Bozukluğu. Atay T, Ertaş NK, Arpacı B. Düşünen Adam 1998; 11 (4): 56-60.
13.Impact of sleep disturbance and depression to fatigue in multiple sclerosis. Ertaş NK, Atay T, Karagöz A, Kuşçu DY, Efesevim M, Arpacı B. Nörolojik Bilimler Dergisi (The On-line Journal of Neurological Sciences-Turkish) 1999; 16 (1).
14.Hemiparkinsonizmde orta latanslı somatosensoryel uyarılmış potansiyeller. Soysal A, Atay T, Altıntaş H, Özer F, Arpacı B. Türk Nöroloji Dergisi; 1999; 5 (2): 103-107.
15.Parkinson Hastalığı’nda işitsel olaya bağlı potansiyeller. Soysal A, Atay T, Altıntaş H, Özer F, Arpacı B. Nöropsikiyatri Arşivi 1999; 36 (3): 140-145.
16.Absence epilepsy and psychosis: A report of two cases. Ertaş NK, Gül G, Atay T, Kırbaş D. Nörolojik Bilimler Dergisi (The On-line Journal of Neurological Sciences-Turkish) 2000; 17 (1).
17.Fotosensitif yanıtın saptanmasında iki farklı fotik stimülasyon yönteminin karşılaştırılması. Çolak T, Atay T, Sevim MS, Ataklı D, Baybaş S, Arpacı B. Epilepsi 2000; 6 (1): 6-10.
18.Herediter hiperekpleksiya veya Startle sendromunda elektrofizyolojik bulgular. Soysal A, Ataklı D, Şen A, Atay T, Arpacı B. Epilepsi 2000; 6 (1): 11-16.
19.Konjenital ayna hareketi olan bir olguda elektrofizyolojik bulgular. Soysal A, Ataklı D, Atay T, Arpacı B. Düşünen Adam 2000; 13 (2): 116-119.
20.Parkinson Hastalığı’nda Uyku: Bir ön çalışma. Kızkın S, Atay T, Özer F, Ertaş NK, Arpacı B. Nöropsikiyatri Arşivi 2000; 37 (3): 151-157.
21.Cognitive impairment in multiple sclerosis: An auditory event-related potential (P300) study. Soysal A, Aysal F, Atay T, Öztürk M,Baybaş S, Arpacı B. Nörolojik Bilimler Dergisi (The On-line Journal of Neurological Sciences-Turkish) 2000; 17 (3).
22.Parkinson Hastalığı’nda Uyku. Kızkın S, Atay T. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000; 3 (1): 62-66.
23.Tıkayıcı inme geçiren hastalarda patent foramen ovale. Soysal A, Şen A, Atay T, Ataklı D, Arpacı B. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2001; 7 (3): 143-146.
24.Pattern reversal visual evoked potentials and EEG in migraine patients with-and without visual aura. Soysal A, Atay T, Aysal F, Öztürk M, Altunkaynak Y, Baybaş S, Arpacı B. Nörolojik Bilimler Dergisi (The On-line Journal of Neurological Sciences-Turkish) 2001; 18 (1).
25.Yaşlılıkta Uyku. Atay T. T Klin J Psychiatry (Uyku ve Bozuklukları Özel Sayısı) 2002; 2 (2): 91-97.
26.Antiepileptik tedavi gören erkek hastalarda serbest testosteron ve seks hormonu bağlayan globulin düzeyleri. Sarı H, Ataklı D, Çolak T, Atay T, Arpacı B. Epilepsi 2002; 8 (2): 99-105.
27.Rutin aktivasyon yöntemleri ile EEG’leri normal bulunan epilepsi hastalarında uyku deprivasyonu sonrası uyanıklık ve kısa dönem uykunun aktivasyon yöntemi olarak etkileri. Karaarslan Ş, Şen A, Ataklı D, Atay T, Sevgi İK, Arpacı B, Baybaş S. Düşünen Adam 2003; 16 (2): 108-113.
28.Parasomniler. Atay T. Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak Dergisi (Uyku Bozuklukları Özel Sayısı) Nisan 2005: 27-41.
29.Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency: Three sibling I a family (case report). Dayan C, Ülker M, Akgün YH, Günaydın S, Atay T, Arpacı B. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2006; 23 (2): 129-134.
30.Non-REM Uykusu Parasomnileri. Atay T. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007; 3 (26): 27-32.
31.Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) Uyku ve İlişkili Olayların Skorlama Kitabı: Kurallar, Terminoloji ve Teknik Özellikler. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yayını 2007 (Atay T kitabın çevirisine katkıda bulunmuştur).
Iber C, Ancoli-Israel, Chesson A, and Quan SF for the American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, 1st ed.: Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2007 adlı eserin çevirisi.
32.Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları: Periyodik (Ekstremite) Hareket Bozukluğu. Atay T. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2010; 3 (3): 59-64.
33.Normal Uyku ve Uyku Bozuklukları Sınıflaması. Atay T, Kızılay F. In: Gözükırmızı E, Uysal H, eds. “Uyku”. Korkut Yaltkaya V. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Kitapçığı. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Ortak Yayını, Antalya: Özkan Matbaacılık 2011; p. 27-40 (kitap bölümü).
34.Uyku Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım. Atay T. In: Kaynak H, Ardıç S, eds. Uyku: Fizyolojisi ve Hastalıkları. 1st ed. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yayını, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2011; p. 105-110 (kitap bölümü).
35.Uyku Bozukluklarının Temel Belirtileri. Atay T. In: Kaynak H, Ardıç S, eds. Uyku: Fizyolojisi ve Hastalıkları. 1st ed. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yayını, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2011; p. 111-117 (kitap bölümü).
36.The effect of cognitive functions on EEG in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Demir F, Ak PD, Ataklı HD, Atay T, Arpacı B. Epilepsi 2013; 19 (3): 103-108.