Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1985


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Nöroloji Profesörü, 2018
Klinik Nörofizyoloji Yandal Uzmanı, 2011
Nöroloji Doçenti, 2001
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, Nöroloji


Mesleki Deneyim

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH UYEPAM (Uyku ve Epilepsi Araştırma Merkezi), 1995-2012
Uyku bozuklukları üzerine postdoc. fellowship, Baylor College of Medicine, Sleep Disorders and Research Center, Houston, Tx, USA, 1994-1995
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji ABD Uyku Bozuklukları Birimi, 1993-1994
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, 1993-2012
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 1987-1992
Sartmahmut Sağlık Ocağı, Salihli-Manisa, 1985-1987


Tıbbi İlgi Alanları

Uyku (Uyku Bozuklukları Ve Hastalıkları)
Epilepsi