Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2014
Mesleki Deneyim
Mesudiye İlçe Hastanesi 2006
Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi 2016
Özel Rize Tıp Merkezi 2017
Rize Özel Şar Hospital 2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar