Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2011
Mesleki Deneyim
-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30.11.2002
-İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 17.8.2011
-Bakırköy Sadi Konuk E.A.H , 2011 – 2017
-İst. Aydın Üniv. Tıp Fakültesi Florya Medical Park Hastanesi, Dr. Öğretim Üyesi, 2011 - 2020
Tıbbi İlgi Alanları

-Yenidoğan Cerrahisi
-Çocuk Ürolojisi
-Konjenital Anomaliler
-Çocuk Onkolojisi
-Endoskopik&Laparoskopik Girişimler

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Ozcan R, Alptekin A, Emre S, Kuruoğlu S, Inan M, Tekant GT. An un usual cause of recurrent chylothorax: gorham syndrome.The Association of Paediatric Surgeons of Pakistan APSP J Case Rep. 2014 May 21;5(2):23.
A2. Gultekin N.D, Yilmaz F.H, Salihoglu O, Alptekin A, Altunhan H. Intrauterine volvulus that had been misunderstood as an antenatal mesenteric cyst. Pediatrics & Neonatology, 2018

A3. Alptekin A, Korkmaz M, Biltekin B, Sarımurat N, Erdoğan E . Implantation of polymer- intestinal organoid construct and histological examination of retrieved implants. (Submitted ?)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Topuzlu Tekant G, Alptekin A, Ozcan R, Kurugoglu S, Dervisoglu S, Elicevik M, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D. Outcome of bronchopulmonary malformations in the pediatric age group. World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, 2010

B2. Guvenc B.H, Alim R, Fettahoğlu S, Alptekin A. Minimal İnvazive Approach in Pediatric and Adolescent Ovarian Cystic Masses, European Paediatric Surgeons’ Association, Milano, 2016