Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2011
Mesleki Deneyim
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2002
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ağustos 2011
Bakırköy Sadi Konuk E.A.H , 2011 - 2017
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Florya Medical Park Hastanesi (Dr. Öğretim Üyesi), 2011 - 2020
Tıbbi İlgi Alanları

Yenidoğan Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
Konjenital Anomaliler
Çocuk Onkolojisi
Endoskopik&Laparoskopik Girişimler