Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015
Mesleki Deneyim
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği 2015-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 2010 - 2015
Amasya Devlet Hastanesi Acil Servis 2009 - 2010
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Gul A, Duran M, Can E, Yucel OE, Sullu Y. Surgical management of intraocular lens dislocations. Arq Bras Oftalmol. 2015;78(5):313-7.(SCI-E)
2.Duran M, Güngör İ. The Effect of Pregnancy on Tear Osmolarity. Cont. Lens Anterior Eye. 2019;42(2):196-9.(SCI-E)
3.Can E, Eser Öztürk H, Duran M, Çetinkaya T, Arıtürk N. Comparison of central corneal thickness measurements using different imaging devices and ultrasound pachymetry. Indian J. Ophthalmol. 2019;67( 4):496-9. (SCI-E)
4.Can E, Duran M, Çetinkaya T, Arıtürk N. The effect of pupil dilation on AL-Scan biometric parameters. Int Ophthalmol. 2016;36:179-83. (SCI-E)
5.Can E, Duran M, Çetinkaya T, Arıtürk N. Comparison of anterior segment measurements with optical low-cohorence reflectometry and partial-cohorence interferometry optical biometers. Middle East Afr J Ophthalmol. 2016;23(4):288-92. (ESCI, Diğer uluslararası)
6.Duran M, Yeter V, Sayın O, Birinci H, Güngör İ. Corneal endothelial changes in patients wearing soft contact lens.J. Exp. Clin. Med., 2013;30:27-9. (Diğer uluslararası)
7.Niyaz L, Gul A, Gungor I, Duran M. Paralytic strabismus and papillo edema caused by dural sinus thrombosis after bee sting. Trop Doct. 2015;45(1):44-5. (Diğer uluslararası)
8.
B-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

C- Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

Uluslararası Türkçeye çevrilmiş kitaplarda bölüm çevirileri

D- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Gül A, Duran M, Can E, Öztürk H.E, Arıtürk N. The effect of silicon tube intubation in external dacryocystorhinostomy. Acta Medica Anatolia. 2015;3(1):1-4.
2.Gül A, Duran M, Can E, Arıtürk N, Beden Ü. Eviserasyon ve enükleasyon olgularında endikasyonlar,demografik özellikler ve komplikasyonlar. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2013;22(4):244-9.
3.Gül A, Duran M, Can E, Niyaz L, Beden Ü. Blefaropitoz tedavisinde frontal askı materyalleri: klinik sonuçlar. Kafkas J Med Sci. 2016;6(1):14-7.

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Duran M,Yeter V,Birinci H. Uzun süre kontakt lens kullanan bireylerde Korneal Endotel Değişiklikleri. Türkiye oftalmoloji 45.Ulusal Kongresi,5-9 Ekim 2011, Girne -KIBRIS.(SOZ-KL-086)
2. Duran M, Arıtürk N. Propakaine KullanımıSonrası Bilateral Korneal Ülser. 46.Türkiye oftalmoloji Ulusal Kongresi,17-21 Ekim 2012, Antalya.(POS-232)
3. Karakuş G, Arıtürk N, Duran M. Goldman Aplanasyon Tonometresi ve Ultrasonik Pakimetri Ölçümlerinin Non- kontakt Tonomnetre ve Pakimetre ölçümleri ile Uyumu.46.Türkiye oftalmoloji Ulusal Kongresi,17-21 Ekim 2012, Antalya.(POS-232)
4. Duran M, Gül A, Can E, Ekşi Yücel Ö, Süllü Y. Katarakt Cerrahisi Geçirmiş Gözlerde Göz İçi Lens Dislokasyonlarına Yaklaşım. Türk oftalmoloji derneği 47.Ulusal Kongresi 06-10 Kasım 2013,Antalya.(PS-0143)
5. Sayın O , Gül A , Duran M , Niyaz L , Arıtürk N. Blefaropitozis Cerrahisi Yapılan Hastalarda sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Kongresi 06-10 Kasım 2013,Antalya.(PS-0571)
6. Duran M, Süllü Y. Pars Plana Vitrektomi Cerrahisi Sonrası Gelişen Sempatik Oftalmi. Türk oftalmoloji derneği 47.Ulusal Kongresi 06-10 Kasım 2013,Antalya.(PS-0980)
7. Arıtürk N, Duran M, Süllü Y. Ahmed Glokom Valv İmplantasyonuna sekonder Konjiktiva İnklüzyon kisti. Türk oftalmoloji derneği 47.Ulusal Kongresi 06-10 Kasım 2013,Antalya.(PS-0980)
8. Seymen Z, Can E, Duran M, Çetinkaya T, Başural E,Arıtürk N. Optik Düşük Koherens reflektometri ve Kontakt Ultrason Biyometri ile Alınan Ölçümlerin Kqarşılaştırılması.
Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi 5 - 9 Kasım 2014, Antalya. (PS-0188)
9. Başaran R B, Can E, Duran M, Çetinkaya T, Başural E,Arıtürk N.AL-SCAN ve Lenstar LS 900 Cihazları Klinik Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi 5 - 9 Kasım 2014, Antalya. (PS-0280)
10. Duran M, Gül A, Can E,Niyaz L,Beden Ü. Blefaropitozis Tedavisinde frontal Askılama sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi 5 - 9 Kasım 2014, Antalya. (PS-0641)
11.Gül A, Duran M, Can E, Eser Öztürk H, Arıtürk A. Dakriyosistorinostomi Cerrahisinde Silikon Tüp Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi 5 - 9 Kasım 2014, Antalya. (PS-0668).
12. Arıtürk N, Duran M,Süllü Y. Ahmed Glokom Valv İmplantasyona sekonder Konjonktiva İnklüzyon Kisti. 19th winter Meeting of European society of Catarct and Refractive Surgeons,20-22 february 2015,Istanbul (PS-0108)
13.Seymen Z, Can E, Duran M,Çetinkaya T,Arıtürk N.Optik düşük Koherens Reflektometri ve Kontakt Ultrason biyometri ile alınan Ölçümlerin Karşılaştırılması. 19th winter Meeting of European society of Catarct and Refractive Surgeons,20-22 february 2015,Istanbul (PS-0188)

G- Atıflar
1 Nolu yayın: 3 atıf
i. Reposition, Explantation, and Exchange of Intraocular Lenses. D Zheng. Pediatric Lens Diseases. 337-52. 2017.
ii. Surgical management of intraocular lens dislocation: A meta-analysis. Shangfei YangID, Kailai Nie, Hui Jiang, Liwen Feng, Wei Fan. PLOS ONE. 1-15. 2019.
iii. Trauma to the Anterior Chamber and Lens. Neha Shaik, Jay Arora, Jewel Liao, Allison E. Rizzuti. Textbook of Ocular Trauma. 17-31. 2017.
4 Nolu yayın: 3 atıf
i. Agreement of anterior ocular biometric measurements with a new optical biometer and a Scheimpflug tomographer. Colm McAlinden, Fangjun Bao,YanGuo, XinxinYu, Weicong Lu, Hao Chen, Qinmei Wang, Jinhai Huang. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 42(5): 679-84. 2016.
ii. Evaluating relaxed ciliary muscle tone in presbyopic eyes. Özyol E, Özyol P. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 255:973-8. 2017.
iii. Changes in Ocular Parameters and Intraocular Lens Powers in Aging Cycloplegic Eyes. Changes in Ocular Parameters and IntraocularLens Powers in Aging Cycloplegic Eyes. Ozyol P, Ozyol E, Baldemır E. American Journal of Ophthalmology. 173:76-83. 2017.
5nolu yayın: 1 atıf
i. Agreement of white-to-white measurements with the IOLMaster 700, Atlas 9000, and Sirius systems. Teresa Ferrer-Blasco, José J. Esteve-Taboada, Noelia Martínez-Albert, José F. Alfonso & Robert Montés-Micó. Journal Expert Review of Medical Devices. 15(6):453-9. 2018.

F. Diğer yayınlar :
Kongre, Sempozyum, Bilimsel Toplantı Ve Eğitim Kursları Katılımları

II - Katıldığım Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Kurslar;
-Türk Oftalmoloji Derneği “Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8” oftalmolojide Hasta-Hekim ve Endüstri-Hekim İlişkileri, 20 Haziran 2013- İzmir
-“Gözde Pratik Yaklaşımlar” toplantısı,19-21 Aralık 2014, Kıbrıs
-19th winter Meeting of European society of Catarct and Refractive Surgeons,20-22 february 2015,Istanbul
-Türk Oftalmoloji Derneği“36.TOD Nisan Kursu”,1-3 Nisan 2016, Ankara
-Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi,24-29 Ekim 2017, Antalya
-Türk Oftalmoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi,13-18 Kasım 2018, Antalya
-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof.Dr. Reşat N. Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi “2. Beyoğlu Göz günleri Oftalmoloji’de Eğitim Buluşması” 23-25 Aralık, İstanbul.