Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. / 2014
Mesleki Deneyim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD Araş. Grv. /2009
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD Araş. Grv./ 2010-2014
Bilecik Devlet Hastanesi FTR Uzman / 2015
Beykoz Devlet Hastanesi FTR Uzman/ 2016
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yar. Doç. Dr / 2016-2019
Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi /2019

Tıbbi İlgi Alanları
Kas-İskelet Sistemi Ağrıları Tedavisi
Girişimsel Kas- İskelet Sistemi Tedavileri
Kas-İskelet Sistemi Ultrasonu
Proloterapi
Rejeneratif Tıp
Osteoporoz
Nörolojik Rehabilitasyon

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1.Kotevoğlu N, Toygar B, Ahmetoğlu H: Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 2’de Ayna Tedavisi. Maltepe Tıp Dergisi 2012 Cilt:4 – Sayı:1 – Sayfa35
2.Kotevoğlu N, Toygar B, Ahmetoğlu H: Gebelik Sonrası Osteomalasiye Bağlı Vertebral Fraktür. Maltepe Tıp Dergisi 2012 Cilt:4 – Sayı:1 – Sayfa37
3.Kotevoğlu N, Toygar B, Ahmetoğlu H: Sırt Ağrısı Nedeni Tüberküloz Spondilit Olabilir. Maltepe Tıp Dergisi 2012 Cilt:4 – Sayı:1 – Sayfa31
4.Kotevoğlu N, Toygar B, Ahmetoğlu H: Bir yıl içinde yatırılan omurilik yaralanmalı hastalarımızın klinik ve fonksiyonel sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Dergisi 2012 Cilt:4 – Sayı:3 – Sayfa31