Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Bilkent Üniveristesi Ankara Psikoloji 2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji 2019
Mesleki Deneyim
Ufuk Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde Staj (Ankara)
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde Psikopatoloji ve Klinik Uygulama Eğitimi
Tıbbi İlgi Alanları

Yetişkin (+15 yaş) Psikopatolojisi

Özellikli İşlem

Bilişsel Davranışçı Terapi
Desteyleyici Terapi
Aile ve Çift Terapisi
WAIS-III(Yetişkin zeka testi)
MMPI-I(Psikopatoloji tarama testi)
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği

Bilimsel Yayınlar


2016, Temmuz ayı süresince Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde Psikopatoloji ve Klinik Uygulama Eğitimi;

1- Klinik ilk görüşme, öykü alma, ruhsal durum muayenesi, psikopatolojik belirtiler
2- Psikolojik Değerlendirme – Gözlem ve Motivasyonel Görüşme, Oturma Düzeni, Görüşme Odasının Fiziksel Düzeni ve Raporlama
3- Profesyonel Etik İlkeler, Psikolog ve Ruh Sağlığı Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Yasal Konular
4- Dinleme Becerileri, Soru Sorma Teknikleri, Direktif ve Direktif Olmayan Tepkiler
5- Psikiyatrik Tanılamada Kullanılan Yöntemler, Psikiyatrik sınıflandırmalar, EEG, MR, Tahliller, Konsültasyonlar, Psikolojik ve Nöropsikiyatrik Testler Yapılandırılmış ve Yarı-Yapılandırılmış Tanı Görüşme Ölçeklerinin Kullanımı
6- Anksiyete Bozuklukları / Anksiyete Bozukluklarında Terapötik Müdahaleler / Anksiyete Bozukluklarında Kullanılan Testler
7- Duygudurum Bozuklukları / Duydurum Hastalarında Terapötik Müdahaleler / Duygudurum Bozukluklarında Kullanılan Testler
8- Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar / Psikotik Hastalarda Kullanılan Terapötik Müdahaleler / Psikotik Hastalarda Kullanılan Testler
9- Somatoform Bozukluklar, Yapay Bozukluk, Dissosiyatif Bozukluklar / Somatoform Bozukluklarda Terapötik Müdahaleler / Yapay Bozukluklarda Kullanılan Testler
10- Bağımlılık ve Madde Kullanıma Bağlı Bozukluklar / Bağımlı Hastalarda Terapötik Müdahaleler / Bağımlı Hastalarda Kullanılan Testler
11- Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları / Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapötik Müdahalaler / Cinsel İşlev Bozukluklarında Kullanılan Testler
12- Deliryum Demans ve Amnestik Bozukluklar / Deliryum Demans ve Amnestik Bozukluklarda Terapötik Müdahaleler / Deliryum Demans ve Amnestik Bozukluklarda Kullanılan Testler
13- Yeme Bozuklukları / Yeme Bozukluklarında Terapötik Müdahaleler – Psikodiyet / Yeme Bozukluklarında Kullanılan Testler
14- Uyku Bozuklukları / Uyku Bozukluklarında Terapötik Müdahaleler / Uyku bozukluklarında Kullanılan Testler
15- Kişilik Bozuklukları / Kişilik Bozukluklarında Terapötik Müdahaleler / Kişilik Bozukluklarında Kullanılan Testler
16- Psikiyatrik Aciller / Zor Hastalarda Terapötik Müdahaleler, Suicid – Humucid ve Fug

Riski Olan Hastaya Terapötik Müdahaleler

1- Psikiyatrik Tedaviler; Psikofarmakoloji, EKT, TMS, Terapiler, Alternatif Tedaviler
2- Aile ve Çift Terapisi Uygulaması
3- TMU Uygulaması ve Klinik Uygulama
4- EKT Uygulaması ve Klinik Uygulama
5- Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
6- Çocuk Ergenlerde Terapötik Müdahaleler ve Tanılama Testleri
7- Nöropsikiyatrik Değerlendirme
8- Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
9- Travma ve Krize Müdahale
10- Psikoeğitim (Hastalığa Yönelik, Yatış ve Taburculuk)
11- Psikoloji Mesleğinde İnnovasyon (Sistem Kurma ve Proje Geliştirme)
12- Belirlenen Bir Hastanın Tedavi ve Terapi Süreci
13- Vaka Sunumları