Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Bilkent Üniveristesi Ankara Psikoloji 2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji 2019
Mesleki Deneyim
*Ufuk Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde Staj (Ankara)
*Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde Psikopatoloji ve Klinik Uygulama Eğitimi
*Nöropsikiyatri Hastanesi İstanbul - Çoklu Alanda Staj Deneyimi
*Bilişsel Davranışçı Terapi - PADEM Psikoloji Prof. Dr. Perin Yolaç
*Şema Terapi-Şema Terapi Derneği Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu
*İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma - Şema Terapi Derneği Prof. Dr. Gonca Soygüt
Tıbbi İlgi Alanları

*Yetişkin Psikopatolojisi (15-65 yaş aralığı)
*Duygudurum Bozuklukları
*Anksiyete Bozuklukları
*Obsesif Kompulsif Bozukluk
*Yeme Bozuklukları
*Kişilik Bozuklukları

Özellikli İşlem

*Bilişsel Davranışçı Terapi
*Destekleyici Terapi
*Şema Terapisi
*Aile ve Çift Terapisi
*MOXO d-CPT Dikkat Testi (6-65 yaş aralığı)
*WAIS-III (Yetişkin Zeka Testi)
*MMPI-I (Psikopatoloji Tarama Testi)
*Beck Depresyon Ölçeği
*Beck Anksiyete Ölçeği

Bilimsel Yayınlar


* Basit Matematik İşlemlerinin Kısa Süreli Hafıza Üzerine Etkisi, Eğitim Seviyelerine ve Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması - Bilkent Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi
* Özel Bir Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Seviyelerinin, Çalışma Motivasyonlarının Ve Psikolojik Açıdan Ruh Sağlıklarının Karşılaştırılması - Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi