Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi /1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2005
Mesleki Deneyim
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Medical Park Hastanesi2018-2020
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi2014-2018 Eğitim Sorumlusu
2014'de Doçentlik ünvanı,
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi2006-2014 Uzman
Tuzla Devlet Hastanesi2006 Mecburi hizmet
Siirt Devlet Hastanesi2005-2006 Mecburi hizmet
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2005 Araştırma
KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği Görevlisi
İstanbul Tıp Fakültesi 1992-1998
Kadıköy Kız Lisesi1986-1992
Tıbbi İlgi Alanları

Rinoplasti (burun estetiği)
Rinoloji
Pediatrik otorinolaringoloji