HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Prof. Dr. Esra Bayrı

Ad Soyad
Esra Bayrı
Unvan
Prof. Dr.
Tıbbi Birim
Kulak Burun Boğaz
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL
Telefon
0212 867 75 00
E-Posta
info@medicana.com.tr
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi /1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2005
Mesleki Deneyim
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Medical Park Hastanesi2018-2020
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi2014-2018 Eğitim Sorumlusu
2014'de Doçentlik ünvanı,
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi2006-2014 Uzman
Tuzla Devlet Hastanesi2006 Mecburi hizmet
Siirt Devlet Hastanesi2005-2006 Mecburi hizmet
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2005 Araştırma
KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği Görevlisi
İstanbul Tıp Fakültesi 1992-1998
Kadıköy Kız Lisesi1986-1992
Tıbbi İlgi Alanları

Rinoplasti (burun estetiği)
Rinoloji
Pediatrik otorinolaringoloji

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:
A1) Coskun B.U., Sozen E., Basak T., Alkan S., Dadas B., “Arteriovenous malformation of the nasopharynx: a case report”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005;69(9):1287-1290.
A2) Coskun B.U., Seven H., Sozen E., Alkan S., Dadas B., “Radiology quiz case 3. Hydatid cyst of the neck”, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2005;131(11): 1025,1029.
A3) Alkan S., Baylancicek S., Ciftçic M., Sozen E., Dadaş B., “Thyroid dysfunction after combined therapy for laryngeal cancer: a prospective study”, Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(6): 787-791.
A4) Alkan S., Koşar A.T., Sozen E., Baylançiçek S., Baslo B., Başak T., Dadaş B., “Assesment of long- and short-term neurotoxic effects of the glass ionomer bone cement by electromyography and histopathologic examination: experimental study”, J Otolaryngol Head Neck Surg, 2008;37 (6): 844-850 .
A5) Alkan S., Baylancicek S., Sözen E., Basak T., Dadas B., “Effect of the use of dry (rigid) or wet (soft) temporal fascia graft on tympanoplasty”, J Otolaryngol Head Neck Surg, 2009;38(1): 126-32.
A6) Coskun B.U., Sozen E., Seneldir S., Ozkaya I., Yildirim O., Korkut A.Y., Dadas B., “ Does the open rhinoplasty incision decrease nasal projection?” Eur Arch Otorhinolarngol, 2012;269(3): 867-70.
A7) Sözen E., Uçal Y.O., Kabukçuoğlu F., Celebi I., Dadaş B., “An incidental middle-ear mass: Jacobson’s nerve schwannoma”, Otol Neurotol, 2012;33 (5): e37-8.
A8) Sözen E., Orhan Uçal Y., Tansuker H.D., Uslu Coşkun B., Yasemin Korkut A., Dadaş B., “Is the tragal cartilage necessary for type 1 tympanoplasties?”, J Craniofac Surg, 2012;23(4): e280-3.
A9) Sozen E., Erol S.B., Yildirim O., Coskun B.U., Basak T., Kayhan F.T., Dadas B., “Local and systemic effects of low-dose transtympanic methotrexate: in vivo animal study”, J Larngol Otol, 2013;127(2):148-52.
A10) Celebi I., Oz A., Sasani M., Bayındır P., Sözen E., Vural C., Başak M., “Using Dynamic Maneuvers in the Computed Tomography/Magnetic Resonance Assessment of Lesions of the Head and Neck”, Can Assoc Radiol J 2013; 64(4): 351-7. DOI: 10.1016/j.carj.2012.04.006. Epub 2012 Dec 23.
A11) Sözen E., Celebi I., Uçal Y.O., Coşkun B.U., “Is there a relationship between subjective pulsatile tinnitus and petrous bone pneumatization?”, J Craniofac Surg 2013;24 (2) : 461-3.
A12) Sözen E., Tansuker D., Yıldırım Ö., Uçal Y.O., Coşkun B.U., “Effects of Radiofrequency and Intranasal Steroid Treatments on Respiratory and Olfactory Functions in Nasal Obstruction” J Craniofac Surg 2013;24(3): e314-8.
A13) Tansuker D, Coşkun BU, Uçal YO, Sözen E, Erdurak C, Sakalli E. “Effects of systemic immunotherapy on olfactory function in allergic rhinitis patients” J Craniofac Surg. 2014 Jul;25(4):e339-43.
A14) .Bozkurt G, Elhassan HA, Mahmutoğlu AS, Çelebi İ, Mcleod RWJ, Soyaş P, Erol ZN, Sözen E. “Neck Muscle Mass Index as a Predictor of Post-Laryngectomy Wound Complications.” Ann Otol Rhinol Laryngol 2018 Nov; 127(11) :841-847.
A15) Bozkurt G, Elhassan HA, Sözen E, Soytaş P, Erol ZN, Güvenç MG, Coşkun BU. “Assesment of taste functions in allergic rhinitis patients undergoing allergen-specific immunotherapy” Eur Arch Otorhinolaryngol 2019 Feb; 276(2) :439-445.

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:
B1) Bişkin Erol S., Sözen M., Kayhan F., Uçal Y., Dadaş B., “The socieconomical burden of nasal polyposis in Turkey”, 1st Meeting of the European Academy of ORL-HNS in Collaboration with EUFOS, Mannheim, Germany, 27-30 June, 2009.
C. YAZILAN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER
C1) B.Dadaş, E.Sözen, Çeviri Editörü: C.Koç, Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi(Çeviri) (Sonuç Araştırması), 421-431 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007.
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:
D1. Coşkun B.U., Şener B.M., Seven H., Sözen E., Çelebi İ., Başak M., Dadaş B., “Açık kavite mastoidektomi hastalarında ensefalosel”, KBB Postası 2004; 14(2): 8-11.
D2. Sözen E., “İşitme Cihazları ve Endikasyonları”, KBB Postası 2004;14(3): 30-36.
D3. Coşkun B.U., Sözen E., Ünsal Ö., Dadaş B., “Ear, nose and upper gastrointestinal system foreign bodies in children”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2006; 44(2): 77-80.
D4. Baylançiçek S., Sakallı E., Sözen E., Yüksel M., Başak T., Dadaş B., “Radyofrekans miringotomi ile insizyonel miringotominin miringoskleroz gelişimi üzerine etkileri”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2008;46(3):171-174.
D5. Alkan S., Sözen E., Baylançiçek S., Özkaya İ., Dadaş B., “Frontolateral larenjektomide onkolojik sonuçlarımız”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2008;46(4): 297-301.
D6. Alkan S., Sözen E., Özkaya İ., Baylançiçek S., Dadaş B., “Near total larenjektomi operasyonu uygulanmış olan hastaların onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(1): 29-32.
D7. Alkan S., Sözen E., Çiftci M., Baylançiçek S., Dadaş B., “Türk toplumunda orta kulak cerrahisi sırasında inkudostapedial eklemin direkt görülme oranı”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(3): 107-110.

D8. Tansuker H.D., Coşkun B.U., Sözen M.E., Başak T., Dadaş B., “Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2011;49(1):22-24

D9. Tansuker H.D., Sözen E., Polat N., Dadaş B., “Konjenital epulis: Olgu sunumu”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2011;49(3):54-57.

D10. Sözen E., Seven H., Uçal Y.O., Topkar İ., “Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invasiv video yardımlı tiroidektomi”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2012;22(3): 147-152.

D11. Sözen E., Uçal Y.O., Talayhan G., Tansuker H.D., Coşkun B.U., “Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 10-4.

D12. Sözen E., Yıldırım Ö., Uçal Y.O., Ünsal Ö., Coşkun B.U., Dadaş B., “Bone-Sement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2013;51(2): 37-40. DOI: 10.5152/tao.2013.12

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
E1. Alkan S., Yiğit Ö., Çınar U., Uslu B., Sözen E., Dadaş B., “Hipofarenkste Yerleşen Kanser ile Karışan Dev Ülsere Lezyon: İlginç Bir Olgu”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4-9 Ekim 2003.
E2. Coşkun B.U., Seven H., Sözen E., Alkan S., Dadaş B., “Boyunda Kist Hidatik: Olgu Sunumu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21-26 Mayıs 2005.
E3. Sözen E., Coşkun B.U., Seven H., Alkan S., Sakallı E., Dadaş B., “Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması”, 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-31 Mayıs 2007.

E4. Sözen E., Coşkun B.U., Erdurak C., Dadaş B., “Boyunda Tularemi: Olgu Sunumu”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Ekim 2008.

E5. Sözen E., Çelik M.G., Çınar U., Özkaya İ., Dadaş B., “Krikofaringomyotomili Hastalarda Krikofaringeal Sfinkterin Elektromyografik Değerlendirilmesi”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Ekim 2008.

E6. Baylançiçek S., Sakallı E., Sözen E., Yüksel M., Başak T., Dadaş B., “Radyofrekans Miringotomi ile İnsizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Ekim 2008.

E7. Seven H., Topkar İ., Sözen E., Uçal Y., Dadaş B., “Orbital Uzanım Gösteren Dev Frontal Sinüs Osteomu; Olgu Sunumu”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim- 1 Kasım 2009.

E8. Tansuker H., Alkan S., Sözen E., Dadaş B., “Parotis Nörofibromu Olgu Sunumu”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim- 1 Kasım 2009.

E9. Güler B., Sözen E., Erol S.B., Coşkun B.U., Baslo B., Başak T., Dadaş B., “Hemostatik Ajan Olan Ankaferd Kanama Durdurucunun Nörotoksik Etkisinin Araştırılması”, 31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim- 1 Kasım 2009.

E10. Tansuker H., Sözen E., Dadaş B., “Vaka Sunumu: Konjenital Granüler Hücreli Tümör”, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.

E11. Topkar İ., Tansuker H., Sözen E., Başak T., Dadaş B., “Tiroglossal Duktus Karsinomu: Olgu Sunumu”, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.

E12. Topkar İ., Uçal Y., Sözen E., Erol S.B., Dadaş B., “Larengeal Pemfigus Vulgaris: Olgu Sunumu”, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.

E13. Topkar İ., Tansuker H., Yıldırım Ö., Sözen E., Alkan S., Başak T., Dadaş B., “Glass İyonomer Sementin Kartilaj Üzerindeki Etkisi”, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.

E14. Dadaş B., Alkan S., Sözen E., Erol S.B., Oruç E., “Ankaferd Blood Stopperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri”, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.

E15. Tansuker H.D., Coşkun B.U., Sözen E., Başak T., Dadaş B., “Olgu Sunumu: Brankial Kleft Kisti: 84 Yaşında Hastada Nadir Tanı”, 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011.

E16. Sözen E., Uçal Y.O. , Tansuker H.D., Coşkun B.U., Korkut Y., Dadaş B., “Tip 1 Timpanoplastide Perikondrium-Kartilaj Ada Grefti ve Temporal Kas Fasyasının Karşılaştırılması”, 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011.

E17. Tetik F., Uçal Y.O., Oruç E., Rıfkı D., Sözen E., Çelebi L.G., Coşkun B.U., “Nadir Görülen Bir Olgu: Bilateral Vokal Kord Paralizi ile Başlayan Myastenia Gravis”, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2012.

E18. Sözen E., Uçal Y.O., Talayhan G., Tansuker H.D., Coşkun B.U., “Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması”, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2012.

E19. Sözen E., Yıldırım Ö., Uçal Y.O., Ünsal Ö., Coşkun B.U., Dadaş B., “Bone Sement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2012.

E20. Sözen E., Tansuker H.D., Yıldırım Ö., Uçal Y.O., Coşkun B.U., “Radyofrekans ve intranazal steroidin solunum ve koku fonksiyonları üzerine etkisi”, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2012.

F. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
Türk Tabipleri Birliği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
G. ÖDÜLLER
1. Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Poster Ödülleri yarışmasında 3.’lük ödülü
Sözen E., Gökyiğit Ç.M., Çınar U., Özkaya İ, Dadaş B., “Krikofaringomyotomili Hastalarda Krikofaringeal Sfinkterin Elektromyografik Değerlendirilmesi”, 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi. Poster Sunumu; Ekim 8-11, 2008/ Antalya/ Türkiye
2. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı tarafından İtalya’da “Tiroid Bursu” ödülü, 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-30 Ekim 2010.Medicana International İstanbul

Adres:

Beylikdüzü Cd. No: 3, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Telefon: 0212 867 75 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334