Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2012

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi 2017

Mesleki Deneyim
S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2017-2019)
Doruk Yıldırım Hastanesi (2019-2020)
Tıbbi İlgi Alanları
Yenidoğan sarılık
Yenidoğan işitme taraması
Yeni doğan
Prematürite
prematür bebeklerin takibi
Nefes Darlığı Tanı ve Tedavisi
Lenfadenopatili Çocuk Takibi
İdrar yolu infeksiyonlarının tanı ve tedavisi
Emzirme Danışmanlığı
Çocukta gelişimi izleme
Çocukluk çağı alerji hastalıklarının erken tanısı
Alerji tanı ve tedavileri
Çocuklarda astım
Çocuk infeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi
Çocuk beslenme bozuklukları izleme
Çocuk beslenme bozuklukları
Çocuk beslenme
Bronşit tanı ve tedavi
Besin Alerjisi Takibi
Astım Tanı ve Tedavisi
Aşı takvimi
Aşı takibi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar